• Konferencja naukowa 

     • W ubiegły piątek, tj. 29 stycznia 2021 r. w naszej szkole odbyła się naukowa konferencja pt.  "Savoir vivre w biznesie” . Została ona zrealizowana w ramach projektu pt. Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość". Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

      Uczestniczyło w niej ok 100 uczniów naszej szkoły kształcących się w Technikum w  zawodach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Zbigniew Bogacz witając zaproszonych prelegentów, nauczycieli,  uczniów, życząc wszystkim owocnego pogłębiania wiedzy ekonomicznej. W ramach konferencji zostały  przeprowadzone dwie prelekcje w formie online.

      Pierwszą, prowadził  dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Dariusz Tworzydło - ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations. Profesor podczas wykładu podkreślał znaczenie całej etykiety w biznesie, a także omawiał zasady kształtowania swojego wizerunku i własnej firmy. Mówił on, jak ważne jest to pierwsze wrażenie, a także komunikacja werbalna i niewerbalna. Podczas wykładu nie zabrakło różnych konkursów, humoru, dobrej zabawy, ćwiczeń, łamigłówek logicznych,  odniesień do lat szkolnych wykładowcy.

      Drugi wykład na temat planowania kariery zawodowej  przeprowadził dr Piotr Cyrek pracownik Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktor ekonomii podkreślił jak ważne jest w biznesie wyznaczanie sobie celów, stawianie wymagań, ale także efektywne planowanie w tzw. kategorii formuły SMART. Uzasadnił, że nasze sposoby postępowania zależą od schematów myślowych, które mamy zakodowane, czyli: „To my nadajemy znaczenie każdemu doświadczeniu, jakie odbieramy dzięki różnym programom, jakie posiadamy w swoim umyśle”. Ważnym elementem sukcesu jest także tzw. dociekanie. Otóż, należy pokonywać wszelkie bariery i sukcesywnie dążyć do stawianych sobie celów. Uczestnicy z wielkim skupieniem słuchali wszystkich tych rad, wskazówek i interesujących przykładów wykładowcy. Tak jak mówił wykładowca: "Nigdy nie wiadomo co przyniesie rzeczywistość, a szczęście przeplata się smutkiem, a czasem tragediami".

      Uczestnictwo w przedsięwzięciu było ciekawym doświadczeniem dla wszystkich słuchaczy. Wykładowcy chętnie dzielili się nie tylko posiadaną wiedzą, ale również swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami życiowymi. Konferencja przebiegała w miłej atmosferze. Nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Ewa Serafin i p. Beata Bryk.

      Autorzy: Beata Bryk, Ewa Serafin, Katarzyna Wachowska
      05.02.2021

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie