• List do Rodziców

   •  

     

                                                                 


    „Kształcenie się jest jak budowanie łodzi,
    którą wypłyniemy na oceany dorosłego życia”

    Zespół Szkół

                                           Agrotechniczno–Ekonomicznych

                                                                              im. Komisji Edukacji Narodowej

                                                                                                                                       w Weryni

               

    Drodzy Rodzice,

     

    W niedługim czasie,  zarówno Wy, jak i Wasze dzieci, staniecie przed bardzo trudnym,  a przede wszystkim, zobowiązującym wyborem. Kiedy opadnie egzaminacyjny kurz, kiedy początkowe obawy o nieszczęsne wyniki i procenty odejdą w niepamięć, miniony problem staje się matką dla jeszcze większego dylematu – co dalej? Gdzie pójść z dokumentami, jaką szkołę wybrać by dziecko stało się odpowiedzialnym, mądrym przygotowanym do życia i pracy dorosłym człowiekiem.

    Proponujemy Państwa dzieciom naszą szkołę - Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Choć każda placówka edukacyjna prezentuje się z jak najlepszej strony: przedstawia zrealizowane projekty, swoją  ofertę kształcenia… Całe  mnóstwo rzeczy,  w których łatwo się pogubić, a co gorsza, którym jeszcze łatwiej dać się zwieść, to naszą szkołę odróżnia przede wszystkim – konkretna oferta edukacyjna, propozycja dla Państwa dzieci.

    Nie są to puste słowa – przemawiają za nami zrealizowane projekty, w ramach których, zwiedzaliśmy m.in. Wielką Brytanię, Niemcy, Hiszpanię, Italię , Portugalię, Francję, Irlandię. Liczba krajów do których jeżdżą nasi uczniowie ciągle wzrasta – jak i liczba unijnych dotacji, dzięki którym to wszystko jest możliwe. Realizujemy też kolejne projekty, dzięki którym może Państwa dzieci pojadą na praktyki do Turcji, Portugalii, Austrii, Czech lub w inny zakątek Europy.

    Ponadto, zarówno nasza kadra nauczycielska, a przede wszystkim uczniowie, biorą udział w szkoleniach, warsztatach, które podnoszą ich poziom kwalifikacji, zaopatrują w nowe, unikalne doświadczenia, a także uświadamiają specyfikę ciągle rozwijającego się rynku pracy. Bowiem jeśli chcesz być najlepszy w tym, co lubisz robić – ciągle musisz się kształcić.

    Wszystko to, co oferuje nasza szkoła, to nie tylko kształcenie zawodowe na wysokim poziomie, nie tylko wyremontowane i nowoczesne sale dydaktyczne ale także piękna okolica, która stwarza idealne warunki do obcowania z naturą, gdzie zajęcia z wychowania fizycznego nie są tylko snuciem się po sali, a prawdziwą przyjemnością na świeżym powietrzu.

    Jak mówi motto naszej szkoły – ,,kształcenie się to budowanie łodzi, którą wypłyniemy na oceany dorosłego życia’’… Jednakże warto dodać jeszcze jedną myśl, która uświadamia wieloaspektowość trafnego wyboru – ,,Jeden jest tylko sposób nauki. Poprzez działanie’’.

    Zatem nie zwlekajcie. Zapoznajcie się z naszą ofertą i działajcie z nami!

     

       Z poważaniem

    mgr Zbigniew Bogacz Dyrektor ZSA-E w Weryni
    wraz z Gronem Pedagogicznym

     

     

    TECHNIKUM

    kształcące w zawodach:

    Technik eksploatacji portów i terminali, kwalifikacje:

    SPL.02.Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.03.Obsługa ładunków w portach i terminalach

    Technik rachunkowości , kwalifikacje:

    EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

    Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacje:

    HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

    HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Technik architektury krajobrazu, kwalifikacje:

    OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.04. Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

    Technik ekonomista, kwalifikacje:

    EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

    EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

    Technik technologii żywności, kwalifikacje:

    SPL.02.Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.03.Obsługa ładunków w portach i terminalach

    SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

    kształcąca w zawodach:

    Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, kwalifikacje: BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

    Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

    CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

    Monter sieci i instalacji sanitarnych, kwalifikacje:

    BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

    Mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych, kwalifikacje:

    ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

    Rolnik, kwalifikacje:

    ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

    Piekarz, kwalifikacje:

    SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

    Kucharz, kwalifikacje:

    HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

    Terminy rekrutacji w 2023 roku:

    od 15.05.2023 r.

    do 16.06.2023 r.

    do godz. 1500

     

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

    od  23.06.2023 r.

    do  10.07.2023 r.

    do godz. 1500

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o

    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     

            do 10.07.2023 r.

    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

    ponadpodstawowej.

    do 17.07.2023 r.

    do godz. 1200

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

    od  17.07.2023 r.

    do 21.07.2023 r.

    do godz. 1500

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

            24.07.2023 r.

    do godz. 1200

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     

    e-mail: zswerynia@zswerynia.pl

    www.zswerynia.pl

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie