• Technik usług kelnerskich

    • Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze. Kelner jest odpowiedzialny za właściwe nakrycie stołu, ustawienie wszystkich naczyń i sztućców zgodnie z zasadami savoir vivre. Podając dania i napoje kieruje się zasadami, a także dba o właściwy wygląd, temperaturę, świeżość i ułożenie potraw. Kelner odpowiada za jakość podanych dań i napojów i to on jako pierwszy odbierze od klienta pochwałę lub reklamację. Przez cały czas kelner zwraca uwagę na obsługiwane osoby, uprząta niepotrzebne naczynia, podaje nowe, przyjmuje zamówienie itp. Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych.

    • Informacje dodatkowe

     W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Uczniowie odbywają wakacyjne płatne staże w polskich zakładach gastronomicznych w ramach realizowanych projektów. W toku nauki uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowe w wybranych przez siebie zakładach branżowych.

     Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

     HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich
     HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

     Sylwetka absolwenta

     Absolwent kończący szkołę zawodzie technik usług kelnerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

     • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości,
     • wykonywania czynności związanych z obsługą gości,
     • rozliczania usług kelnerskich.
    • Kelner znajdzie zatrudnienie w:

     • hotelach i pensjonatach turystycznych,
     • restauracjach,
     • kawiarniach,
     • ośrodkach wypoczynkowych,
     • zakładach uzdrowiskowych,
     • agroturystyce.


     Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

     Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
     Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Młodzież kształcąca się w zawodzie kelner uczy się zasad podawania do stołu, prawidłowej obsługi konsumenta oraz organizacji imprez okolicznościowych.