• Terminy rekrutacji do TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 2022/2023

   • od 16.05.2022 r.

    do 31.05.2022 r. do 1500

    Składanie podań przez kandydatów do technikum lub szkoły branżowej.

    od 24.06.2022 r.

    do 14.07.2022 r.

    do godz.1500

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    do 14.07.2022 r.

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej według kryteriów ustalonych przez szkołę.

    22.07.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    od 22.07.2022 r.

    do 27.07.2022 r.

    Wydanie kandydatowi skierowania na badanie lekarskie.

    od 22.07.2022 r.

    do 28.07.2022 r. do 1500

    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

    29.07.2022 r. do 1400

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych