• Technik inżynierii sanitarnej

    • Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymaniem sprawności urządzeń instalacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci komunalnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Technik inżynierii sanitarnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania wykonania sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.

     Informacje dodatkowe

     Przedmiotem zainteresowań technika inżynierii sanitarnej są m. in.: nowoczesne materiały i technologie stosowane w instalacjach sanitarnych, tajniki wiedzy dotyczącej wykonywania i eksploatacji instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sieci komunalnych.

    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

     BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
     BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

     Sylwetka absolwenta

     Absolwent kończący szkołę zawodzie technik inżynierii sanitarnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

     • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
     • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
     • organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
     • organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci
     • komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
     • organizowania robót związanych z eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
    • Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w:

     • firmach projektowych,
     • zakładach ochrony środowiska,
     • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
     • zakładach energetyki cieplnej,
     • zakładach gazownictwa,
     • przedsiębiorstwach instalacyjnych.

      

     Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

     Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

     Uczniowie kształcący się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej będą uczestniczyć w:

     • praktykach zawodowych na warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej,
     • praktykach zawodowych w firmach instalacyjnych oraz za granicą,
     • warsztatach z nowoczesnych technik instalacyjnych w renomowanych firmach z branży sanitarnej i instalacyjnej,
     • w projektach i wyjazdach zagranicznych.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie