• Technik ochrony środowiska

    1. Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody. Technik klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.
      
    2. Informacje dodatkowe
     W trakcie nauki dowiesz się jak można troszczyć się o środowisko, jak obserwując rośliny ocenić stopień zanieczyszczenia otoczenia, jak zaprojektować system uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Dołącz do tych, którzy w praktyczny sposób dbają o środowisko.
      
    3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
     a) Kwalifikacja 1:

     RL.08 Ocena stanu środowiska
     b) Kwalifikacja 2:
     RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

      
    4. Sylwetka absolwenta
     Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
     a)
     badania stanu środowiska,
     b) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
     c) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
     d) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,
     e) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.
      
    5. Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:
     a)
     ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,
     b) terenowych organach administracji państwowej,
     c) stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
     d) miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
     e) instytucjach naukowo-badawczych,
     f) przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
     g) centrach edukacji ekologicznej.
      
    6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

     

     

    Aktualizacja: I. Pogoda
    10.11.2018

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie