• Kucharz

      • Zawód kucharza jest ciekawy i bardzo potrzebny na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników oraz stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
       W zakładzie gastronomicznym kucharz: przyjmuje surowce żywnościowe i w odpowiedni sposób je magazynuje lub utrwala. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej wykorzystując nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz  porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.

      • Informacje dodatkowe
       W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej.

       Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
       HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

       Sylwetka absolwenta
       Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

       • oceniania jakości produktów;
       • przechowywania żywności;
       • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
       • obsługi sprzętu gastronomicznego;
       • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
       • wydawania dań.
      • Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

       • zakładach żywienia zbiorowego takich jak stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
       • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
       • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (sanatoriach, żłobkach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.),
       • na statkach jako pracownik ruchomej bazy gastronomicznej,
       • firmach cateringowych.

       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
       Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Warunki edukacji w naszej szkole pozwolą na zapoznanie ze sprzętem, maszynami i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień zakłady gastronomiczne.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie