• Stypendium Prezesa Rady Ministrów

   • Stypendystka 2023/2024: Weronika Fitał

     

     

     

    Stypendystki 2022/2023: Ewelina Sitarz i Weronika Fitał

     

     


    Stypendystki 2021/2022: Kinga Margańska i Weronika Fitał

     

     

     

    Informujemy, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium na rok szkolny 2021/2022. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni  reprezentowały:

    Kinga Margańska 3ae, Czteroletnie Technikum, średnia ocen 5,45,

    Weronika Fitał 1aez Pięcioletnie Technikum, średnia ocen 5,22.

    Gratulujemy i życzym dalszych sukcesów!

    Stypendyści 2020/2021:  Konrad Andrzej Świątek i Katarzyna Karolina Gola

     

    Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższe w danej szkole średnie ocen. W tym roku Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni reprezentowało dwóch kandydatów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

    Z czteroletniego technikum najwyższą średnią ocen wypracował Konrad Andrzej Świątek z klasy 4ez i wynosiła ona 5,50

    W piecioletnim technikum najwyższe noty uzyskała Katarzyna Karolina Gola z klasy 2ae, co przełożyło się na średnią ocen 4,84

    Prezes Rady Ministrów przyznał uczniom stypendia po 3000 złotych, wypłacane w dwóch terminach.

    Jesteśmy bardzo dumni! Gratulujemy!


    Stypendysta 2019/2020: Konrad Świątek


    Stypendysta 2018/2019: Konrad Świątek

    W roku szkolnym najwyższą średnią ocen wynoszącą 5,33 wypracował Konrad Andrzej Świątek z klasy 2ez.

    Serdecznie gratulujemy!


    Stypendystka 2017/2018: Gabriela Augustyn

     

    Gabriela w roku szkolnym 2016/2017 otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,42. Brała udział w okręgowym etapie Olimpiady Przedsiebiorczosci, aktywnie promowała szkołę m.in. podczas Aktywnej Środy i warsztatów ekonomicznych dla gimnazjalistów, udzielała sie w Szkolnym Klubie Przedsiebiorczosci. Przez cały rok pełniła funkcje Sekretarza Samorządu Uczniwoskiego  ZSA-E w Weryni. Jest również ubiegłoroczną Stypendystką Starosty Kolbuszowskiego. Gratulujemy!


    Stypendystka 2016/2017: Marzena Materska

     

    W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów, którego dokonała pani Ewa Leniart wojewoda podkarpacki. Naszą szkołę reprezentowała Marzena Materska, uczennica klasy czwartej technikum. Stypendium przyznawane jest uczniom zdolnym, którzy ubiegły rok szkolny ukończyli z wyróżnieniem oraz mieli najwyższą średnią ocen w szkole.


    Stypendystka 2015/2016: Joanna Rzeszut

    Uczennica klasy IV Technikum ZSA-E w Weryni, otrzymała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, uzyskując przy tym średnią 5,07. Odznacza się wzorową postawą, angażuje się w życie klasy i szkoły. Rozwija zdolności humanistyczne uczestnicząc w warsztatach literackich, konkursach na szczeblu szkolnym i powiatowym. Pełni funkcję redaktorki uczniowskiej w powiatowej gazetce Nasza Kultura oraz jest współtwórcą szkolnej gazetki EVENTS. W roku szkolnym 2014/15 zajęła II miejsce w kategorii poezja w VII Powiatowym Konkursie Prozy „Wszystko od nowa”, I miejsce w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, uczestniczyła w Szkolnej Olimpiadzie z języka polskiego, Ogólnopolskim Konkursie: Wyślij wiadomość do Pana Cogito - kronikarza rzeczywistości (Konkurs Fundacji im. Zbigniewa Herberta), konkursie Ogólnopolskim Geo-Planeta, projekcie „Świat muzyki moim światem”, stażu zawodowym w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców – staż zawodowy”. Ponadto uczennica poszerza swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnorodnych kursach m.in: Księgowość małych firm i rozliczenie ZUS, Dekorator wyrobów cukierniczych.

    Autor: I.Pogoda

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie