• Rolnik

    • Rolnik to chyba jeden z najstarszych zawodów wykonywanych przez ludzi. O tym, jak jest potrzebny, możesz przekonać się każdego dnia, podczas wizyty w sklepie i podczas spożywania i zakupu produktów spożywczych.

     Jeśli zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czy pracować w branży rolniczej, po przeczytaniu tego tekstu na pewno zdecydujesz, że warto.

     Czym dokładnie zajmuje się rolnik?

     Rolnik zajmuje się hodowlą roślin i zwierząt, uprawą ziemi, ogrodów lub sadów.

     Można wyróżnić następujące obowiązki, które wykonuje:

     • prowadzenie produkcji roślinnej i hodowli zwierząt w gospodarstwie rolnym;
     • współpraca z dostawcami i odbiorcami produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     • uprawa roślin, stosowanie różnych metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników i chwastów, używanie preparatów chemicznych;
     • przygotowanie materiału do zasiewu i nawozów do upraw;
     • karmienie zwierząt w zależności od ich potrzeb, oraz pielęgnacja, dojenie, strzyżenie itp.;
     • utrzymanie czystości pomieszczeń hodowlanych,
     • obsługa pojazdów, maszyn, urządzeń i środków technicznych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
     • magazynowanie plonów, przetwarzanie i przygotowanie do sprzedaży;
     • sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
     • sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
     • prowadzenie rachunkowości, kalkulowanie kosztów, obliczanie opłacalności produkcji rolniczej.
    • Jak zostać rolnikiem?

     Za rolnika uważa się osobę, prowadzącą gospodarstwo rolne wielkości od 1 ha do 300 ha przez 5 lat i posiadającą kwalifikacje rolnicze. To również osoba, która była zatrudniona w innym gospodarstwie przez taki sam okres.

     Do zdobycia potrzebnych kwalifikacji potrzebne jest ukończenie szkoły branżowej I stopnia o kierunku rolnik, albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej. W taki sposób możesz zdobyć niezbędną wiedzę i uzyskać tytuł zawodowy np. mistrza, potrzebny do prowadzenia tego rodzaju działalności.

     Zawodu rolnika uczą również szkoły średnie, to znaczy technika i szkoły policealne, a także uczelnie wyższe o kierunku rolnictwo lub podobnym, gdzie możesz zdobyć wiedzę w szerszym zakresie.

     Predyspozycje i umiejętności

     W pracy rolnika ważne jest to, żeby lubić pracę fizyczną na świeżym powietrzu i mieć dobry stan zdrowia. Warto też wykazać się umiejętnością organizacji pracy i mieć chęć do zdobywania nowej wiedzy w zakresie hodowli zwierząt czy uprawy roślin.

     Prowadzenie gospodarstwa najczęściej wymaga obsługi samochodu, a także maszyn, takich jak ciągnik czy kombajn, więc konieczne jest odbycie kursów i uzyskanie uprawnień do ich prowadzenia. Obsługa niektórych maszyn rolniczych lub używanie środków chemicznych wymagają ukończenia specjalnych szkoleń organizowanych przez producentów i dystrybutorów.

  • W jakim miejscach można pracować?

   Osoba  pracująca w zawodzie rolnika najczęściej przejmuje i prowadzi gospodarstwo rolne po rodzicach czy dziadkach lub wykonuje pracę w innym zakładzie produkcji rolniczej.

   Jednak po ukończeniu szkoły rolniczej nie musisz pracować koniecznie „na roli”. Możesz być zatrudniony w firmach zajmujących się uprawą i pielęgnacją drzew, krzewów oraz w służbach sanitarnych. Możesz mieć pracę w firmach, które zajmują się zagospodarowaniem terenu, obsługą zieleni i otoczenia.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie