• Technik eksploatacji portów i terminali

   • Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizowaniem pracy w terminalach przeładunkowych. Wykonuje prace związane z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Nadzoruje prace i obsługę urządzeń przeładunkowych w portach, terminalach samochodowych, kolejowych czy lotniczych. Organizuje prace związane ze składowaniem towarów. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Obsługuje podróżnych przemieszczających się różnymi środkami transportu. Planuje każdy element podróży zgodnie z wymaganiami klienta.

    • KWALIFIKACJE ZAWODOWE

    • W czasie trwania nauki uczeń uzyskuje dwie kwalifikacje.

     Pierwsza kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem. Rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku). Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych.

      

      

      

    • KWALIFIKACJE ZAWODOWE

    • Druga kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu. Kwalifikacja ta poświęca wiele czasu na poznanie środków transportowych, ich wydajności i możliwości. Podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.

    • ZATRUDNIENIE

    • Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwości podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pasażerów -  terminale lotnicze, kolejowe, samochodowe. Może podjąć pracę również w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjny, centrach logistycznych, magazynowych, biurach podróży.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie