• Technik architektury krajobrazu

   • Technik architektury krajobrazu jest obecnie bardzo poszukiwanym pracownikiem. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w tej branży. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu. To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani zarówno przez pracodawców, jak i klienta indywidualnego, ceniących osoby dobrze wykształcone i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

   • Informacje dodatkowe 

    Szkoła w zakresie tego kierunku prowadzi:

    • zajęcia dotyczące elementów aranżacji wnętrz,
    • warsztaty florystyczne,
    • wycieczki tematyczne,
    • zajęcia w ogrodzie szkolnym,
    • doskonalenie pracy w terenie przy użyciu sprzętu geodezyjnego.

     

    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
    OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

   • Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

    • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
    • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
    • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
    • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

     

    Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami podejmuje pracę:

    • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
    • w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
    • w jednostkach administracji samorządowej (na wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni),
    • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
    • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
    • w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej).
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie