• Terminy rekrutacji do TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 2022/2023

   • od 16.05.2022 r.

    do 31.05.2022 r. do 1500

    Składanie podań przez kandydatów do technikum lub szkoły branżowej.

    od 24.06.2022 r.

    do 14.07.2022 r.

    do godz.1500

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    do 14.07.2022 r.

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej według kryteriów ustalonych przez szkołę.

    22.07.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    od 22.07.2022 r.

    do 27.07.2022 r.

    Wydanie kandydatowi skierowania na badanie lekarskie.

    od 22.07.2022 r.

    do 28.07.2022 r. do 1500

    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

    29.07.2022 r. do 1400

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie