• Sposoby na radość

     • Jak odnaleźć radość życia?

      Zadowolenia z życia można się nauczyć. Radość to pozytywna, przyjemna emocja, zadowolenie, satysfakcja. Jest często utożsamiana ze szczęściem. Chwilowe odczuwanie szczęścia to właśnie radość. Trwałe szczęście jest z kolei stałym zadowoleniem z życia.

      Szczęśliwego człowieka cechuje: samoakceptacja, przyjazny stosunek do świata, niezależność, kreatywność, realistyczne spojrzenie na świat.

      Skąd czerpać radość życia?                                 

      Aby być szczęśliwszym, wystarczy częściej się uśmiechać. I nie chodzi tu o udawany uśmiech. Warto się też wyprostować, co korzystnie wpłynie na samopoczucie.

      Jak czerpać radość z życia?

      Codzienna radość życia to nie to samo co nieodczuwanie smutku. Dojrzały człowiek powinien przeżywać całe spektrum emocji od radości do smutku.

      Jak odnaleźć radość życia?

      Radość z życia to zauważanie wszystkich, nawet drobnych rzeczy, które cieszą. Zwykle nie zwracamy uwagi na niewielkie osiągnięcia, które mogłyby być powodem do satysfakcji. Celebrujemy tylko wielkie sukcesy, więc i radość odczuwamy rzadziej.

      Jak przywrócić radość życia?

      Przebywanie z przyjaciółmi i bliskimi osobami wzmacnia nasze poczucie zadowolenia z życia. Warto im mówić jak bardzo są dla nas ważni.

      Jak odnaleźć sens życia?

      Dawanie sprawia więcej radości niż branie. Wystarczy zwyczajnie pytać znajomych, czy nie potrzebują pomocy i POMAGAĆ.

      Jak odzyskać radość z życia?

      Radość życia może być wynikiem aktywności fizycznej, która pobudza wydzielanie endorfin. Poprawia się wtedy nie tylko nasze samopoczucie, ale i postrzeganie własnej osoby.

      Szczególnie skuteczne w wywoływaniu radości jest praktykowanie wdzięczności. Spróbujmy więc wieczorem uzupełniać w myślach, bądź na kartce zdanie:  „Jestem wdzięczna/y za...”.

      Radość życia  jest o wiele bardziej zaraźliwa niż smutek. Przebywanie ze szczęśliwymi ludźmi prowadzi do poprawy naszego samopoczucia.

      12.12.2020
      Zdjęcia: Andżelika Pełka
      Autorzy: Iwona Pogoda, SU ZSA-E w Weryni
      Źródło: https://dziendobry.tvn.pl/artykuly/zdrowy-styl-zycia/psychologia

     • 39 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

     • ,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” Józef Piłsudski

      W historii naszego kraju jest wiele zdarzeń tragicznych. Konsekwencje niektórych z nich odczuwamy do dziś. Stan wojenny był niewątpliwie takim wydarzeniem, którego negatywne skutki nadal pozostały.

      Niedziela 13 grudnia 1981 miała być, jak każda inna. Poranek był mroźny około -10 stopni Celsjusza, spadło trochę śniegu. Dzień był senny raczej ponury. Ludzie mieli w niedzielę trochę odpocząć. Osoby, które włączyły rano radio usłyszały dziwną monotonną muzykę. W niedzielę o godzinie 6 rano w radio zazwyczaj były programy z ludową skoczną melodią, a dopiero o 7 przekazywano informacje z kraju i ze świata, a raczej ze Związku Radzieckiego. Zaskoczenie było olbrzymie, gdy nagle usłyszano i zobaczono w TVP postać gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który smętnym, ale stanowczym głosem powiedział „Zwracam się do wszystkich obywateli – nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać, dowieść, że „Polski jesteśmy warci”! Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego [...]. Powodując się nadrzędnym interesem narodowym i powagą historycznej chwili, Rada Państwa [...] wprowadziła z dniem 13 grudnia 1981 roku stan wojenny na obszarze całego kraju”.

      Osoby mające telefon nie mogły nigdzie się dodzwonić. Przerwano wszelkie połączenia telefoniczne. Poczta Polska została zmilitaryzowana tzn. pracownicy podlegali ścisłej kontroli, rozmowy telefoniczne odbywały się tylko między wyznaczonymi instytucjami. W większych miastach, zwłaszcza w tych, gdzie były duże zakłady pracy i uczelnie na ulicach pojawiły się czołgi, transportery opancerzone np. w Krakowie. W Nowej Hucie (jest to dzielnica Krakowa) wzdłuż ulic stały całe ciągi samochodów milicyjnych. Nie jeździły żadne autobusy, tramwaje. Zdobycie taksówki graniczyło z cudem. Ludzie zaczęli sobie przekazywać wiadomości, że wielu ich znajomych, którzy działali w NSZZ ,,Solidarności ", w nocy zostało aresztowanych i wywiezionych. Gdzie ........ ? Być może na tzw. ,,białe niedźwiedzie" czyli na wschód do Rosji komunistycznej na Syberię. Wielu ludzi tak myślało, bowiem wśród nas żyli jeszcze ci, którzy w czasie II wojny światowej i po, byli więźniami łagrów na Syberii. Cudem tam przeżyli i wrócili.

      Duże strajkujące zakłady zostały otoczone przez oddziały milicji, ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej). Transportery milicyjne jechały na Śląsk. Studenci strajkujący np. na krakowskich uczelniach rozwiązali strajk, niektórzy najodważniejsi przenieśli się do strajkujących robotników w Hucie. (był to jeden z ówczesnych największych zakładów, w którym pracowało około 20 tys. ludzi).

      Na ulicach pojawiły się patrole ZOMO, które kontrolowały przechodzące osoby i nieliczne samochody. Wprowadzono godzinę milicyjną. Przez pierwsze 2 tygodnie obowiązywała ona już od 20:00 do 6 rano. Nie wolno było przemieszczać się bez specjalnego zezwolenia z miasta do miasta np. aby wyjechać do Rzeszowa trzeba było z urzędu gminy uzyskać specjalną przepustkę. W niektórych małych miejscowościach był strach wśród ludzi bowiem mówiono, że ,,chłopów biorą do wojska" . Okazało się szybko, że nie do wojska tylko do Komendy Milicji miały zgłosić się obowiązkowo osoby, które należały do ORMO (Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej) czyli byli to donosiciele do władzy komunistycznej. ,,Dzięki" stanowi wojennemu ludzie dowiedzieli się, kto w danej wiosce, miasteczku był kapusiem.

      Rozpoczęła się bezwzględna wojna ze społeczeństwem brutalne niszczenie wszelkich przejawów niezależnej działalności. Niepewność jutra była olbrzymia. Nie wolno było organizować, żadnych spotkań, protestów. Cenzurowano, czyli kontrolowano nawet prywatne listy. Zmilitaryzowano wszystkie większe zakłady pracy, a pracujących w nich ludzi poddano ostrym rygorom wojskowym. W późniejszych miesiącach ograniczenia stopniowo łagodzono, znoszono. Jednak do końca 1982 roku tysiące ludzi przebywało w ośrodkach internowania. W oficjalnych publikacjach wyszydzano i szkalowano działaczy Solidarności. Cała oficjalna prasa była pod kontrolą komunistycznej partii PZPR. Agenci SB przychodzili do domów w nocy nie tylko aresztowali osoby ale dokonywali bardzo szczegółowej rewizji mieszkania. Po prostu ,,przewracano mieszkanie do góry nogami". W jakim celu? W celu znalezienia np. tzw. ,,bibuły” czyli gazetek, książek z tzw. drugiego obiegu, czyli wydawanych w sposób konspiracyjny, w których krytykowano komunistów.

      Niestety represje kończyły się też śmiercią niewinnych ludzi. Ogólną liczbę ofiar (poza osobami, które zginęły w wyniku bezpośrednich akcji ZOMO i wojska, odcięcia telefonów, zablokowania transportu i bałaganu wywołanego przez komisarzy wojskowych) ocenia się na kilkaset osób. Do dnia dzisiejszego nie ma kompletnej listy ofiar. Zbrodniarze i kaci nie zostali nigdy ukarani.
      Stan wojenny zagroził bezpieczeństwu całego społeczeństwa.

      Władza komunistyczna ponosi bowiem odpowiedzialność za strzelanie do górników z kopali „Wujek”, dała przyzwolenie na stosowanie brutalności. Przykładem jest śmierć młodego licealisty Grzegorza Przemyka. Do dziś sprawcy jego śmierci nie ponieśli żadnej kary.

      12 maja 1983 r. 19-letni Grzegorz Przemyk, został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Był synem opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, z kolegą świętował egzamin na Placu Zamkowym w Warszawie. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat. W komisariacie dostał ponad 40 ciosów pałkami w barki i plecy oraz kilkanaście ciosów łokciem lub pięścią w brzuch. Przewieziony do szpitala, zmarł po dwóch dniach. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją przeciw władzom. Zastraszano świadków, fałszowano wyniki śledztwa, aż w końcu winę próbowano zrzucić na sanitariuszy, którzy udzielali Przemykowi pomocy. W aktach sprawy zachowała się notatka ówczesnego szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka: "Ma być tylko jedna wersja śledztwa - sanitariusze". Winni śmierci młodego Przemyka nigdy nie zostali ukarani.

      Pierwszą śmiertelną ofiarą stanu wojennego był  20-letni Antoni Browarczyk, który zginął od kuli w czasie demonstracji w Gdańsku w pierwszych dniach stanu wojennego. 17 grudnia 1981 roku, wracając z praktyk szkolnych, przyłączył się w Śródmieściu do demonstracji przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. W pobliżu przystanku tramwajowego przy Bramie Wyżynnej otrzymał bezpośredni śmiertelny postrzał w głowę z pistoletu maszynowego. Według ekspertyz balistycznych strzelający milicjant musiał stać niedaleko przed wejściem do gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Antoni Browarczyk zmarł, nie odzyskawszy przytomności, 23 grudnia 1981 roku. Śledztwo w sprawie jego śmierci umorzono trzy razy z powodu niewykrycia sprawców.

      Emil Barchanski - najmłodsza ofiara stanu wojennego. Miał 17 lat. Jego śmierć w czerwcu 1982 r. to jedna z tajemnic stanu wojennego i końcowego okresu władzy komunistycznej w Polsce. Sprawców nie wykryto.

      W naszej szkole w styczniu 1982 roku uczeń Józef Bandura za zerwanie plakatu o stanie wojennym został tymczasowo aresztowany i skazany na karę 1 miesiąca aresztu. Prokurator żądał kary 5 lat więzienia. Dzięki poręczeniu dyrektora szkoły powrócił do nauki.

      Polscy patrioci nie poddali się reżimowi. Organizowali w rocznice świąt narodowych liczne protesty mimo, że zawsze kończyły się pobiciem protestujących przez ZOMO. W kościołach odprawiano msze w intencji ojczyzny. Księża mówili patriotyczne kazania dające nadzieję i inspirację do działania i nie poddawania się. Udzielali schronienia wielu opozycjonistom z Solidarności. Niestety też ponosili najwyższą ofiarę czyli śmierć np. ksiądz Jerzy Popiełuszko, ks. Stefan Niedzielak i inni.

      Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r. w rzeczywistości trwał do końca lat 80-tych. Wprawdzie wiele osób wypuszczono z więzień, ale w różny sposób byli oni szykanowani, nachodzeni przez SB. Rodziny ich miały wielkie trudności. Nadal z rąk tzw. „nieznanych sprawców” ginęli ludzie opozycji. Stan wojenny wstrzymał rozwój gospodarczy. Polska zatrzymała się w rozwoju technologicznym. Komuniści robili wszystko aby nie doszło do odrodzenia NSZZ ,,Solidarności”. Chcieli stłumić ten wielki ruch społeczny, który zagrażał ich bytowi. Minęło już prawie 40 lat, ale wiele spraw nie zostało wyjaśnionych i chyba nigdy nie będzie. Główni sprawcy stanu wojennego czyli W. Jaruzelski, Cz. Kiszczak już nie żyją.

      Nie byli nigdy osądzeni, a nawet W. Jaruzelskiego pochowano z honorami wojskowymi. Niestety wielu Polaków uważa, że Jaruzelski postąpił słusznie wprowadzając stan wojenny. Zazwyczaj są to osoby, (i ich dzieci lub wnuki), które wtedy były w ZOMO, lub innych organach represji. I mają się całkiem dobrze.

      Żyją nadal wśród nas skromni cisi Polacy, którzy mieli wielką odwagę aby stanąć z gołymi rękami przeciw strasznemu reżimowi komunistycznemu. Zarówno pierwsi - zwolennicy reżimu, jak i drudzy - ofiary żyją wśród nas. Niestety zazwyczaj o nich niewiele wiemy.

      Za rok będziemy obchodzić okrągłą 40 rocznicę stanu wojennego, może warto by było dowiedzieć się więcej od naszych bliskich, starszych osób o tamtych trudnych 10 latach czyli od 1980- 1990 r.

      Jak mówił wielki Polak Jan Paweł II ,,Polsko umiej być wdzięczna”!. Powinniśmy być wdzięczni bohaterom sprzed niemal 40 laty, bowiem dzięki im, mamy dziś wolność i niezależność .

      Autorzy: B.Bogdanowska_Olszówka, B.Sobowska-Rekut

      opracowano na podstawie: www.dzieje.pl, www.rp.plwww.ipn.gov.pl,,Serwis informacyjny, dwutygodnik NSZZ ,,Solidarność” Regionu Rzeszowskiego - Rzeszów  2006, Stanisław Olszówka ,,Powrócisz tu” Werynia, 2016, zbiory własne

       

     • XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

     • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

      Celami OWE są:

      • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,
      • propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,
      • upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
      • wyłanianie i wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży oraz zachęcanie jej do podejmowania studiów wyższych.

      Znajomość podstawowych praw i kategorii ekonomicznych, jak również procesów i mechanizmów występujących w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

      11 grudnia 2020 r. w szkolnych eliminacjach on-line weźmie udział 11-stu uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Organizatorom, zależy na  upowszechnianiu  wiedzy ekonomicznej  co sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia.

      Życzymy powodzenia!

      Autorzy: Ewa Serafin, Beata Bryk

     • „Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć. Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. " David Gates

     • W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych wspólnie z młodzieżą wdrażamy szeroko pojętą edukację ekologiczną wśród społeczności szkolnej o charakterze środowiskowym i nie tylko. Chcemy, aby ta edukacja wpływała na poziom świadomości i kultury ekologicznej  młodzieży i lokalnego społeczeństwa. Podejmując różnorodne formy działań proekologicznych na terenie szkoły i powiatu pragniemy zaszczepić we wszystkich te idee. Uświadamiamy młodym ludziom, że człowiek powinien być mądrym gospodarzem Ziemi i umieć racjonalnie korzystać z jej zasobów, bez naruszania równowagi w przyrodzie. Edukacja ekologiczna w szkole to nie jest recepta na lepszy, czysty i bezpieczny świat. To raczej stwarzanie takich sytuacji, w których młodzież samodzielnie dochodzi do określonych prawd, zasad oraz własnych refleksji nad stosunkiem do przyrody. Nie ograniczamy się jedynie do przekazywania wiadomości niezbędnych do zrozumienia, jak funkcjonuje świat przyrody ożywionej i nieożywionej lecz wdrażamy młodzież  do aktywnego działania na rzecz ochrony i regeneracji środowiska.

      7 grudnia zostały ogłoszone wyniki XV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody na Terenie Powiatu Kolbuszowskiego, objętego honorowym patronatem przez Starostę Kolbuszowskiego i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu kolbuszowskiego.  

      Laureatką konkursu została Kinga Margańska z kl. III technikum architektury krajobrazu, trzecie miejsce zajął Konrad Świątek z technikum ekonomicznego.

      Gratulujemy sukcesu, a całą społeczność szkolną zachęcamy do zapoznania się ze „Zrównoważoną ochroną przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego” w wykonaniu uczniów: Kingi Margańskiej, Konrada świątka, Kamila Krupy, Izabeli Rębisz i Natalii Wit.

      Warto w tym miejscu przytoczyć słowa wielkiego miłośnika i bacznego obserwatora przyrody, poety księdza Jana Twardowskiego:

      „Człowiek żyjący blisko przyrody jest człowiekiem ciekawszym, głębszym, z którym łatwiej się porozumieć, bo jest w nim mniej abstrakcji, dużo zdrowej wrażliwości(…). Myślę, że przez to jest bardzo blisko ludzi”.

     • „Choć żył bardzo dawno temu pamięć o nim przetrwała”

     • Wszyscy znamy Świętego Mikołaja jako bajkową postać-brzuchatego dziadka w czerwonym kubraku, z wielką siwą brodą i workiem pełnym prezentów. W okresie Świąt Bożego Narodzenia wraz z grupą elfów, rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. W świadomości wielu osób postać biskupa stała się symbolem Gwiazdki. Jednak obchodząc 6 grudnia jego wspomnienie, chcemy przypomnieć sobie, że Święty Mikołaj to postać autentyczna.

      Urodził się około 270 roku w mieście Patara w Licji (dziś na terenie Turcji). Od dziecka wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na biedę i niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się swoim znacznym majątkiem z potrzebującymi. I choć cuda które czynił, przysparzały mu wielkiej chwały, on zawsze skromny, nie chwalący się tym co czynił dla drugich, zawsze działał z ukrycia. Został biskupem Miry (obecnie Demre) w Licji i podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością.

      Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za drobne wykroczenie, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej swoją modlitwą uratował rybaków w czasie sztormu. W czasie zarazy, jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał chorym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi zamordowanych przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem.

      Święty Mikołaj po długich latach błogosławionych działań odszedł do Pana po wieczną nagrodę 6 grudnia 345 lub 352 roku. Jego ciało pochowano w Mirze, skąd ponad tysiąc lat później przewieziono je do Bari – włoskiego miasta w południowych Włoszech. Grobowiec umieszczono w bazylice wystawionej ku jego czci, a poświęcił go papież Urban II. Dobroć biskupa przetrwała w pamięci ludzi, o czym świadczy zwyczaj przebierania się za św. Mikołaja i rozdawania dzieciom, znajomym , najbliższym prezentów. W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia, jako wspomnienie Świętego Mikołaja – biskupa Miry.

      Pomyśl co już dziś możesz dobrego zrobić dla innych podpowiem ci:

      1. Zacznij szanować drugiego człowieka
      2. Poświęć bliskim swój czas
      3. Nie przejmuj się bzdurami
      4. Zacznij szczerze się uśmiechać
      5. Napełnij serce miłością i podziel się nią
      6. A jeśli coś idzie nie tak zacznij znowu od punktu 1

      Autor: ks. P.Pratko

       

       

     • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

     • 3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

      Jesteśmy różni – młodzi, starsi, mieszkamy w dużych miastach, małych miasteczkach, obszarach wiejskich, jesteśmy zdrowi, zmagamy się z różnymi schorzeniami, towarzyszą nam różnego rodzaju niepełnosprawności. Co nas łączy? Wszyscy tworzymy społeczeństwo – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, stopnia sprawności. I każdy, niezależnie od okoliczności, powinien czuć się tego społeczeństwa pełnoprawnym członkiem.

      Dlatego tak ważna jest integracja, solidarność, szeroko rozumiana dostępność. Bardzo często nie mamy wpływu na stan zdrowia i sprawność – mamy jednak wpływ na to, jak nasza rzeczywistość i przestrzeń publiczna jest dostosowana do potrzeb ludzi. Mowa o barierach architektonicznych, jak i tych w naszych głowach. Niepełnosprawność nie powinna wykluczać.

      Życzymy wytrwałości oraz powodzenia w pokonywaniu codziennych trudności, a także w dążeniu do samorealizacji.

      03.12.2020
      Autor: Iwona Pogoda
      Źródło: https://www.gov.pl

     • Rozkłady jazdy autobusów

     • Ługnica-Niwiska-Kolbuszowa

      Kolbuszowa-Werynia-Wilcza Wola

      Wilcza Wola-Werynia-Kolbuszowa

      Bujak Bus

      Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rozkładem jazdy autobusów na trasie: Wilcza Wola-Werynia-Kolbuszowa, Kolbuszowa-Werynia-Wilcza Wola oraz Werynia-Łowisko (przez Raniżów, Mazury, Sokołów Młp.), Werynia-Rzeszów (przez Raniżów, Sokołów Młp.), Werynia-Rzeszów (przez Kolbuszowa, Kupno, Głogów Młp.), Werynia-Sokołów Młp. (przez Raniżów), Werynia-Sokołów Młp. (przez Poręby Wolskie, Posuchy), Werynia-Wilcza Wola/Maziarnia, Werynia-Zielonka (przez Raniżów, Korczowiska, Posuchy)Werynia-Zielonka (przez Wola Raniżowska).


      19.08.2020
      Autor: I.Pogoda

     • Natalia laureatką konkursu wojewódzkiego

     • 1 grudnia 2020 r. - w obchody Światowego Dnia AIDS - zostały ogłoszone wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Porozmawiajmy o uzależnianiach i AIDS”. Organizatorami konkursu byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Komisja konkursowa oceniła 196 prac, które wpłynęły z 53 szkół województwa podkarpackiego. Przyznano 10 równorzędnych nagród i 12 wyróżnień. Konkurs poruszał problematykę środków psychoaktywnych i zakażenia wirusem HIV.

      Laureatką konkursu została Natalia Wit, a do Gabrieli Flis trafiło wyróżnienie. Obie uzdolnione dziewczyny uczęszczają do klasy 2 technikum żywienia i usług gastronomicznych. Wyniki konkursu wskazują na fakt, że młodzież ZSA-E w Weryni oprócz wiedzy na temat właściwych postaw i zachowań młodych ludzi posiada również talent. 

      Serdecznie gratulujemy!

      01.12.2020
      Autor: Iwona Pogoda

     • Światowy Dzień AIDS

     • Na świecie żyje blisko 38 mln osób zakażonych HIV. To w przybliżeniu liczebność populacji Polski. Codziennie około 6 tys. mieszkańców naszego globu zakaża się HIV, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. Już od 1988 r. 1 grudnia świat jednoczy się obchodząc Światowy Dzień AIDS, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.

      Zakażenie HIV nie jest wyrokiem. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu (ARV) i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata. W Polsce szacuje się, że nawet 30-35 tys. osób żyje z wirusem HIV. Duża część z tych osób nie wie o tym i może nieświadomie zakażać innych.

      Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej) sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS.

      https://aids.gov.pl

      W Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego młodzież zapoznaje się z wymienioną tematyką m.in. biorąc udział w konkursach na różnych szczeblach, których celem jest:

      • popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych,
      • zwrócenie uwagi na problem nowych narkotyków i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,
      • kształtowanie pozytywnych wzorców,
      • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w tym: sytuacji epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych  zachowań),
      • kształtowanie  właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

      01.12.2020
      Autor: Iwona Pogoda
      Źródło: https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow

     • Olimpiada Przedsiębiorczości

     • Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. jako wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów, w tym Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem olimpiady  jest rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, a także rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz organizacji  przedsięwzięć, rozwiązywania  problemów, skutecznego komunikowania się. Młodzież uczy się współdziałania w zespole oraz negocjacji. Hasło przewodnie tegorocznej XVI edycji Olimpiady to „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

      3. grudnia 2020 r. w szkolnych eliminacjach on-line weźmie udział 11-stu uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Organizatorom zależy na jak najlepszym przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny.

      Życzymy powodzenia!

      30.11.2020
      Autor: Beata Bryk

     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższe w danej szkole średnie ocen. W tym roku Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni reprezentowało dwóch kandydatów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

      Z czteroletniego technikum najwyższą średnią ocen wypracował Konrad Andrzej Świątek z klasy 4ez i wynosiła ona 5,50

      W piecioletnim technikum najwyższe noty uzyskała Katarzyna Karolina Gola z klasy 2ae, co przełożyło się na średnią ocen 4,84

      Prezes Rady Ministrów przyznał uczniom stypendia po 3000 złotych, wypłacane w dwóch terminach.

      Jesteśmy bardzo dumni! Gratulujemy!

      25.11.2020
      Autor: Iwona Pogoda

     • Międzyszkolny konkurs fotograficzny

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym "Cuda natury w obiektywie - jesienne szaty przyrody", skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów ZSA-E w Weryni. Mimo chwilowego ograniczenia funkcjonowania szkół mamy nadzieję, iż chętnie podejmiecie się wyzwania, jakim jest tworzenie niezwykłych fotografii. Na prace czekamy do 11 grudnia br. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

      REGULAMIN_MIEDZYSZKOLNEGO_KONKURSU_FOTOGRAFICZNEGO.doc

      20.11.2020
      Autor: Marta Banaś

     • Stypendia dla zdolnych uczniów rozdane

     • Stypendium Powiatu Kolbuszowskiego w tym roku szkolnym otrzymały: Agata Snopek, Natalia Snopek, Kinga Margańska, Ewelina Sitarz i Ewa Rzeszut.

      17 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podał do wiadomości listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021.

      Informujemy, że 21 uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni  z technikum (10) oraz szkoły branżowej (11) uzyskało stypendium. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie w kwocie 4000 zł.

      Nasi uczniowie są zdolnymi, młodymi ludźmi, którzy doceniają wartość edukacji. Lubią się uczyć, co przekłada się na osiągane wyniki. Ambitnie podejmują wyzwania i doskonalą umiejętności zawodowe. Uczestniczą w licznych konkursach oraz olimpiadach uzyskując wysokie lokaty.

      Zdają sobie doskonale sprawę z tego, że tylko wysokie wyniki w nauce, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w trakcie kursów, warsztatów, a także zagranicznych praktyk zawodowych będą decydowały o ich zatrudnieniu nie tylko na krajowym ale również na europejskim rynku pracy.

      Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

      Lista stypendystów

      TECHNIKUM:
      Kl. II
      Gabriela Ofiara / technik ekonomista/
      Agata Snopek / technik ekonomista/
      Ewelina Sitarz / technik ekonomista/

      Kl. III
      Barbara Guźda / technik żywienia i usług gastronomicznych
      Kinga Wilczyńska / technik żywienia i usług gastronomicznych/
      Kinga Margańska / technik ekonomista/
      Ewa Rzeszut / technik ekonomista/ 
      Natalia Snopek / technik ekonomista/

      Kl. IV
      Natalia Preneta / technik ekonomista/
      Konrad Świątek / technik ekonomista/


      SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
      Kl. II
      Natalia Gul /kucharz/
      Sylwia Jemioło /kucharz/
      Jarosław Lewicki /kucharz/
      Mateusz Róg /kucharz/
      Alicja Czachor /kucharz/

      Kl. III
      Kacper Nowak /monter/ 
      Małgorzata Dziuba /kucharz/
      Sylwia Motyl /kucharz/
      Magdalena Dziuba /kucharz/
      Anna Bemebenek /kucharz/
      Dawid Iskra /monter/

      Autor: B.Sobowska-Rekut
      20.11.2020

       

       

       

     • Konkurs Czytelniczy

     • Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Czytelniczym. Uczestnicy wykażą się znajomością treści „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz „Szmaragdowej tablicy”, którą napisała Carla Montero. 

      Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie się  do p. Katarzyny Wachowskiej, Anny Kiwak i Bogusławy Sobowskiej-Rekut w terminie do 25 listopada 2020 r. Konkurs odbędzie się w drugim tygodniu  grudnia 2020 r.

      Na uczestników czekają nagrody.

      Autor: B.Sobowska-Rekut
      20.11.2020

     • Światowy Dzień Rzucania Palenia

     • W trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Palisz? Przeczytaj dlaczego warto rzucić palenie papierosów już dziś:

      • 20 minut po zgaszeniu papierosa: puls zaczyna się regulować;
      • 2 godziny po: ciśnienie krwi i tętno wracają do właściwego poziomu. Nikotyna zaczyna opuszczać organizm;
      • 8 godzin po: poziom tlenu we krwi wraca do stałego poziomu, stężenie nikotyny zmniejsza się o połowę;
      • 12 godzin po: pojawiają się pierwsze symptomy odstawienia, mogą pojawić się bóle głowy, nudności, jednocześnie dwutlenek węgla usuwa się z organizmu;
      • 48 godzin po: płuca zaczynają oczyszczać się ze śluzu oraz innych zanieczyszczeń. Dodatkowo już dwie doby po wypaleniu ostatniego papierosa, zaczynają odbudowywać się zmysły, dzięki czemu lepiej poczujesz smak potraw. Nikotyna jest już usunięta z organizmu;
      • 72 godziny po: zaczynamy swobodniej oddychać, ponieważ oskrzela się rozluźniają. Chociaż możesz czuć skutki odstawienia, to zyskasz więcej energii;
      • tydzień – 2 tygodnie po: normalizuje się praca płuc;
      • 9 tygodni po: płuca pracują już normalnie, przy okazji obniża się ryzyko infekcji;
      • 12 tygodni po: znacząco poprawia się praca układu krążenia;
      • 3 - 9 miesięcy po: znika świszczący oddech i kaszel palacza. Funkcja płuc poprawia się o 10 proc. Ryzyko chorób układu krążenia zmniejsza się o połowę;
      • 5 lat po: zmniejsza się ryzyko chorób górnych dróg oddechowych, ale także raka szyjki macicy i pęcherza;
      • 10 lat po: o 50 proc. obniża się ryzyko raka płuc;
      • 15 lat po: ryzyko chorób układu krążenia u byłego palacza wynosi tyle samo co u osoby niepalącej.

      test_uzaleznienia_od_tytoniu.pdf

      test_motywacji_do_zaprzestania_palenia.pdf

      Pamiętaj, że wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych szybki rozwój uzależnienia.

      19.11.2020
      Plakat: Andżelika Pełka
      Autor: Iwona Pogoda, źródło Internet

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie