• Technik inżynierii sanitarnej

    • Innowacja OBSŁUGA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW

     Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.

     Informacje dodatkowe

     Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.: nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych, tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sieci komunalnych.

    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

     BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
     BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

     Sylwetka absolwenta

     Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

     • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
     • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
     • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
     • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci
     • komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
     • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
    • Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

     • firmach projektowych,
     • zakładach ochrony środowiska,
     • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
     • zakładach energetyki cieplnej,
     • zakładach gazownictwa,
     • przedsiębiorstwach instalacyjnych.

      

     Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

     Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

     Uczniowie kształcący się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będą uczestniczyć w:

     • praktykach zawodowych na warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej,
     • praktykach zawodowych w firmach instalacyjnych oraz za granicą,
     • warsztatach z nowoczesnych technik instalacyjnych w renomowanych firmach z branży sanitarnej i instalacyjnej,
     • w projektach i wyjazdach zagranicznych.