• Ogólnopolski Konkurs Geograficzny

     • Ideą Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu geografii Polski i świata oraz rozwijanie u młodzieży pasji geograficznych. Do XIII edycji konkursu w listopadzie 2021 r przystąpiło 11 uczestników przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zadanie konkursowe składało się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 10 zadań w oparciu o załączoną barwną mapę oraz jednego zadania opisowego. Każdego roku konkurs jest dużym wyzwaniem dla uczniów, a na wyniki czekaliśmy do marca. W tym roku:

      Bardzo dobry wynik i nagrodę książkową otrzymała: Gabriela Ofiara 3bc

      Dyplomy uznania otrzymali:

      Patrycja Ozga 3bc
      Ewa Rzeszut 4ae
      Natalia Snopek 4ae
      Kinga Kosiorowska 4ae
      Ewelina Sitarz 3bc
      Agata Snopek 3bc
      Kinga Margańska 4ae
      Natalia Wit 3z
      Klaudia Sitarz 2aez
      Aleksandra Bąk 4ae

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
      Organizatorzy: B. Twardowska, M. Król

      3.03.2022

     • Dzień przedsiębiorczości!

     • Wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w tym roku w dniu 6 kwietnia będzie organizowany ,,Dzień przedsiębiorczości”. Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

      Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

      • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
      • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
      • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
      • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

      Weź udział w Dniu przedsiębiorczości i skorzystaj z tej okazji, aby podjąć trafną decyzję edukacyjną i zawodową.

      Rejestrację uczestników programu będziemy prowadzić od 1 do 31 marca 2022 r. W tym celu należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz zgodę rodziców i przekazać do p. E. Serafin. Serdecznie zapraszamy do udziału.

      Życzymy powodzenia!

      Karta_zgloszenia_dzien_przedsiebuiorczosci_2022
      Zgoda_rodzicow_dzien_przedsiebiorczosci_2022

      Ewa Serafin, Beata Bryk

     • W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

     • „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

      Autor: B.Sobowska-Rekut

     • Stypendia dla zdolnych uczniów ZSAE w Weryni

     • 17 lutego Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie opublikował listę rankingową złożonych wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022.

      7 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni z technikum (6) oraz ze szkoły branżowej (1) zakwalifikowało się do otrzymania stypendium.  Uczniowie mogą liczyć na wsparcie w wysokości 500,00 zł/m-c przez okres 10 miesięcy.

      Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zmierzające do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. W trakcie otrzymywania wsparcia stypendialnego uczniowie podlegać będą opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego. Celem tejże opieki jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie uczniów w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie ich osiągnięć edukacyjnych. Wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe etc.

      Lista stypendystów:

      Technikum:
      - Agata Snopek (kl.III / technik ekonomista)
      - Ewelina Sitarz (KL.III / technik ekonomista)
      - Kinga Margańska (kl.IV / technik ekonomista)
      - Natalia Snopek (kl.IV / technik ekonomista)
      - Ewa Rzeszut (kl.IV / technik ekonomista)
      - Barbara Guźda  (kl.IV / technik żywienia i usług gastronomicznych)

      Szkoła Branżowa I stopnia
      - Daniel Bąk (kl.II / monter sieci i instalacji sanitarnych)

      Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!

     • Wyniki olimpiady OLIMPUS SESJA ZIMOWA 2022

     • Na początku stycznia br. odbyła się sesja zimowa ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus. Był to test wielokrotnego wyboru, który zawsze dla uczniów jest dużym wyzwaniem.

      Najwyższe miejsce otrzymał : Dominik Czachor uczeń klasy 4 tae (Dyplom laureata oraz nagroda  książkowa) oraz Aleksandra Wrońska uczennica klasy 4tz (Dyplom laureata).

      Uczniowie, których wynik zasługuje na uwagę i pochwałę:

      Paweł Pleban 4tae
      Kamil Byczek 4tae
      Natalia Snopek 4tae
      Kinga Margańska 4tae
      Kinga Kosiorowska 4tae
      Ewa Rzeszut 4tae
      Kinga Wilczyńska 4tz
      Karolina Łysiak 4tz

      Serdeczne gratulacje!

      Autor: Katarzyna Wachowska

     • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

     • Celem Ogólnopolskiego Ddnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby i zachęcenie do leczenia.

      Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać.

      To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo.

      10 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI:

      • smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”)
      • zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby)
      • zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania
      • problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)
      • zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała), suchość w ustach
      • uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii
      • lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku”
      • trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej
      • poczucie beznadziejności, niska samoocena,
      • dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle).

      Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią. Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do lekarza. Szacuje się, że w Polsce ok. 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych.

      NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY!

      Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

      ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC?

      Gdy zauważysz coś niepokojącego namów na wizytę u lekarza.

      Numer Telefonu  Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:   116 111 –  czynny 7  dni w tygodniu 24 godziny  na dobę

      Źródło: www.gov.pl
      Zebrała: Iwona Pogoda
      23.02.2022

     • Zawód przyszłości  - technik eksploatacji portów i terminali

     • Kończąc szkołę podstawową zawsze mamy dylemat  jaką szkołę i jaki zawód  wybrać. My też prawie rok temu analizowaliśmy  informacje o szkołach i zawodach. Większość  z nas miała i  ma na uwadze przede wszystkim perspektywy pracy, ale nie bez znaczenia są także zainteresowania i pasja do wykonywania konkretnego zawodu.

      My  już wybraliśmy -  zawód technik eksploatacji portów i terminali - co więcej uważamy, że to był świetny i trafny wybór!  

      Od września kształcimy się w tym zawodzie i coraz bardziej utwierdzamy się o słuszności naszego wyboru. Przyswajamy nową, ale też bardzo ciekawą  wiedzę, a podczas zajęć praktycznych nabywamy umiejętności, które z pewnością w przyszłości pozwolą nam efektywnie wykonywać pracę. Doskonalimy również umiejętności posługiwania się językami obcymi, co w tym zawodzie jest bardzo przydatne. Codziennie przekonujemy się, że to idealny zawód  dla osób, które lubią, gdy wokół nich wciąż coś się dzieje, które  są otwarte, komunikatywne, odpowiedzialne i lubią wyzwania.
      Już wiemy, że  technik eksploatacji portów i terminali należy do zawodów z branży transportowo-logistycznej. Nie dotyczy więc wyłącznie pracy na lotniskach i w portach, jak sugeruje nazwa, ale też nie wyklucza  pracy w tych miejscach  w przyszłości. Nie trzeba od razu zostać pilotem Dreamlinera albo kapitanem statku Queen Mary 2, aby realizować swoje pasje i jednocześnie dostawać atrakcyjne wynagrodzenie.  
      Po ukończeniu tego kierunku możemy  pracować  wszędzie tam, gdzie konieczne jest posiadanie wiedzy logistycznej - z zakresu magazynowania, załadunku, przeładunku i rozładunku, transportu dalekiego i wewnętrznego, obsługi pasażerów i transportu pasażerskiego oraz prowadzenie dokumentacji m.in. eksploatacyjnej. Zatem możemy zostać: logistykami, spedytorami, informatykami, pracownikami firmy transportowej, stewardesami, stewardami, pracownikami biura podróży, pracownikami terminali lotniczych, samochodowych, kolejowych, magazynierami czy też możemy założyć własną firmę.
              Co ciekawe, ukończenie tego kierunku  może być początkiem dalszej edukacji  i zdobywania doświadczenia w pokrewnych zawodach. Można później - już w trakcie studiów -  uzupełnić naukę na tym kierunku  innymi np. Zarządzanie w transporcie lotniczymTeleinformatyka czy Budowa lotnisk. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby studiować  marketing, lotnictwo, informatykę, zarządzanie, finanse czy stosunki międzynarodowe.  

      Co ważne, ten konkretny zawód należy do grupy popularnych i europejskich, dlatego bez przeszkód pozwala na znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

      Powiemy Wam więcej, my cieszymy się z naszego wyboru i nie zamienilibyśmy kierunku technik eksploatacji  portów i terminali na żaden inny!


      Autorzy: Izabela Magda Olgierd Malec
      Sprawdziła: K. Wachowska
      9.12.2021

       

     • Styczeń miesiącem oszczędzania

     • egoPrzez dwa dni stycznia nasza szkoła stała się miejscem warsztatów dla ponad stu uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Wzięli oni udział kolejnym działaniu w ramach projektu „Oszczędzam – wygrywam” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Spotkania te odbyły się pod hasłem „Budżet domowy – czyli oszczędzam z głową”. Uczestnicy poznali zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Pani Beata Bryk poprowadziła wykład pt „Jak zaplanować budżet domowy?”. Następnie teoria zmierzyła się z praktyką. Każdy uczestnik poznał tajniki oszczędzania w kuchni. Uczniowie szkół podstawowych wspólnie z Panią Anną Fitał zaplanowali i wykonali obiad dla czerech osób za niewielkie pieniądze, wykorzystując bardzo modną współcześnie metodę zero waste. Kolejne warsztaty to już oszczędzanie w trochę innej dziedzinie. „Coś z niczego – czyli beton i porcelana” oraz „Prezent dla bliskiej osoby do 10 zł” czy to w ogóle możliwe? O tym przekonali się nasi młodsi koledzy. Tutaj liczył się pomysł i wyobraźnia.  Każdy uczestnik wykonał ciekawy breloczek do kluczy ze śrubek oraz dekoracje z porcelany własnego pomysłu. Trzygodzinne warsztaty zakończył pyszny, wspólny obiad. To czego uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o budżecie domowym i sposobach oszczędzania mogą wykorzystać już w marcu podczas konkursu online „Jak planować wydatki na co dzień?”. Liczy się pomysł ale i oszczędność.

      Autor: Katarzyna Rębisz
      15.02.2022

     • Ogłoszenie

     • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe”
      o numerze 2020-1-PL01-KA102-078656 w ramach Programu Erasmus+
      sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe
      Nabór do projektu
      „Europejskie Praktyki Zawodowe”

      staż zagraniczny  we Włoszech w dniach 15 maja – 4 czerwca  2022 r.


               Do projektu zapraszamy  uczniów z klas II i III  czteroletniego i pięcioletniego technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista oraz architektury krajobrazu i II klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz i monter sieci i urządzeń sanitarnych.

      Na staż do Włoch wyjedzie 9 uczniów z technikum żywienia i kucharzy,  2 ekonomistów, 7 architektów krajobrazu oraz 3 monterów. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowo- pedagogicznym oraz konsultacjami zawodowymi. Nabór będzie trwał w dniach: 4 stycznia do 3 marca 2022 r.
      Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich. 
      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty: „Europejskie Praktyki Zawodowe”.

      Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału  w projekcie należy składać w terminie do 3 marca 2022r. w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej - scan formularza zgłoszeniowego z podpisami należy przesłać na adres: zswerynia@zswerynia.pl

      Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu: Anna Kwiecień, Wioletta Majewska oraz  Elżbieta Rozmus-Maciąg.

     • Czas na bycie przedsiębiorczym

     • „Czas na bycie przedsiębiorczym” pod takim hasłem odbyły się spotkania uczniów naszej szkoły z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami z terenu powiatu kolbuszowskiego. Spotkania te, były częścią trwającego od listopada projektu „Oszczędzam – wygrywam” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Ponad 40 uczniów naszej szkoły otrzymało solidną dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej, na temat zakładania własnej firmy. Podczas kolejnych spotkań zaproszeni goście zapoznali nas z procedurami związanymi z założeniem własnej firmy, zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, problemem cyberprzestępczości, produktami bankowymi, podatkami i rozliczeniami, jak również prawami i obowiązkach nas, czyli konsumentów. Pan Konrad Batory oraz Andrzej Grabiec jako przedstawiciele przedsiębiorców opowiedzieli o plusach, ale i  minusach prowadzenia własnej działalności.

      Wiedza nabyta w trakcie takich spotkań jest niewątpliwie solidnym fundamentem do świadomego i skutecznego startu w dorosłym życiu i byciu człowiekiem przedsiębiorczym. Może za kilka lat, ktoś z uczestników tych spotkań zostanie młodym, prężnie działającym przedsiębiorcą i stanie się inspiracją dla innych.

      Autor: Katarzyna Rębisz
      14.02.2022

     • Praktyki zawodowe w Hiszpanii - ogłoszenie

     • Ogłaszamy  rekrutację do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” dla uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii w maju 2022 r.

      Do projektu zapraszamy  uczniów z obecnych klas II i III   technikum w zawodzie technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych.  Nabór odbywa się w dniach: od 9 lutego 25 lutego 2022 r. W tym czasie prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie za pomocą e-dziennika do pani Urszuli Kuna.  W terminie 28 luty do 3 marca 2022 r. uczestnicy złożą pisemne formularze zgłoszeniowe.

      Rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-036221 jest ogłoszona w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  program: Wiedza, Edukacja, Rozwój.

      Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.

      Autor: B.Sobowska-Rekut

     • Kształcenie zawodowe w ZSA-E w Weryni

     • Kształcenie przyszłych pokoleń Polaków to praca niezwykle wymagająca, odpowiedzialna ale dająca też wiele satysfakcji i powodów do dumy. My, jako pracownicy Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni mamy poczucie dobrze spełnianego obowiązku czego najlepszym dowodem jest wysokie miejsce naszej szkoły w rankingu Perspektyw. Ale jeszcze ważniejsze dla Nas jest zadowolenie naszych uczniów, ich profesjonalizm i umiejętności cenione na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom rynku pracy, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni pragnie poinformować, że kierunki  kształcenia oferowane przez szkołę znalazły się w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla którego prognozuje się zapotrzebowanie na rynku pracy. Na poziomie technikum proponujemy następujące kierunki: technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik rachunkowości oraz technik ekonomista, a na poziomie szkoły branżowej: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz kucharz i monter sieci i instalacji sanitarnych. Nasze kierunki kształcenia znalazły się w wydanym 28 stycznia 2022 r. Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym  prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kształcimy uczniów zgodnie z polityką oświatową kraju, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy, a także w oparciu o europejskie standardy.

      Autor: B.Sobowska-Rekut, A.Kiwak

     • ZAPROSZENIE

     • Serdecznie zapraszamy na lekcję ekonomii
      po angielsku w ramach projektu NBP
      “Złote szkoły NBP”,
      która odbędzie się w poniedziałek
      7 lutego 2022 r. o godzinie 12:30 (6 lekcja).
      Poprzez ciekawą formę prowadzenia zajęć
      w języku angielskim poznacie zagadnienia dotyczące
      ,,Bezpieczeństwa w finansach osobistych”.
      Lekcja realizowana jest on-line.

       Link do lekcji:   

      https://liblink.pl/knISMolz6V
       

       

       Zapraszamy
      Drużyna NBP

     • Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2021


     • „Spieszmy się pomagać ludziom” - ta parafraza słynnego wiersza  księdza Twardowskiego przyświeca ludziom, którzy swój czas, aktywność i serce  poświęcili na rzecz potrzebujących. Na szczęście dla mieszkańców naszego powiatu mamy wśród nas wiele zaangażowanych w pomoc osób a jedną z nic jest pani Maria Krogulec-  emerytowany nauczyciel ZSAE w Weryni, która otrzymała prestiżową nagrodę    Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2021 Roku. Praca w wolontariacie daje jej wiele radości i satysfakcji. Zawsze bezinteresownie udziela wsparcia i  pomocy osobom potrzebującym. Dobrowolnie i charytatywnie niesie pomoc innym.  Osobiście od wielu lat opiekuje się osobami, które mają trudności adaptacyjne w społeczeństwie. Jest bardzo wrażliwa na cierpienie drugiego człowieka, dostrzega problemy z jakimi borykają się potrzebujący starając się nieść pomoc doraźną i długoterminową. Dzięki swojemu doświadczeniu służy wsparciem  młodszym wolontariuszom. Jest członkiem ,,Caritas" przy Kościele p/w Wszystkich Świętych w Kolbuszowej z którym współorganizuje akcje na terenie Kolbuszowej na rzecz ludzi chorych, opuszczonych, doświadczonych przez los oraz rodzin wielodzietnych.

      Marii Krogulec serdecznie gratulujemy prestiżowego tytułu Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2021 roku i życzymy dalszych sukcesów.

      Autor: Donata Krogulec
      06.02.2022