• Szczegóły rekrutacji

     • W terminie od 13 do 18 sierpnia  rodzic kandydata zakwalifikowanego potwierdza wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

      Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni nastąpi w dniu 19 sierpnia do godz. 14.00 na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

     • Sierpień - miesiącem szczególnych rocznic historycznych

     •          Sierpień jest miesiącem ważnym w naszej pamięci narodowej. W tym miesiącu rozegrały się w minionym XX wieku wydarzenia o szczególnym znaczeniu. O kilku z nich należy wspomnieć. Będą to znane, nagłośnione, ale też mniej znane,  raczej skromne, mające niemały wpływ na dalsze losy narodu polskiego.

               W 1914 roku spełnił się sen kilku pokoleń Polaków.  Przeciwko sobie stanęli zaborcy Rosja, Austria i Prus. Rozpoczęła sie I wojna światowa. Kilku polskich patriotów na czele z Józefem Piłsudskim postanowiło wykorzystać rozpoczęty konflikt wojenny do zorganizowania powstania narodowego. W dniu 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa w kierunku Królestwa Polskiego. W przemówieniu wygłoszonym kilka dni wcześniej do jej żołnierzy Józef Piłsudski mówił: "Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.(...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały". Celem tych działań było poderwanie Polaków do wspólnej walki przeciw zaborcom. Kompania przybyła do Kielc w zaborze rosyjskim w dniu 12 sierpnia 1914 roku . Śmiałkowie nie uzyskali poparcia od rodaków w Królestwie, ale przypomnieli, że należy zrobić wszystko, aby odzyskać wolność.

              Polacy musieli czekać, jeszcze 4 lata na odzyskanie niepodległości, do 1918 roku. Niestety o granice i terytorium trzeba było nadal walczyć z wieloma wrogami.

               100 lat temu, 15 sierpnia 1920 r., na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała, o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Dla upamiętnienia tego wydarzenia sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – zaznaczono w uchwale sejmu RP. Klęska bolszewików zapewniła przetrwanie jej niepodległości i zdaniem większości historyków uchroniła całą Europę przed panowaniem komunizmu. Naród polski stanął na wysokości zadania uczynił wszystko aby obronić zagrożoną niepodległość .

               Również w sierpniu 1919 roku Polacy na Górnym Śląsku stanęli do walki przeciwko Niemcom. Zaczyna sie cykl powstań śląskich. Po raz drugi o wolność Śląska walczą Polacy 19/20 sierpnia 1920 roku. Dzięki niezwykłemu uporowi i determinacji Polaków na Śląsku, część tych ziem została przyłączona do Polski.

              Kolejnym wydarzeniem w naszej XX wiecznej historii było powstanie warszawskie. Wśród powstańców byli też ci, którzy widzieli Viktorię Polski w 1920 roku. Niestety po przeciwnej stronie był tez Stalin, który walczył w 1920 roku i widział klęskę swojej Armii Czerwonej. W 1944 roku stał przed Warszawą jako przywódca państwa , które miało ,,wyzwolić" Polskę spod okupacji niemieckiej. Wiedział o tragicznej sytuacji powstańców ,ale nie zgodził się na udzielenie im pomocy. Nie zezwolił nawet na lądowanie samolotów, niosących pomoc dla walczących powstańców. Była to jego zemsta za sierpień z 1920 roku . Niestety skuteczna. Powstańcy przegrali ponosząc straszne straty. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów. Opanowanie miasta przez AK przed nadejściem Sowietów i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu rządu polskiego na uchodźctwie miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR, ale te plany nie były na rękę Rosjanom. Powstanie upadło.

              Po II wojnie światowej Polska została uzależniona od komunistycznej Rosji. Polacy nie poddali. Mimo strasznych ofiar poniesionych pod okupacją rozpoczęły się protesty społeczeństwa od1956 roku. Żądano nie tylko poprawy sytuacji gospodarczej, ale też wypuszczenia więźniów politycznych . Przez lata trwały strajki, protesty. Społeczeństwo nie pogodziło sie z narzuconą władzą. W latach 70-tych powstały organizacje opozycyjne . Sytuacja w kraju na przełomie lat 70 /80-tych była tak tragiczna, że dochodzi do ogólnonarodowego buntu. Powstał wieki ruch społeczny ,,Solidarność". W wyniku zdecydowanej postawy i determinacji Polaków władza komunistyczna po raz pierwszy ustąpiła. 40 lat temu, 14 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk w obronie zwolnionej działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz. Dwa dni później utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w którego skład weszli przybyli do stoczni delegaci z innych strajkujących zakładów. Spisano 21 postulatów MKS. Pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych. 31 sierpnia jeden z przywódców strajku, Lech Wałęsa, i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie gdańskie. MKS deklarował zakończenie trwającego dwa tygodnie protestu. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Andrzej Kołodziej, jeden z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych z 1980 r., działacz pierwszej „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” twierdzi, że ,,Porozumienia Sierpniowe to fundament naszej na nowo odzyskanej niepodległości i naszego nowego bytu". Do tamtej chwili w zasadzie wszystkie protesty kończyły się rozwiązaniami siłowymi – totalitarna władza pokazywała swoją siłę i wszystko było tłamszone, niszczone. To był natomiast pierwszy moment, kiedy poczułem, że zwyciężyliśmy. Oczywiście miałem świadomość, że czeka nas ciągła walka o realizację tych porozumień, ale już sama zgoda na podpisanie pierwszego punktu – zgoda na utworzenie wolnych, samorządnych związków zawodowych w totalitarnym systemie komunistycznym – to była rzecz nie do przecenienia".

      Podsumowując, w miesiącu sierpniu w naszej historii rozgrywały sie niezwykle ważne wydarzenia. W ostatnich dniach również w sierpniu odbyło sie uroczyste zaprzysiężenie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Cieszmy się i doceniajmy, że mimo problemów w naszej ojczyźnie żyjemy w okresie pokoju. Miejmy nadzieję , że prezydentura Andrzeja Dudy jest klamrą zamykającą okres ciężkich wydarzeń w naszej historii. Jesteśmy pokoleniem , które w pokoju może budować swoją przyszłość osobistą i ojczyzny. Pamiętajmy jednak o naszych bohaterach z różnych wydarzeń sierpniowych, którzy ponieśli najwyższą cenę, oddając życie za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom!

      Autor: B. Olszówka

      Opr: dzieje.pl

     • Praktyki zawodowe w Weryni

     • Jak co roku uczniowie klas drugich i trzecich z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni odbywali praktyki zawodowe w firmach, instytucjach i przedsiębiorstwach na terenie województwa podkarpackiego, a w większości w naszym powiecie kolbuszowskim. Jedna uczennica odbywała praktykę w Niemczech w firmie specjalizującej się w architekturze krajobrazu. Pomimo epidemii koronawirusa udało się  je zorganizować dla wszystkich uczniów, a zaplanowana praktyka zagraniczna w Hiszpanii odbędzie się w przyszłym roku szkolnym. Dyrektor szkoły chcąc zapewnić praktyki na wysokim poziomie podpisuje stosowne umowy ze sprawdzonymi partnerami, którzy mogą zaoferować uczniom możliwość poszerzania swojej wiedzy i zdobywania potrzebnych umiejętność zawodowych.

      Miesięczne praktyki odbywali zarówno uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, jak i też uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia w zawodach: kucharz i monter sieci i instalacji sanitarnych.

      Ekonomiści sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności zawodowe w biurach rachunkowych, instytucjach, urzędach, bankach oraz w firmach. Pracowali oni głównie w działach administracyjnych, księgowości, kadr, płac itp.,  prowadzili dokumentację, zajmowali się księgowością oraz analizowali finanse firmy. Monterzy sieci i instalacji sanitarnych doskonalili swoje umiejętności angażując się w zakładanie i montaż instalacji sanitarnych w budynkach i mieszkaniach. Profesjonalną obsługą konsumentów zajmowali się  technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz  kucharze.  Swoje praktyki  odbywali w lokalach gastronomicznych, hotelach i restauracjach. Przygotowywali posiłki, serwowali dania, obsługiwali gości. Architekci krajobrazu pracowali głównie w szkółkach roślin ozdobnych, gdzie poznawali proces produkcyjny roślin i ich pielęgnację aby nadawały się do obsadzania ogrodów, parków i ulic.

      Praktyka była świetnym doświadczeniem zawodowym, dała uczniom możliwość zweryfikowania swoich wiadomości i umiejętności nabywanych w szkole podczas lekcji. Uczniowie mogli wtedy zastosować zdobytą wiedzę praktycznie w realnych warunkach i w ten sposób zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.  Praktyka, podobnie jak przyszła praca wymagała od uczniów: punktualności, rzetelności, solidności i odpowiedzialności -  a więc cech jakich będzie od nich wymagał przyszły pracodawca.

      Wszyscy uczniowie ukończyli praktykę z wysokimi wynikami co świadczy o ich efektywnej pracy i umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w szkole w praktyce. Część uczniów, dzięki dużemu zaangażowaniu podczas praktyki zapewniło sobie pracę na wakacjach, gdzie będą mogli  jeszcze doskonalić swoje umiejętności zawodowe pracując na konkretnych stanowiskach i zarabiać swoje „pierwsze pieniądze”.

      Autor: Bolesław Krzysztofiński

     • Rozśpiewana Werynia

     • Trudno uwierzyć, ze szkolny muzyczny zespół Concordia ma już 10 lat!!! Ile to razy stawali oni na podium w różnych konkursach? Ile razy uświetniali szkolne i powiatowe uroczystości? Ile miejsc i wyróżnień mają na swoim koncie? Ile artykułów o nich napisano?... Zliczyć trudno, bo tyle tego  było.

      Samo założenie zespołu nie było żadną filozofią, bo przecież była potrzebna utalentowana muzycznie młodzież do uświetniania szkolnych akademii. I w zasadzie od tego się zaczęło. Sama nazwa wzięła się od napisu widniejącego na jednej kolumnie głośnikowej i tak wszyscy zadecydowali. Później już każdego roku zgłaszali się kolejno Ci najbardziej uzdolnieni wokalnie i muzycznie i… zaczęły się pochwały, sukcesy, wyjazdy, udziały w konkursach powiatowych, wojewódzkich, a  nawet ogólnopolskich.

      Teraz już to chyba trudno nie skojarzyć Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni właśnie z zespołem muzycznym Concordia. Zresztą wszyscy Ci dawni muzycy bardzo miło wspominają tamten czas muzycznych przygód, a nawet dalej działają w tym temacie, bo bez kapeli braci Pytlaków trudno wyobrazić sobie kolbuszowskie wesele,  a do szkoły Magdy Jerzuchowskiej uczęszczają młode talenty.

      Nasi niezawodni muzycy gdzie tylko się nie pokazali i nie pokażą, to zawsze prezentują wysoki poziom artystyczny, zawsze godnie reprezentują szkołę. Cieszymy się, że posiadamy tak uzdolnioną muzycznie młodzież.    

      Przypomnijmy skład zespołu: Magda Jerzuchowska, Karolina Guzior, Angelika Paluszek, Karolina Babiarz, Elżbieta Ślęzak, Justyna Witas, Gabriela Ziętek, Gabriela Kozińska, Andżelika Mytych,  Mariola Chrząstek, Magdalena Wiącek, Marcelina Kopeć, Krzysztof Białek, Mateusz Chmielowiec, Marcin Kłosiński, Adrian Pawłowski, Marcin Urban, Piotr Pytlak, Dariusz Pytlak, Marcin Pytlak, Piotr Serafin, Albert Tęcza, Krzysztof Kopeć, Mateusz Borawiak, Mateusz Kołodziej, Mateusz Róg.  Sami widzicie, że nawet zliczyć wszystkich ciężko.

      Zapraszamy uzdolnioną muzycznie młodzież do ZSA-E w Weryni!

      Autor: K. Wachowska

     • Wakacje od kuchni

     • Od ponad dwóch tygodni możemy cieszyć się tak długo wyczekiwanymi wakacjami, czasem wolnym od podręczników, obowiązków, oceniania, czasem relaksu i odpoczynku.  Książki zostały odłożone gdzieś głęboko na półki, hasło i login do e-dziennika zapomniane, ale czy tak naprawdę da się zapomnieć o tym co robiliśmy jeszcze parę tygodni wcześniej w szkole? Zwłaszcza podczas ciekawych zajęć praktycznych? Na pewno nie! Wiedzą o tym uczniowie ZSA-E w Weryni kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, bo oni czasem może nawet nieświadomie, ale nadal  kontynuują swoją praktyczną naukę zawodu w codziennym życiu. Zwłaszcza podczas wakacji można wykazać się tyloma zdobytymi umiejętnościami, bo jest to taka ciepła pora roku, kiedy przyroda obdarowuje nas licznym darami - chociażby w postaci soczystych, pełnych witamin i innych składników odżywczych owoców i warzyw. Każdego dnia coś zbieramy w ogródku, coś próbujemy, czegoś smakujemy, a co najgorsze zapominamy o długo obiecanej sobie diecie!  Mamy też więcej wolnego czasu na przygotowanie tych wszystkich smacznych, kolorowych i przede wszystkim odżywczych potraw i posiłków. Dla młodych gastronomów to idealna sytuacja by wykorzystać sezonowe owoce i przygotować na przykład koktajle, sałatki, galaretki czy ciasta z owocami. Świadomość wartości odżywczych większości owoców jagodowych (np. malin, jeżyn, czarnej i czerwonej porzeczki) powoduje, że chcemy z nich korzystać przez cały rok i znów przypominamy sobie jak można utrwalić te naturalne skarby na dłuższy czas. Przygotowywanie konfitur, dżemów, powideł może przynieść naprawdę wiele satysfakcji, a zapełnione półki spiżarni napełniają nas później ogromną dumą.

      Nasi uczniowie żywieniowcy i kucharze mają ogromną świadomość, jak ważną rolę odgrywa naturalna żywność, ta najmniej przetworzona. Warto pamiętać, że kiszone warzywa cieszą się coraz większą popularnością ze względu na korzystny wpływ na naszą florę bakteryjną w jelitach, a co z tym jest związane, też i na naszą odporność organizmu. Także sezon na kiszenie ogórków uważam za rozpoczęty, stąd też kolejny przykład na „domowe praktykowanie”. Wystarczą chęci, a do ogórków świeży koper, odrobina czosnku i znajomość naszych tajemniczych receptur i już za jakiś czas można „palce lizać”, bo takie pyszne wszystko! Pracy w kuchni nigdy nie brakuje, wiedzą o tym nasi uczniowie, ale praca wykonywana z pasją, bez stresu, z miłości do innych, daje mnóstwo satysfakcji i prowadzi do osiągnięcia sukcesów. W naszej szkole uczymy tego wszystkiego  jak trafić przez żołądek do serca. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią gotować, próbować, smakować i eksperymentować w kuchni. Czekamy na was!

      Autorzy: A.Fitał, K.Wachowska

     • Zmiana w otoczeniu szkoły

     • Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej przeznaczyło środki finansowe na wymianę nawierzchni chodnika prowadzącego do pomocniczego budynku dydaktycznego - z płyty chodnikowej na kostkę brukowąW chwili obecnej trwają intensywne prace przy tej inwestycji.  

     • Mamy powody do dumy

     • Rok  zaczęliśmy intensywnie i pracowicie! W styczniu uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Niewątpliwie zawsze wiąże się to z dużym stresem, gdyż poziom testów jest naprawdę wysoki.
      Z ogromną dumą i radością informujemy o naszych imponujących sukcesach. Wszyscy architekci krajobrazu uzyskali kwalifikacje dotyczące organizacji prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22). Ponad 90% ekonomistów wykazało się zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami w zakresie planowania i prowadzenia działalności w organizacji (AU.35). 77% uczniów zdało egzamin z organizacji żywienia i usług gastronomicznych (T.15).
      Wysoka zdawalność jest bez wątpienia efektem połączenia wiedzy i umiejętności praktycznych. Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rozmaitych kursach, warsztatach, praktykach zawodowych. Ekonomiści wykonują prace finansowe, księgowe, kadrowe i płacowe. Realizują działania planistyczne, analityczne i sprawozdawcze. Architekci krajobrazu umiejętnie dobierają rośliny, tworzą estetyczne kompozycje, projektują ogrody. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych przyrządzają wyszukane potrawy i serwują je w nietuzinkowy sposób.
      Dzięki zaangażowaniu w realizację projektów unijnych, wielu naszych uczniów miało także możliwość zweryfikowania swoich kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych podczas wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

      Autor: Paweł Serafin

     • Co nowego od września w szkole?

     • Dobra wiadomość dla uczniów. W przyszłym roku szkolnym  będziemy prowadzić dla poszczególnych zawodów innowacyjne zajęcia pozalekcyjne:

      DIETETYKA I ESTETYKA POTRAW, ZUMBA FITNESS technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz
      ARANŻACJA WNĘTRZ technik architektury krajobrazu
      MINIPRZEDSIĘBIORSTWO MŁODZIEŻOWE technik rachunkowości
      BANKOWOŚĆ I FINANSE technik ekonomista
      OBSŁUGA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW monter sieci i instalacji sanitarnych

      Będziecie mogli podczas tych zajęć rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

     • Ogólnopolski sukces - 114 534 euro na kształcenie zawodowe

     • Wspaniała informacja dla wszystkich obecnych uczniów ZSA-E w Weryni i każdego ucznia, który od września 2020 r. rozpocznie naukę w naszej szkole. Będziecie  uczestnikami NOWEGO projektu.

      Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 534 euro na kolejny projekt mobilności pt. Europejskie Praktyki Zawodowe w ramach programu Erasmus+.

      W konkursie ogłoszonym przez Narodową Agencję Erasmus Plus, na 1035  wniosków złożonych przez szkoły w całej Polsce, zajęliśmy 84 miejsce!!!

      Głównym działaniem, które realizować będziemy w trakcie naszego projektu, to 3-tygodniowe praktyki zawodowe, które obywać się będą we Włoszech, Niemczech i Irlandii. Uczniowie uczestniczący w projekcie będą pracować w zagranicznych przedsiębiorstwach.  W wyjazdach weźmie udział 48 uczniów kształcących się w zawodzie: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, monter sieci i instalacji sanitarnych oraz kucharz.

      Przypominamy, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” (Hiszpania-Walencja).

      Dołącz do nas, a my umożliwimy Tobie zdobyć wykształcenie na europejskim poziomie.

     • Wyróżniona w wojewódzkim konkursie

     • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni od lat współpracuje z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie m.in. poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez stację, czy też uczestnictwo w konkursach. Tym razem młodzież z Weryni promowała zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, tworząc prace na Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Plakat z hasłem antytytoniowym. Komisja konkursowa oceniła 112 prac, ktore wpłynęły z 61 szkół województwa podkarpackiego. Gratulujemy Kindze Wilczyńskiej, która na co dzień interesuje się gastronomią, cukiernictwem, sportem (najbardziej siatkówką) i uwielbia muzykę rockową, ale też w wolnej chwili rysuje - co doceniło jury wyróżniając jej plakat.

      https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2020/06/Tyt.mp4 

       

      Autor: I.Pogoda

     • Szkoła w zgodzie z naturą

     • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni znajduje się w jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc całego powiatu kolbuszowskiego. To taki obszar, w którym przyroda oddycha pełną piersią, a społeczność szkolna z pełnym zaangażowaniem dba o miejscowe środowisko naturalne i jego rozwój. Warto zwrócić uwagę na fakt, że  szkoła aż  z trzech stron otoczona jest lasem pełnym wysokich i rozłożystych drzew, a krajobraz tego miejsca dopełnia park historyczny ze wspaniałym drzewostanem otaczającym Pałac Tyszkiewiczów w Weryni. Walory przyrodnicze, a także wszechobecna tu flora i fauna sprawiają, że okolica ta służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny i wypoczynkowy, doskonały do pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek. Otoczenie przyrodnicze, w jakim znajduje się nasza szkoła, czyni to miejsce na swój sposób wyjątkowym. Uczniowie chętnie korzystają z możliwości, jakie niesie ze sobą obcowanie z pięknem leśnego krajobrazu. Środowisko naturalne nie tylko zwiększa atrakcyjność geograficzną tej okolicy, ale również zapewnia ciszę i spokój, a także pomaga naszej młodzieży w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu kreatywnego myślenia.

      Wykorzystywanie darów, jakie niesie ze sobą natura, wiąże się nie tylko z przyjemnością, ale również i z obowiązkami. Dlatego w celu ochrony i dbania o środowisko przyrodnicze Zespół Szkół w Weryni połączył aktywne uczestnictwo młodzieży z promowaniem przez naszych nauczycieli i wychowawców ducha szacunku i wrażliwości dla świata roślinnego i zwierzęcego. Owocem tej wspólnej pracy są różne spotkania uczniów z udziałem nauczycieli, leśników i przyrodników, a także różnorodne wyjazdy i wycieczki przyrodnicze mające na celu poznawanie bliższego i dalszego otoczenia geograficznego. Nasza młodzież dzięki obecności w wyżej wymienionych aktywnościach odkrywa te geograficzne atrakcje regionu, podziwia piękne walory przyrodniczo-kulturowe województwa podkarpackiego i znajduje motywację do działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

      W trosce o ten otaczający nas świat pamiętamy o utrzymywaniu w czystości i porządku najbliższego otoczenia szkoły. W ramach realizowania tego celu wielokrotnie podejmowaliśmy różne zadania, w tym również sprzątaliśmy przylegające tereny leśne w ramach akcji Czysty las. Nasza młodzież uczestniczy także w licznych akcjach organizowanych przez Szkolne Koło Ekologiczne. Każdego roku szkolnego nasi uczniowie włączają się w zbiórkę żołędzi i kasztanów, które przekazujemy do koła łowieckiego „Sokół”, a także do zbiórki nakrętek i zużytych baterii.

      Kształtując świadomość ekologiczną w szkole, chętnie uczestniczymy w międzyszkolnych konkursach poszerzających wiedzę młodzieży. Jednym z takich konkursów zorganizowanych w tym roku szkolnym był Las, który leczy, w którym młodzież zapoznawała się z farmakologicznymi funkcjami lasu poprzez zbieranie receptur i przepisów od swoich babć i dziadków na domowe lekarstwa, które można przygotować z roślin występujących w naszych ogrodach, łąkach czy pobliskich zagajnikach i lasach. Równie dużą liczbą uczestników mógł poszczycić się organizowany przez naszą szkołę konkurs Poznaj świat, w którym uczniowie wykazywali się znajomością zagadnień geografii fizycznej świata.

      Szkoła w Weryni od wielu lat ściśle współpracuje z licznymi instytucjami zajmującymi się ochroną lokalnego środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim z Nadleśnictwem Kolbuszowa z siedzibą w Świerczowie. Nasi uczniowie wykazują się wyjątkową otwartością na wiedzę z zakresu geografii i ochrony przyrody. Poznajemy naturę i krajobrazy nie tylko naszej małej ojczyzny, ale także i najdalszych zakątków ziemi. Każdego roku licznie uczestniczymy w spotkaniach z przyrodnikami z grupy „Trzask”, podczas których odkrywamy kulturę i walory przyrodnicze krajów Europy i świata. Uczniowie poprzez chętny udział w tych spotkaniach, poznają wiele ciekawych informacji o globalnej przyrodzie, a później samodzielnie poszerzają swoje zainteresowania w tym temacie.

      Młodzież ucząca się w naszej szkole chętnie wykazuje się swoją szeroką wiedzą o lokalnym środowisku przyrodniczym, o czym świadczy jej uczestnictwo w licznych konkursach z zakresu geografii i ekologii. Zapał naszych uczniów do zdobywania nowych wiadomości o ochronie przyrody, a także wytrwała praca naszych nauczycieli na rzecz ich przekazywania, przynoszą ponadprzeciętne rezultaty. W trakcie roku szkolnego zajmujemy bardzo wysokie lokaty w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie powiatu kolbuszowskiego, rokrocznie zdobywając w klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce dla naszej szkoły. Ponadto nasza młodzież z sukcesami bierze udział w konkursach ogólnopolskich, tj. w Olimpiadzie Ekologicznej, Eko-Planecie czy Geo-Planecie i również osiąga wyjątkowo dobre wyniki.

      ZSA-E w Weryni od lat uczestniczy we wszystkich wyżej wymienionych działaniach, zatem tak wielkie zaangażowanie naszych uczniów w akcje promujące ochronę przyrody i odkrywanie lokalnego krajobrazu nie powinno być żadnym zdziwieniem. Z wielką chęcią, pasją i zainteresowaniem bierzemy udział w tego typu przedsięwzięciach i będziemy robić to nadal. Jesteśmy świadomi roli i znaczenia środowiska przyrodniczego w naszym otoczeniu, dlatego nadal chcemy podejmować się działań mających na celu uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody. Pamiętajmy, że w dużej mierze od nas samych zależy zgoda z naturą, ponieważ „piękny las to czysty las”!

      Autorzy:

      Uczniowie: Konrad Świątek, Kinga Margańska, Agata Snopek

      Artykuł napisany pod kierownictwem: Bożeny Twardowskiej i Małgorzaty Król

      Korekta stylistyczna: Katarzyna Wachowska

      Autor zdjęć:  Bożena Twardowska

     • Wyniki konkursu o św. Janie Pawle II

     • Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. W ten sposób upamiętniliśmy 100 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, a także zdolności: plastyczne, literackie, poetyckie. Inni opisali ciekawe wspomnienia swoich bliskich, którzy uczestniczyli w spotkaniach z Janem Pawłem II w Polsce i świecie.

      Wyniki konkursu:

      Kategoria plastyczna:

      I miejsce - Wiktoria Serafin

      II miejsce Ewa Rzeszut

      III miejsce Patrycja Dudek

      IV Andżelika Pełka

      V Ewelina Sitarz

      Kategoria literacka:

      I miejsce Konrad Świątek

      II miejsce Gabriela Ofiara

      III miejsce Wiktoria Węglarz

      Osoby wyróżnione to: Natalia Wit, Anastazja Bieleń, Natalia Preneta, Barbara Guźda, Agata Snopek, Natalia Snopek, Kinga Wilczyńska, Kinga Margańska, Gabriela Jabłońska, Angelika Boguń.

      Wszystkie prace będą zaprezentowanie na wystawie pokonkursowej w nowym roku szkolnym.

      Kategoria literacka – fragmenty prac

      ,,Gabriela - Mamo, czy pamiętasz swoje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II o którym nam ostatnio opowiadałaś?

      Ewelina - Tak, pamiętam. Był to piękny tydzień w moim życiu, tydzień, w którym jeszcze mocniej zaczęłam wierzyć w naszą wiarę i w rzeczy trudno osiągalne.

      Gabriela - Kiedy widziałaś się z Ojcem Świętym?

      Ewelina - Widziałam się z nim w lipcu dokładnie 23 lipca 2002 roku na Światowych Dniach Młodzieży.

      Gabriela - W jakim kraju odbyło się wtedy to wydarzenie?

      Ewelina - W Kanadzie, a dokładniej w Toronto. Bardzo piękne miasto.)…

      (…,,Gabriela- Mamo, a czy rozmawiałaś z papieżem?

      Ewelina - Bardzo chciałam, niestety nie było, kiedy. Ale widziałam papieża bardzo blisko. Stałam bardzo blisko Papa mobile.

      Gabriela - Jakie CI wtedy towarzyszyły emocje?

      Ewelina - Byłam ogromnie szczęśliwa, że dostałam szansę od losu, aby spotkać tak wielkiego człowieka, jakim był Jan Paweł II. Nie raz ocierałam łzy ze wzruszenia. Czułam ogromną ekscytację, z tego spotkania. Jan Paweł II już wtedy, jako starszy człowiek miał tyle w sobie optymizmu, energii….’

      ….,,,Ewelina- Tak były koncerty dla nas pielgrzymów, piosenki były wykonywane przez największe gwiazdy Kandy oraz świata, odbywały się msze, nabożeństwa czy też czuwania z udziałem papieża czy też wieczorne spotkania z Janem Pawłem II.

      Gabriela - Mamo, czy to wydarzenie, zmieniło coś w Twoim życiu?

      Ewelina - Tak, zmieniłam i to powiem Ci dziecko, że bardzo dużo. Przede wszystkim zmieniłam swoje nastawienie, stałam się bardziej dojrzalsza. …..”

       autor: Gabriela Ofiara

       

       „Wstańcie, chodźmy!”( fragment)

       

      My, Twego słowa oddani uczniowie

      My, Twej świętości szukamy dziś dróg.

      Niech o tym, jak szukać mądrości w Twym słowie

      Wraz z sercem gorącym, się świat cały dowie,

      by bliższym stał nam się Bóg.

       

      Dzisiaj wstajemy z nowymi siłami,

      z wiarą do Ciebie idziemy dziś, Boże,

      a przykład Papieża Polaka nad nami

      niech świeci nadzieją nad życia drogami,

      bo ona zawieść nie może!  „

       

      autor:  Konrad Świątek

       

      Gratulujemy!

      Autor: B.Bogdanowska-Olszówka

     • Matury 2020 - gdy kwitną akacje

     • W obecnym roku szkolnym o jeden miesiąc później rozpoczęły się egzaminy maturalne. Dzisiaj egzamin z języka polskiego a w kolejne dni z matematyki i języka obcego. Szkoła została odpowiednio przygotowana aby zapewnić Wam bezpieczeństwo i komfort pracy. Wszystkim maturzystom życzymy tradycyjnego połamania piór!

     • Nauka przez praktykę

     •  

      W dniach od 1 do 15 czerwca 2020 roku  my uczniowie z klasy 2 w zawodzie technik ekonomista odbywaliśmy swoje pierwsze praktyki zawodowe.   Fakt realizowane były  one w nieco późniejszym czasie w wyniku obecnej sytuacji - pandemii COVID-19, ale i tak towarzyszył nam stres i różnego rodzaju emocje.  Po raz pierwszy przecież pracowaliśmy tak naprawdę! Każdego ranka, jak już dorośli ludzie, zaczynaliśmy pracę w Urzędach  Gmin, w Starostwie Powiatowym, w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, w biurach rachunkowych,  w firmach produkcyjnych czy handlowych - każdy według uznania. Podczas tych dwutygodniowych praktyk mogliśmy nabyć bardzo dużo nowych umiejętności oraz praktyczną wiedzę z rachunkowości i ekonomii. W ten sposób mogliśmy poznać realia pracy w danej branży i specyfikę wybranego przez siebie zawodu, a także utrwalić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć lekcyjnych w szkole. Praktyki te były  dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Przekonaliśmy się, że są  bardzo pomocne w kształtowaniu naszych umiejętności i poszerzaniu wiedzy.
      Ewelina, która odbywała swoje praktyki w Urzędzie Gminy Majdan Królewski zauważa, że : Czas, który tam spędziłam był dla mnie skarbnicą nowych doświadczeń. Do moich głównych zadań  przydzielonych przez moją opiekunkę należała archiwizacja dokumentów i sporządzanie spisów spraw, podczas których korzystałam z arkusza kalkulacyjnego. Podczas tych dwóch tygodni uświadomiłam sobie, że praca księgowej  jest bardzo odpowiedzialna , wymaga dużej wiedzy i umiejętności ale  może być bardzo ciekawa i interesująca.
      Tomek  tak relacjonował swoje wrażenia z realizacji praktyki : Biuro rachunkowe,  do którego uczęszczałem było świetne  zorganizowane. Pracownicy byli dla mnie mili, chętnie służyli mi pomocą i radą  w razie wątpliwości przy wykonywaniu pracy. Moimi głównymi zajęciami było segregowanie i numerowanie dowodów księgowych, prowadzenie rejestrów. Miałem możliwość poznania małej  księgowości  i pracy na programach finansowo - księgowych.
      Dzięki pomocy pracowników udało mi się nabyć dużo przydatnej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Myślę, że to doświadczenie zostanie ze mną na długo  pisze Paweł.
      Swoją dwutygodniową praktykę odbywałam w Urzędzie Gminy Niwiska. Nabyłam bardzo dużo nowych i ciekawych umiejętności m.in. sporządzałam spisy do archiwum i metryczki spraw, obsługiwałam fax, centrale telefoniczną i kserokopiarkę, a także adresowałam pocztę. Szczególnie spodobało mi się to, że jednego dnia moja opiekunka postanowiła zabrać mnie na salę, w której odbywały się ważne konferencje i sesje gminne. Czas spędzony w tej placówce minął mi bardzo efektywnie, mogłam nauczyć się wielu nowych rzeczy poprzez praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych w szkole podkreśla Aleksandra.
      Inna uczennica, Ewa, tak wspomina ten czas: Swoją praktykę odbyłam w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH Sp. z o. o. w Kolbuszowej  w biurze, w działach: księgowość, kadry i handel. Podczas stażu poznałam jak praktycznie wygląda ta praca np. przyjmowałam zamówienia od klienta i to naprawdę!. Poznałam także nowe dla mnie programy komputerowe takie jak Syriusz Hermes, Skarbnik i Kontrola Kupca. Pracownicy byli bardzo uprzejmi w stosunku do mnie, poświęcali mi bardzo dużo swojego czasu oraz służyli radą i pomocą. Do moich głównych zadań należało wypełnianie dokumentów WZ, faktur zakupu, faktur sprzedaży, wykonywanie list płac. Dzięki praktyce bardzo dużo się nauczyłam oraz nabyłam wiele nowych umiejętności. Uważam, że praktyka w tym zakładzie była świetnie spędzonym czasem, a wiedza i zdobyte doświadczenie powinny w przyszłości przynieść same korzyści.
      Jak widać wszystkim bardzo podobały się odbyte praktyki zawodowe. Pogłębiliśmy  swoją  wiedzę i nabyliśmy umiejętności praktyczne, która powinny  zaowocować w dorosłym życiu zawodowym. Kreowaliśmy w sobie nowe cechy osobowości oraz umacnialiśmy te,  które już posiadamy m.in. przedsiębiorczość, kreatywność, otwartość, pomysłowość. Kształtowaliśmy umiejętności interpersonalne, które są tak cenne w tym zawodzie.  Teraz już wiemy , że praktyki zawodowe są bardzo ważnym etapem w życiu każdego ekonomisty. To właśnie w tym czasie możemy zdobyć praktyczną wiedzę oraz doświadczenie, które są doskonałym, przygotowaniem do przyszłego rynku pracy.

      Autorzy:  Kinga Margańska, Natalia Snopek, Katarzyna Wachowska

     • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – nowy zawód w ZSA-E w Weryni!

     • Technik rachunkowości to nowy, atrakcyjny dla młodzieży zawód, gwarantujący duże perspektywy zatrudnienia w przyszłości, do którego rozpoczęliśmy rekrutację! Kierunek  ten zostanie wprowadzony w naszej szkole już od września tego roku.

      Ósmoklasisto!

      Przy wyborze szkoły średniej kieruj się tym, co będzie najlepsze dla Ciebie w przyszłości. Pomyśl o pracy, którą chciałbyś wykonywać. Pamiętaj, że dobry zawód to najlepsza inwestycja dla Ciebie i Twojej rodziny. Jeżeli interesuje Cię praca w takich podmiotach jak banki, biura rachunkowe czy prywatne przedsiębiorstwa, to koniecznie wybierz kierunek technik rachunkowości! A może w przyszłości założysz własną firmę?

      Specjalistyczne kwalifikacje zawodowe uzyskane w trakcie procesu kształcenia, są poszukiwane na rynku pracy i dają możliwość stabilnego zatrudnienia np. w dziale księgowości, finansów, rachunkowości, zarządzania, kadr i płac.
      Jest to idealny kierunek dla osób przedsiębiorczych, kreatywnych, które interesują się biznesem, potrafią logicznie myśleć, niestraszne są im wszelkiego rodzaju rozliczenia oraz analizy. W trakcie procesu kształcenia uczniowie są przygotowywani do prowadzenia spraw finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych w różnych podmiotach gospodarczych z wykorzystaniem księgowych programów komputerowych. Uczniowie poznają procedurę zakładania własnej działalności gospodarczej. Pracownik z umiejętnościami technika rachunkowości jest niezbędny w każdym podmiocie gospodarczym. Absolwent szkoły z dyplomem technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej  może uzyskać dodatkowy zawód technik ekonomista.

      Uczeń, który ukończy szkołę w tym zawodzie może w przyszłości pracować m.in. jako: samodzielny księgowy, bankowiec, doradca finansowy, inwestycyjny lub ubezpieczeniowy czy też asystent menedżera. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, bankach, prywatnych przedsiębiorstwach, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach finansów publicznych i innych podmiotach finansowych i księgowych. W trakcie realizowania pracy zawodowej na różnych stanowiskach absolwenci technikum, wykonują czynności zawodowe obejmujące prace finansowe, księgowe, kadrowe i płacowe. Realizują działania planistyczne, analityczne i sprawozdawcze. Prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową, podatkową i rachunkową. Do zadań technika rachunkowości należy także dokonywanie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla zatrudnionych pracowników. W powyższych pracach nieodzowna jest umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych. Zawód ten wymaga od pracownika szerokiego zakresu wiedzy i doświadczenia zawodowego z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian ekonomicznych.

      Zapraszamy Cię Ósmoklasisto do naszej szkoły. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia  z zakresu finansów i rachunkowości, kadr oraz płac, a to wszystko w przyjaznej, ciepłej atmosferze. Jesteśmy szkołą bezpieczną dla ucznia, z tradycjami, z bardzo dobrym zapleczem technicznym i wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską, która poprowadzi  drogą sukcesu. W naszej szkole będziesz miał możliwość rozwinięcia swoich pasji i zainteresowań, zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego oraz korzystania z wielu atrakcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Wycieczki i warsztaty ekonomiczne, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji finansowych oraz bankowych, jednodniowe praktyki zawodowe w tych podmiotach i wiele innych propozycji ekonomicznych możemy realizować z Twoim udziałem. Te wszystkie działania zaplanowaliśmy właśnie dla Was - uczniów, którzy wybiorą zawód – technik rachunkowości w naszej szkole.

      Drogi uczniu pamiętaj, że po ukończeniu szkoły średniej w Technikum masz już zawód. Możesz podjąć pracę zawodową, ale także możesz kontynuować naukę na studiach wyższych. Kierunki i specjalizacje idealne dla uczniów, którzy ukończyli Technikum w zawodzie technik rachunkowości to: ekonomia, marketing, zarządzanie, finanse, rachunkowość, kadry, płace i wiele innych. Nawet jeżeli planujesz studiować w przyszłości na kierunku: prawo, to również wykorzystasz wiedzę, którą zdobędziesz w naszej szkole, kształcąc się w tym zawodzie.

      Bądź odważny i otwarty na to co nowe! Dokonaj właściwego wyboru!

      Serdecznie zapraszamy!

      TECHNIK RACHUNKOWOŚCI TO IDEALNY ZAWÓD DLA CIEBIE!

      TO TRAFNA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ!!!

      Autorzy: B.Bryk, E.Serafin, A.Kiwak

     • Coś zdrowego i nie tylko :)

     • Kiszone rzodkiewki, zdrowe batoniki, zupa z soczewicy, warzywne frytki, kolorowe ciasto z warzywami, grillowany kurczak, babeczki z mięsem, smoothie truskawkowo-twarogowe, pierogi z jagodami, knedle z truskawkami i inne smakołyki  przygotowali nasi uczniowie w ramach zdalnego nauczania. Uczniowie  kształcący się w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych jak sami twierdzą w czasach pandemii dużo czasu poświęcają na kreatywne przyrządzanie potraw.

      Maj i czerwiec to pora roku kiedy w naszych ogródkach jest dużo nowalijek. Dobrym sposobem na zagospodarowanie dużej ilości rzodkiewek jest kiszenie. Rzodkiewki kisimy tak samo jak ogórki, dodając koper, czosnek, chrzan. Kiszone rzodkiewki tracą ostrość i są bardzo smaczne, a do tego możemy je przechowywać w słoikach kilka miesięcy. Warto też zaznaczyć, że wartość odżywicza nie obniża się. Podczas kiszenia powstają cenne dla zdrowia składniki jak kwas mlekowy i acetylocholina. Kiszonki są doskonałym źródłem witaminy C, dodatkowo zakwaszenie środowiska wpływa na zwiększenie trwałości tej witaminy. Powstająca w wyniku fermentacji - acetylocholina działa korzystnie na organizm poprzez usprawnienie perystaltyki jelit oraz mechanizmów przekazywania bodźców nerwowych. Wpływa również na regulację ciśnienia krwi.

      Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przeczytania przepisów. Mamy nadzieję, że potrawy przygotowane przez naszych uczniów będą inspiracją dla innych do testowania w swoich domach różnych smaków, przypraw i technik kulinarnych. A oto kilka propozycji:

      Zdrowe batoniki

      Składniki:

      30 dag suszonych daktyli,                     
      ¾ szklanki orzechów włoskich,                                                                                                                       
      ½ szklanki wiórków kokosowych,                                                                                                                                       
      2 łyżki ciemnego kakao,                                                                                                                              
      2 czubate łyżki czystego masła orzechowego (najlepiej bez oleju palmowego),                                                                                  
      szczypta soli.

      Sposób wykonania:

      Daktyle zalej ciepłą wodą, odstaw na 10 minut, następnie osącz i zmiksuj  z wiórkami kokosowymi. Dodaj pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj całą masę. Przygotuj blaszkę (pojemnik) o wymiarach 20×20 cm, wyłóż ją papierem do pieczenia, rozsmaruj masę w formie i wstaw do lodówki na minimum 2 godziny. Następnie pokrój na prostokąty.

      Kurczak grillowany

      Składniki :

      800 g fileta z kurczaka,
      500 ml soku pomarańczowego,
      ½ szklanki przyprawy do kurczaka.

      Sposób wykonania:

      Fileta przyprawiamy, zalewamy sokiem z pomarańczy, zostawiamy na 3 godziny. Po tym czasie  kurczaka porcjujemy na kotlety lub grubsze paski. Smażymy na grilu elektrycznym lub na patelni grillowej. Podajemy z kasza gryczaną i kolorową sałatką.

      Muffinki cebulowe z mięsem

      Składniki:

      2,5 szklanki mąki pszennej,
      1/2 kostki masła,
      2 jajka,
      2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,
      1 szklanka mleka,
      1 łyżka oliwy,
      szczypta soli,
      2 duże cebule,
      12 plasterków dowolnej szynki,
      10 dag boczku,
      10 dag żółtego sera,
      pieprz,
      ostra papryka,
      czubryca.

      Sposób wykonania:

      Do miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Szynkę pokrój w paski, ser oraz boczek w drobną kostkę, cebulę posiekaj. Na patelnię wrzuć boczek, smaż, aż się zarumieni. Na roztopionym tłuszczu zeszklij cebulę, w razie potrzeby dodaj oliwę. Jajko roztrzep z mlekiem, dodaj roztopione i ostudzone masło. Płynne składniki połącz z mąką i dokładnie wymieszaj lub zmiksuj ciasto, dodaj mięso, ser oraz cebulkę. Całość wymieszaj i przypraw. Formę na muffiny posmaruj masłem, nałóż przygotowane ciasto i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz około 20-25 minut.

      Tarta ze szparagami

      Składniki:

      Na ciasto:

      125 g mąki tortowej,
      125 g mąki krupczatki,
      125 g masła,
      1 żółtko,
      3 łyżki śmietany,
      1 łyżeczka soli,
      1,5 łyżeczki oregano, 
      0,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

      Na nadzienie:

      500 g zielonych szparagów,
      1 średni pomidor,
      5 sztuk suszonych pomidorów,
      0,5 czerwonej cebuli, 
      2 jajka,
      150 g śmietany,
      łyżeczka soli,
      0,5 łyżeczki oregano,
      pieprz.

      Sposób wykonania:

      Składniki na ciasto połączyć ze sobą, krótko wyrobić i odstawić na pół godziny do lodówki. Odciąć zdrewniałe końce i główki szparagów, obrać i obgotować 5 minut w osolonej wodzie. Pomidora pokroić w cząstki, cebulę bardzo drobno posiekać. Schłodzone ciasto wyłożyć na formę do tarty i piec przez 20 minut w piekarniku nagrzanym do 1800C. Na podpieczone ciasto ułożyć szparagi, na przemian z pomidorami świeżymi i suszonymi. Jajka wymieszać ze śmietaną, cebulą, solą, pieprzem i oregano. Masę jajeczną wylać na ciasto i piec 30 minut w temp. 1800C.

      Autor: A.Tęcza

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie