• Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

  • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje maszynowo obróbkę materiałów z tworzyw sztucznych. Przygotowuje maszyny i urządzenia do pracy (zamocowanie odpowiednich narzędzi, wprowadzenie danych technologicznych).
   Operator obsługuje i nadzoruje zarówno pojedyncze stanowiska, jak i ciągi produkcyjne używane do nadawania kształtu wyrobom. Ocenia jakość ich wykonania. Wykonuje przeglądy, regulację oraz konserwację maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne z tworzyw sztucznych.

    • Uczeń zdobywa wiedzę na temat:

     • części maszyn i urządzeń, rodzajów połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środków transportu wewnętrznego, sposobów transportu i składowania materiałów, technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń,
     • obróbki ręcznej i maszynowej, wykonywania podstawowych pomiarów warsztatowych,
     • posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, sporządzania szkiców  i rysunków, stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań,
     • rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologii kształtowania wyrobów przez obróbkę ręczną, mechaniczną, spajanie, plastyczne kształtowanie metali i ich stopów, oraz materiałów niemetalowych.

      

      

    • Operator maszyn może pracować:

     • w firmach z branży chemicznej,zakładach wielu dziedzin gospodarki przetwarzających tworzywa sztuczne,
     • w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych wymagające przygotowywania i ustawiania maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych,
     • w małych firmach, zatrudniających kilku pracowników, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
     • zakładach obróbki wykończającej wyroby z tworzyw sztucznych, 
     • na stanowiskach, sprawdzania i dokumentowania jakości wykonania wyrobów,
     • prowadząc własną działalność gospodarczą, wykonując różnego rodzaju wyroby czy półprodukty.

      

    • Predyspozycje do wykonywania zawodu:

     • uzdolnienia techniczne,
     • koordynacja wzrokowo ruchowa,
     • refleks,
     • spostrzegawczość,
     • wytrwałość,
     • cierpliwość,
     • dokładność,
     • zdolność koncentracji,
     • podzielność uwagi,
     • zdolność do pracy w szybkim tempie,
     • umiejętność współdziałania i pracy w zespole.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie