• „Polskie serce pękło. Katyń 1940” - II edycja konkursu literacko-plastycznego

   • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    zbrodnia katyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu. Pamięć o skrycie zamordowanych, oficerach Wojska Polskiego, ale także urzędnikach czy nauczycielach, jest naszym wspólnym zadaniem. Tym bardziej, że prawda o tych wydarzeniach była zakazana do 1989 r.

    Wczoraj, wspólnie z Marszałek Elżbietą Witek oraz ministrami MSWiA, MON i prezesem IPN zainaugurowaliśmy II edycję konkursu literacko-plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. To projekt, w którym mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Polski. 

    Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

    • plastycznej - stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską,
    • literackiej - przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
    • tekst piosenki - przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

    Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2020 r.

    Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są cenne nagrody.

    Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kancelarii Sejmu

    Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczniów i nauczycieli Państwa szkoły.

    Zachęcam do udziału! 

     

    Z wyrazami szacunku

    Przemysław Czarnek
    Minister Edukacji i Nauki

    karta zgloszenia.pdf

   • X Ogólnopolski Konkurs fotograficzny dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2021

   • Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszego X Ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2021.

    W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, w którym jest podany termin nadesłania prac: 15 maja 2021r. oraz plakat celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

    Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie technikum

    http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/konkurs-fotograficzny-las-moja-milosc-2021

     

    Regulamin_Konkursu_Fotograficznego_2021.pdf

   • VII Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek - GOKiB Krasne zaprasza online!!

   • INSTYTUCJE OŚWIATY I KULTURY

    W imieniu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przesyłam informację o konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Krasnem.
     W załączniku przesyłam plakat informacyjny oraz regulamin. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.01.2020r.
    Serdecznie zapraszamy do udziału.

    Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału w VII edycji Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Krasne 2021. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
    Mamy nadzieję, że świąteczna tematyka i forma konkursu będzie okazją do upowszechniania polskich kolęd i pastorałek i integracji kulturowej społeczności.

    konkurs_koled_2021_-regulamin_i_karta_zgloszeniowa.pdf

     

   • Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG PLUS

   • Szanowni Państwo,

    Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG PLUS -http://www.krag.suwikr.pl
    serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu.
    W roku szkolnym 2020/2021 konkurs testowy przeprowadzany będzie w trzech kategoriach konkursowych w formie online poprzez platformę edukacyjną na temat:
    Młodzik – Wojny polsko-krzyżackie w XV-XVI w.
    Adept – Wojny polsko-tureckie w XVII w.
    Żak – Wojna polsko-bolszewicka w XX w.

    „Młodzik” – uczniowie IV, V i VI klasy szkoły podstawowej;
    „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej,
    „Żak” – uczniowie  klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

    Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty można przesłać na nasz adres (mailem, faxem lub listownie) do dnia 28 stycznia 2021 r.
    Na najlepszych uczniów i najliczniejsze szkoły jak co roku czekają atrakcyjne nagrody.
    Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na naszych stronach internetowych oraz w przesłanych załącznikach.
    Mamy nadzieję, że w tym roku również nie zabraknie państwa szkoły w naszych edukacyjnych zmaganiach.

    Z poważaniem

   • KONKURS NA LEŚNĄ POCZTÓWKĘ W RAMACH „LEKCJI Z LASU”

   • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem wklejonym poniżej. Zachęcam do wzięcia udziału.

    RDLP w Krośnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt leśnej kartki pocztowej wzorem starych, tradycyjnych widokówek, które dołączamy jako wzór.
    Pocztówka powinna mieć format standardowej kartki pocztowej, Ilustracja nawiązywać do tematyki lasu, a jej treść zawierać życzenia z lasu.
    Ilustracja może być wykonana dowolną techniką (np. ołówkiem, kredkami, pastelami, farbami, zdjęcie).
    Kartka powinna być wykonana samodzielnie i wydrukowa na kartce z bloku technicznego.
    Tekst pozdrowień może być napisany odręcznie.
    Wśród uczestników nadesłanych pocztówek wyłonimy zwycięzców najładniejszej ilustracji oraz najpiękniejszych pozdrowień z lasu.
    Najlepsze prace nagrodzimy wydawnictwami albumowymi i leśnymi upominkami.

    Prace konkursowe można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, z dopiskiem Konkurs „Weź lekcje z lasu”, do 30 stycznia 2021 r.
    W razie pytań osobą do kontaktu jest pani Magdalena Misiorowska, m.misiorowska@krosno.lasy.gov.pl, tel. 600 973 098.

    W załączeniu znajduje się klauzula informacji oraz oświadczenie, które należy podpisać ( w przypadku osób do 18 roku życia – podpisują rodzice lub opiekunowie) i dołączyć do przesłanej pracy.

    Szczegóły na stronie: Konkurs na leśną pocztówkę w ramach „Lekcji z Lasu” - Lekcje z lasu - powrót - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - Lasy Państwowe

   • IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

   •  

    Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    zachęcam uczniów z Państwa szkół do udziału w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Przedsięwzięcie to objąłem patronatem honorowym. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim przedsięwzięcia „Odpowiedzialność za naród”. 

    Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego. Prace można przesyłać do 7 stycznia 2021 r.

    Organizatorem IX Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

    Proszę o przekazanie tej informacji uczniom oraz nauczycielom. Do wiadomości dołączam regulamin przedsięwzięcia oraz komunikat MEN dotyczący konkursu. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie:

    https://www.gov.pl/web/edukacja/czym-jest-odpowiedzialnosc-za-narod-napisz-esej-i-wez-udzial-w-konkursie-wiedzy-patriotycznej-o-romanie-dmowskim.

     

    Z wyrazami szacunku
    Przemysław Czarnek
    Minister Edukacji i Nauki

    Regulamin_konkursu_o_Romanie_Dmowskim_-_Komunikat.docx
    Regulamin_konkursu_o_Romanie_Dmowskim.pdf

   • "Ignacy Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury".

   • Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, muzycznych, artystycznych oraz polskich szkół za granicą

    Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Jana Żaryna, zainicjowali organizację Ogólnopolskiego Konkursu "Ignacy Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury".

    Jest to pierwszy tego typu konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, którego celem jest m.in.: przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, Jego niezwykłym życiem oraz godną naśladowania postawą. Niech przykład determinacji Mistrza w dążeniu do odzyskania i utrzymania niepodległości Polski będzie dla młodych ludzi wzorem patriotyzmu, a piękno Jego muzyki niech rozbudza wrażliwość na ponadczasowe wartości artystyczne.

    Wszechstronna postać Ignacego Jana Paderewskiego, jako niekwestionowanego autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego i patriotycznego sprawia, że konkurs obejmuje wiele dziedzin osadzonych w obszarach aktywnej działalności tego wielkiego Polaka i niewątpliwie niesie ze sobą istotne aspekty dydaktyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

    Regulamin_konkursu_o_Ignacym_Paderewskim.pdf

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie