• Technik architektury krajobrazu

   • Innowacja ARANŻACJA WNĘTRZ

    Innowacja obejmuje zagadnienia dotyczące kreowania przestrzeni wewnątrz pomieszczeń. Na zajęciach uczniowie utrwalają umiejętność rysunku perspektywicznego, poznają zasady doboru barw oraz ich wpływ na odbiór przestrzeni, tworzenie ciekawych dekoracji, kompozycji z roślin doniczkowych, przeznaczenie, wykonanie oraz wyposażenie ogrodów zimowych. Zajęcia w dużym zakresie odbywają się w formie warsztatów oraz wycieczek tematycznych.

    Technik architektury krajobrazu jest obecnie bardzo poszukiwanym pracownikiem. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w tej branży. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu. To nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani zarówno przez pracodawców, jak i klienta indywidualnego, ceniących osoby dobrze wykształcone i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

   • Informacje dodatkowe 

    Szkoła w zakresie tego kierunku prowadzi:

    • zajęcia dotyczące elementów aranżacji wnętrz,
    • warsztaty florystyczne,
    • wycieczki tematyczne,
    • zajęcia w ogrodzie szkolnym,
    • doskonalenie pracy w terenie przy użyciu sprzętu geodezyjnego.

     

    Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
    OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

   • Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

    • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
    • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
    • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
    • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

     

    Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami podejmuje pracę:

    • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
    • w jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
    • w jednostkach administracji samorządowej (na wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni),
    • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
    • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
    • w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej).