•  

   OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH - nowość!

    

    

    •  

     Wykonawcy dróg i obiektów budowlanych poszukują do pracy w branży drogowo-budowlanej dobrze wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Do takich pracowników należy operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, który wykonuje różnorodne prace związane z budową obiektów ziemnych (nasypy, drogowe, kolejowe, zapory), podziemnych (tunele, schrony, zbiorniki), przygotowaniem mieszanek betonowych i bitumicznych a także z budową i eksploatacją dróg. Swoją prace operatorzy wykonują za pomocą urządzenia lub zespołu urządzeń sterowanych hydraulicznie a coraz częściej elektronicznie. Do obowiązków każdego operatora należy zabezpieczanie i konserwacja sprzętu, nadzór nad jego transportem w przypadku przemieszczania się, kontrola stanu technicznego sprzętu, drobne naprawy i konserwacja maszyn. Ważnym elementem pracy operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych jest dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. Najważniejszym zadaniem operatora jest umiejętność użytkowania tych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu w pełni ich możliwości i ograniczeń oraz obowiązujących norm i reguł eksploatacji.

    •  

      

     Umiejętności absolwenta

     • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych;
     • wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
     • wykonywania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
     • wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.