• Kucharz

      • Innowacja TRADYCJE SMAKU - DZICZYZNA NA POLSKIM STOLE

       Zawód kucharza jest ciekawy i bardzo potrzebny na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników oraz stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
       W zakładzie gastronomicznym kucharz: przyjmuje surowce żywnościowe i w odpowiedni sposób je magazynuje lub utrwala. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej wykorzystując nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz  porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.

      • Informacje dodatkowe
       W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej.

       Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
       HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

       Sylwetka absolwenta
       Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

       • oceniania jakości produktów;
       • przechowywania żywności;
       • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
       • obsługi sprzętu gastronomicznego;
       • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
       • wydawania dań.
      • Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

       • zakładach żywienia zbiorowego takich jak stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
       • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
       • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (sanatoriach, żłobkach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.),
       • na statkach jako pracownik ruchomej bazy gastronomicznej,
       • firmach cateringowych.

       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
       Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Warunki edukacji w naszej szkole pozwolą na zapoznanie ze sprzętem, maszynami i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień zakłady gastronomiczne.