• List do Rodziców

   •  

     

                                                                       Zespół Szkół

                                           Agrotechniczno–Ekonomicznych

                                                   im. Komisji Edukacji Narodowej

                                                             w Weryni

                                                                                                                                    

     

     

    Drodzy Rodzice!

     

    Nie będzie odkrywczym stwierdzenie, że zarówno Państwo, jak i Wasze dzieci, stajecie przed bardzo trudnym, a jednocześnie zobowiązującym wyborem. Kiedy opadnie egzaminacyjne napięcie, kiedy początkowe obawy o wyniki odejdą w niepamięć, pojawia się nowy jeszcze większy dylemat -  co dalej?

                Naturalnym jest, że wszystkie szkoły zabiegają o uczniów – w końcu to uczniowie, niczym świeże soki w starym drzewie, ożywiają ten organizm, ich pasje wprawiają w ruch wszystkie trybiki, a zdobywanie wiedzy staje się procesem, który przebiega w przyjemny  i pożyteczny dla obu stron, sposób. Oczywiste jest także to, że każda placówka edukacyjna prezentuje się od jak najlepszej strony: przedstawia zrealizowane projekty , swoją ofertę kształcenia… Całe mnóstwo rzeczy, w których łatwo się pogubić, a co gorsza, którym jeszcze łatwiej dać się zwieść.

                Co odróżnia Naszą Szkołę od innych? Przede wszystkim – konkretna oferta edukacyjna, konkretna propozycja dla Państwa dzieci. Nie są to puste słowa – przemawiają za nami liczne osiągnięcia oraz zrealizowane projekty, w ramach których  zwiedzaliśmy m.in. Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię, Italię (a liczba naszych ,,znaczników’’ na mapie Europy ciągle wzrasta – jak i liczba unijnych dotacji, dzięki którym to wszystko jest możliwe). Ponadto, zarówno nasza kadra nauczycielska, a przede wszystkim uczniowie, biorą udział w szkoleniach, warsztatach, które podnoszą ich poziom kwalifikacji, zaopatrują w nowe, unikalne, doświadczenia, a także uświadamiają specyfikację ciągle rozwijającego się rynku pracy. Bowiem jeśli chcesz być najlepszy w tym, co lubisz robić – ciągle musisz się kształcić.

                Wszystko to, co oferuje nasza szkoła, to nie tylko kształcenie zawodowe na wysokim poziomie, ale także piękna okolica, która stwarza idealne warunki do obcowania z naturą, gdzie zajęcia z wychowania fizycznego nie są tylko snuciem się po sali, a prawdziwą przyjemnością na świeżym powietrzu.

                Jak mówi motto naszej szkoły – ,,kształcenie się to budowanie łodzi, którą wypłyniemy na oceany dorosłego życia’’… Jednakże warto dodać jeszcze jedne słowa, które uświadamiają wieloaspektowość trafnego wyboru – ,,Jeden jest tylko sposób nauki. Poprzez działanie’’.

    Zatem nie zwlekajcie, zapoznajcie się z naszą ofertą  i działajcie z Nami!

     

     

     

    Z poważaniem

    mgr  Zbigniew Bogacz

    Dyrektor ZSA-E w Weryni

     

     

    TECHNIKUM

    Zawód

    Kwalifikacje

    Technik eksploatacji portów i terminali

    • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
    • Obsługa ładunków w portach i terminalach

    Technik rachunkowości

    • Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej  jednostek organizacyjnych
    • Prowadzenie rachunkowości

    Technik ekonomista

    • Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
    • Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

    Technik żywienia i usług gastronomicznych

    • Przygotowanie i wydawanie dań
    • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Technik architektury krajobrazu

    • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
    • Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

    Technik inżynierii sanitarnej

    • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
    • Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

    Technik handlowiec

    • Prowadzenie sprzedaży
    • Prowadzenie działań  handlowych

    Technik agrobiznesu

    • Prowadzenie produkcji rolniczej
    • Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

    Technik usług kelnerskich

    • Wykonywanie usług kelnerskich
    • Organizacja usług gastronomicznych

    Technik ochrony środowiska

    • Ocena stanu środowiska planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

    Technik turystyki na obszarach wiejskich

    • Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
    • Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

    Technik technologii żywności

    • Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
    • Produkcja wyrobów cukierniczych

    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

    Zawód

    Kwalifikacje

    Monter sieci i instalacji  sanitarnych

    • Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych  

    Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

    • Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

    Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i rogowych

    • Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

    Kucharz

    • Przygotowanie i wydawanie dań

    Cukiernik

    • Produkcja wyrobów cukierniczych

    Terminy rekrutacji w 2022 roku:

    od 16.05.2022 r.

    do 31.05.2022 r. do 1500

    Składanie podań przez kandydatów do technikum lub szkoły branżowej.

    od 24.06.2022 r.

    do 14.07.2022 r.

    do godz.1500

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    do 14.07.2022 r.

     

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej według kryteriów ustalonych przez szkołę.

    22.07.2022 r.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

    od 22.07.2022 r.

    do 27.07.2022 r.

    Wydanie kandydatowi skierowania na badanie lekarskie.

    od 22.07.2022 r.

    do 28.07.2022 r. do 1500

    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

    29.07.2022 r. do 1400

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

     

    e-mail: zswerynia@zswerynia.pl

    www.zswerynia.pl

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie