• Technik handlowiec

      • Zawód technika handlowca stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Handel to dziedzina, która rozwija się w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze  wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
        

       Informacje dodatkowe
       Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności organizacji zaopatrzenia, przygotowania towarów do sprzedaży, prowadzenia działań marketingowych, realizowania transakcji kupna-sprzedaży, dokonywania rozliczeń finansowych oraz obsługi kas fiskalnych i specjalistycznych programów komputerowych.

        

      • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

       HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
       HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

       Sylwetka absolwenta
       Absolwent kończący szkołę zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

       • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
       • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
       • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,
       • organizowania i prowadzenia działalności handlowej,
       • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
      • Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie jako: 

       • sprzedawca,
       • kasjer sklepowy,
       • przedstawiciel handlowy,
       • menedżer produktu,
       • merchandiser,
       • pracownik działu marketingu,
       • pracownik agencji reklamowej,
       • pracownik działu obsługi klienta,
       • sprzedawca usług finansowych.


       Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie