• List do Rodziców

   •  

     

     

     

     

    Szanowni Państwo!

     

     

     

    Wybór szkoły ponadpodstawowej to pierwszy krok w dorosłość. Niezwykle istotne jest, aby młodzież kształciła się w szkole nowoczesnej, skutecznej i bezpiecznej. Takiej, która rozwija, stawia wymagania, docenia, motywuje do pracy, przygotowuje do osiągania sukcesów.

     

    Dlatego nasza kadra pedagogiczna tworzy społeczność nastawioną na wspólne działania, na rozwijanie zainteresowań zawodowych, artystycznych i sportowych. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy, co sprawia, że nabierają wiary we własne możliwości! Najzdolniejsi uzyskują stypendia za wyniki w nauce.

     

    Od wielu lat uzyskujemy dofinansowanie na organizację dla uczniów 3-tygodniowych staży zawodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu nabywają oni nowe umiejętności zawodowe, językowe i społeczne.

     

    Organizujemy różnorodne kursy, dające młodzieży dodatkowe kwalifikacje zawodowe potrzebne na rynku pracy. Nasze działania budują w uczniach poczucie własnej wartości, pewności siebie, co motywuje i zachęca ich do podejmowania różnorodnych inicjatyw.  Działają oni na rzecz społeczności lokalnej, kreując wizerunek szkoły i siebie jako osób przedsiębiorczych i kompetentnych. Uczestniczą również w warsztatach, konkursach, pokazach, wycieczkach oraz zajęciach dodatkowych. Nasi Absolwenci licznie podejmują studia, doskonale radząc sobie w dalszej edukacji, w pracy i w życiu.

     

    Drodzy Państwo! Mamy nadzieję, że podejmując ostateczną decyzję o wyborze szkoły, wspólnie z dziećmi uwzględnicie przedstawione argumenty.                                          

     

    Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną technikum i szkoły branżowej.

     

     

    Z poważaniem

     

    mgr  Zbigniew Bogacz

    Dyrektor ZSA-E w Weryni

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie