• Kucharz

    1. Zawód kucharza jest ciekawy i bardzo potrzebny na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników oraz stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. W zakładzie gastronomicznym kucharz: przyjmuje surowce żywnościowe i w odpowiedni sposób je magazynuje lub utrwala. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej wykorzystując nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.
      
    2. Informacje dodatkowe

     W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Uczniowie odbywają wakacyjne płatne staże w polskich zakładach gastronomicznych w ramach realizowanych projektów. W toku nauki uczniowie uczestniczą w 2-tygodniowych praktykach zawodowe w wybranych przez siebie zakładach branżowych.
      

    3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
     a) Kwalifikacja 1:
     TG.07  Sporządzanie potraw i napojów

      
    4. Sylwetka absolwenta
     Absolwent kończący szkołę zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
     a) przechowywania żywności,
     b) sporządzania potraw i napojów,
     c) wykonywania czynności  związanych z ekspedycją potraw i napojów.

      
    5. Kucharz znajdzie zatrudnienie w:
     a) zakładach żywienia zbiorowego takich jak stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
     b) instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
     c) placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (sanatoriach, żłobkach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.),
     d) na statkach jako pracownik ruchomej bazy gastronomicznej,
     e) firmach cateringowych.

      
    6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
     Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Warunki edukacji w naszej szkole pozwolą na zapoznanie ze sprzętem, maszynami i urządzeniami, którymi dysponują na co dzień restauracje.

     

     

    Aktualizacja: I. Pogoda
    10.11.2018

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie