• Nagłówek

   • Szkolny Konkurs Plastyczny "Żyję świadomie"

   • 1. Ogłaszamy Szkolny Konkurs Plastyczny "Żyję świadomie".

    2. Cele konkursu:

    • popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych,
    • zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych i prawnych,
    • kształtowanie pozytywnych wzorców,
    • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w tym: sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych  zachowań),
    • kształtowanie  właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

    3.  Do konkursu można zgłaszać:

    • prace wykonane tylko indywidualnie,
    • w technikach: malarstwo, rysunek, grafika i  in.,
    • format prac:  A2 lub A3,
    • prace wykonane na planszach (papier lub karton).

    4.  Każda praca  musi zostać opatrzona informacją  zawierającą  następujące dane na odwrocie:

    • imię i nazwisko uczestnika, klasa,
    • nazwę i adres szkoły z numerem  telefonu, 
    • do pracy należy dołączyć wypełnioną, właściwą dla swojego wieku zgodę (wzór poniżej do pobrania, można napisać odręcznie).

    5. Gotowe plakaty należy składać w terminie do 8 listopada br. do godziny 12:00 w sekretariacie.

    6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 10 pkt dodatnich za etap szkolny.

    7. Najciekawsze prace spełniające kryteria zostaną przesłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o AIDS i uzależnieniach".

    Dla 5 laureatów i 5 wyróżnionych w konkursie wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

    Załącznik_nr_1_Zgoda niepełnoletni

    Załącznik_nr_2_Oświadczenie pełnoletni

    Autor: Iwona Pogoda
    19.10.2022

   • Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

   • Ubierz się w książkę - zaproszenie do II edycji konkursu

   • „Sleeveface” - to zdjęcie przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat.

    Regulamin konkursu fotograficznego SLEEVEFACE – ubierz się w książkę

    1. Czas trwania konkursu - od 29 kwiernia do  16  maja 2022 r.
    2. Do konkursu zapraszam wszystkich uczniów i nauczycieli.
    3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane  w dowolnej przestrzeni.
    4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
    5. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, oryginalność i zaangażowanie.
    6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych.
    7. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
    8. Wykonane zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres: boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
    9. Na zwycięzców czekają nagrody.
   • Każdy to powie, że nic nad zdrowie

   • Konkurs Młody Ekonomista 2022

   • 📣Halo uczniowie❗

    👉 Jest tu ktoś chętny na udział w Konkursie Młody Ekonomista 2022❓

    ✅ Jeśli znasz się na ekonomii i polityce gospodarczej, to nie masz na co czekać❗

    👉 Przygotuj pracę, wykaż się wiedzą i zgarnij nawet 6 000 zł 💰💰

    📜 Poznaj regulamin oraz zasady udziału w Konkursie: https://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/

    📝 Zarejestruj się i zabieraj do pracy: https://tep.org.pl/formularz-zgloszeniowy-kme/

    Więcej o Konkursie na stronie: https://tep.org.pl/

    #KME2022 #TEP #konkurs #uczeń #ekonomia #gospodarka #wygrajpieniądze

   • Filmowa Olimpiada Klimatyczna

   • XXI Turniej Tenisa Stołowego

   • "Jak planować wydatki na co dzień?"

   • XIII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy „Tajemnicze miejsce”

   • Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Zapraszają do wzięcia udziału w XIII Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Tajemnicze miejsce”.

    Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: katarzyna.wachowska@zswerynia.pl  (w tytule KONKURS LITERACKI) do 25 marca 2022 roku – (tj. piątek)

    Regulamin konkursu
    Formularz zgloszeniowy

    Autor: K.Wachowska

   • Milion na Bank

   • Przedsiębiorcza postawa oraz wiedza na temat zarządzania finansami osobistymi są coraz bardziej potrzebne w XXI wieku. Niestety nie wszyscy młodzi ludzie interesują się takimi tematami, gdyż uważają je za nudne lub niewarte uwagi, dlatego Warszawski Instytut Bankowości wraz z fundacją “Think!” wychodzą z inicjatywą konkursu pt. “Milion na Bank”, w którym wziął udział nasz uczeń – Szymon Zieliński.
    "Milion na Bank” to konkurs edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat. Uczestnik Konkursu bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania. Zadaniem gracza jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1 000 000 zł w jak najmniejszej liczbie tur.  Od gracza zależy, w jaki sposób osiągnie wymagany rezultat.
    Cel przedsięwzięcia może zostać osiągnięty poprzez  m. in. inwestowanie na giełdzie akcji danej spółki lub kupno nieruchomości, które w późniejszym okresie są wynajmowane, lub sprzedawane po uzyskaniu wyższej wartości. Grę urozmaicają pojawiające się pytania dotyczące ekonomii, za które uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty.Szymon ukończył grę w bardzo krótkim czasie zdobywając swój pierwszy milion. Teraz trzymamy kciuki za naszego gracza.

    Autor: Szymon Zieliński
    Opiekun: U.Szklarz

   • XXXVII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

   • Zapraszam serdecznie wszystkich młodych przyrodników do udziału w  XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która odbędzie się 10 stycznia 2022 r. o godz. 10:00.

    Chętne osoby proszę o zgłoszenie za pomocą dziennika elektronicznego do p. Małgorzaty Król do 7 stycznia 2022 r. do godziny 15:00.

    Autor: M. Król
    5.01.2022

   • Żyję świadomie

   • 1. Ogłaszamy Szkolny Konkurs Plastyczny "Żyję świadomie".

    2. Cele konkursu:

    • popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych,
    • zwrócenie uwagi na problem nowych narkotyków i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych,
    • kształtowanie pozytywnych wzorców,
    • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w tym: sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych  zachowań),
    • kształtowanie  właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

    3.  Do konkursu można zgłaszać:

    • prace wykonane tylko indywidualnie,
    • w technikach: malarstwo, rysunek, grafika i  in.,
    • format prac:  A2 lub A3,
    • prace wykonane na planszach (papier lub karton).

    4.  Każda praca  musi zostać opatrzona informacją  zawierającą  następujące dane na odwrocie:

    • imię i nazwisko uczestnika, klasa,
    • nazwę i adres szkoły z numerem  telefonu, 
    • do pracy należy dołączyć wypełnioną, właściwą dla swojego wieku zgodę (wzór poniżej do pobrania, można napisać odręcznie).

    5. Gotowe plakaty należy składać do sekretariatu: w terminie do 05 listopada br. do godziny 10:00.

    6. Każdy uczestnik konkursu szkolnego otrzyma punkty dodatnie z zachowania.

    7. Najciekawsze prace spełniające kryteria zostaną przesłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o AIDS i uzależnieniach".

    Dla 10 laureatów i 10 wyróżnionych w konkursie wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

    Oswiadczenie_pelnoletniego_POUiA_2021

    Zgoda_przedstawiciela_ustawowego_POUiA_2021

    Na zdjęciach praca uczennicy nagrodzona w wojewódzkim konkursie w ubiegłym roku.[more]

    Autor: I.Pogoda
    24.10.2021

   • XVIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”.

   • Zapraszam do wzięcia udziału w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 3 marca 2022 r. (czas – 45 min.). Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do p. Małgorzaty Król do piątku 22 października 2021 r.

    Autor: M.Król
    19.10.2021

   • Szkolny Konkurs Ortograficzny i Poprawnej Polszczyzny

   • Informujemy, że  27 września  br. (w poniedziałek) na piątej godzinie lekcyjnej w sali nr 17 odbędzie się Szkolny Konkurs Ortograficzny i Poprawnej Polszczyzny. Zapisy dwuosobowych reprezentacji klas można dokonać u nauczyciela polonisty do końca przyszłego tygodnia. Zapraszamy!

    Autor: K.Wachowska

   • „Polskie serce pękło. Katyń 1940” - II edycja konkursu literacko-plastycznego

   • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    zbrodnia katyńska to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii polskiego narodu. Pamięć o skrycie zamordowanych, oficerach Wojska Polskiego, ale także urzędnikach czy nauczycielach, jest naszym wspólnym zadaniem. Tym bardziej, że prawda o tych wydarzeniach była zakazana do 1989 r.

    Wczoraj, wspólnie z Marszałek Elżbietą Witek oraz ministrami MSWiA, MON i prezesem IPN zainaugurowaliśmy II edycję konkursu literacko-plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. To projekt, w którym mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych położonych na terytorium Polski. 

    Tegoroczny konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

    • plastycznej - stworzenie projektu plakatu na temat związany ze Zbrodnią Katyńską,
    • literackiej - przygotowanie pracy pisemnej na temat „Współczesny wymiar kłamstwa katyńskiego”,
    • tekst piosenki - przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.

    Prace konkursowe należy nadsyłać do 19 marca 2020 r.

    Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, w języku polskim. Dla laureatów w każdej z kategorii przewidziane są cenne nagrody.

    Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kancelarii Sejmu

    Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczniów i nauczycieli Państwa szkoły.

    Zachęcam do udziału! 

     

    Z wyrazami szacunku

    Przemysław Czarnek
    Minister Edukacji i Nauki

    karta zgloszenia.pdf

   • X Ogólnopolski Konkurs fotograficzny dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2021

   • Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do naszego X Ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego dla Fotografów Amatorów „Las – moja miłość” – Białowieża 2021.

    W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, w którym jest podany termin nadesłania prac: 15 maja 2021r. oraz plakat celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

    Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie technikum

    http://www.tl.bialowieza.pl/artykul/konkurs-fotograficzny-las-moja-milosc-2021

     

    Regulamin_Konkursu_Fotograficznego_2021.pdf

   • VII Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek - GOKiB Krasne zaprasza online!!

   • INSTYTUCJE OŚWIATY I KULTURY

    W imieniu Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przesyłam informację o konkursie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Krasnem.
     W załączniku przesyłam plakat informacyjny oraz regulamin. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20.01.2020r.
    Serdecznie zapraszamy do udziału.

    Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału w VII edycji Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek Krasne 2021. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
    Mamy nadzieję, że świąteczna tematyka i forma konkursu będzie okazją do upowszechniania polskich kolęd i pastorałek i integracji kulturowej społeczności.

    konkurs_koled_2021_-regulamin_i_karta_zgloszeniowa.pdf

     

   • Ogólnopolski Konkurs Historyczny KRĄG PLUS

   • Szanowni Państwo,

    Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG PLUS -http://www.krag.suwikr.pl
    serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu.
    W roku szkolnym 2020/2021 konkurs testowy przeprowadzany będzie w trzech kategoriach konkursowych w formie online poprzez platformę edukacyjną na temat:
    Młodzik – Wojny polsko-krzyżackie w XV-XVI w.
    Adept – Wojny polsko-tureckie w XVII w.
    Żak – Wojna polsko-bolszewicka w XX w.

    „Młodzik” – uczniowie IV, V i VI klasy szkoły podstawowej;
    „Adept” – uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej,
    „Żak” – uczniowie  klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

    Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty można przesłać na nasz adres (mailem, faxem lub listownie) do dnia 28 stycznia 2021 r.
    Na najlepszych uczniów i najliczniejsze szkoły jak co roku czekają atrakcyjne nagrody.
    Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na naszych stronach internetowych oraz w przesłanych załącznikach.
    Mamy nadzieję, że w tym roku również nie zabraknie państwa szkoły w naszych edukacyjnych zmaganiach.

    Z poważaniem

   • KONKURS NA LEŚNĄ POCZTÓWKĘ W RAMACH „LEKCJI Z LASU”

   • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i dorosłych. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem wklejonym poniżej. Zachęcam do wzięcia udziału.

    RDLP w Krośnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt leśnej kartki pocztowej wzorem starych, tradycyjnych widokówek, które dołączamy jako wzór.
    Pocztówka powinna mieć format standardowej kartki pocztowej, Ilustracja nawiązywać do tematyki lasu, a jej treść zawierać życzenia z lasu.
    Ilustracja może być wykonana dowolną techniką (np. ołówkiem, kredkami, pastelami, farbami, zdjęcie).
    Kartka powinna być wykonana samodzielnie i wydrukowa na kartce z bloku technicznego.
    Tekst pozdrowień może być napisany odręcznie.
    Wśród uczestników nadesłanych pocztówek wyłonimy zwycięzców najładniejszej ilustracji oraz najpiękniejszych pozdrowień z lasu.
    Najlepsze prace nagrodzimy wydawnictwami albumowymi i leśnymi upominkami.

    Prace konkursowe można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno, z dopiskiem Konkurs „Weź lekcje z lasu”, do 30 stycznia 2021 r.
    W razie pytań osobą do kontaktu jest pani Magdalena Misiorowska, m.misiorowska@krosno.lasy.gov.pl, tel. 600 973 098.

    W załączeniu znajduje się klauzula informacji oraz oświadczenie, które należy podpisać ( w przypadku osób do 18 roku życia – podpisują rodzice lub opiekunowie) i dołączyć do przesłanej pracy.

    Szczegóły na stronie: Konkurs na leśną pocztówkę w ramach „Lekcji z Lasu” - Lekcje z lasu - powrót - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - Lasy Państwowe

   • IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

   •  

    Szanowni Państwo Dyrektorzy,

    zachęcam uczniów z Państwa szkół do udziału w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Przedsięwzięcie to objąłem patronatem honorowym. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim przedsięwzięcia „Odpowiedzialność za naród”. 

    Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego. Prace można przesyłać do 7 stycznia 2021 r.

    Organizatorem IX Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

    Proszę o przekazanie tej informacji uczniom oraz nauczycielom. Do wiadomości dołączam regulamin przedsięwzięcia oraz komunikat MEN dotyczący konkursu. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie:

    https://www.gov.pl/web/edukacja/czym-jest-odpowiedzialnosc-za-narod-napisz-esej-i-wez-udzial-w-konkursie-wiedzy-patriotycznej-o-romanie-dmowskim.

     

    Z wyrazami szacunku
    Przemysław Czarnek
    Minister Edukacji i Nauki

    Regulamin_konkursu_o_Romanie_Dmowskim_-_Komunikat.docx
    Regulamin_konkursu_o_Romanie_Dmowskim.pdf

   • "Ignacy Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury".

   • Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych, muzycznych, artystycznych oraz polskich szkół za granicą

    Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektora prof. dr hab. Jana Żaryna, zainicjowali organizację Ogólnopolskiego Konkursu "Ignacy Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury".

    Jest to pierwszy tego typu konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, którego celem jest m.in.: przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego, uczczenie Jego pamięci, zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, Jego niezwykłym życiem oraz godną naśladowania postawą. Niech przykład determinacji Mistrza w dążeniu do odzyskania i utrzymania niepodległości Polski będzie dla młodych ludzi wzorem patriotyzmu, a piękno Jego muzyki niech rozbudza wrażliwość na ponadczasowe wartości artystyczne.

    Wszechstronna postać Ignacego Jana Paderewskiego, jako niekwestionowanego autorytetu artystycznego, politycznego, moralnego i patriotycznego sprawia, że konkurs obejmuje wiele dziedzin osadzonych w obszarach aktywnej działalności tego wielkiego Polaka i niewątpliwie niesie ze sobą istotne aspekty dydaktyczne i wychowawcze dla dzieci i młodzieży.

    Regulamin_konkursu_o_Ignacym_Paderewskim.pdf

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie