• Rekrutacja on-line 2020/2021

  Zapraszamy do skorzystania z rekrutacji on-line. Wystarczy wypełnić formularz i kliknąć zapisz. Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Rozmus-Maciąg, Sekretarz ZSA-E w Weryni tel. 17 227 14 41, 661 474 234
 • Dla Uczniów, Rodziców, Partnerów ZSA-E w Weryni

 • Aktualności

   • Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość
   • 18.09.2020
   • W Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni w terminie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 w ramach programu edukacji ekonomicznej będzie realizowany z Narodowym Bankiem Polskim projekt pn. ,,Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość”.

    Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, doskonalenie kluczowych umiejętności zawodowych oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia poprzez: włączenie pracodawców z lokalnego rynku pracy w proces kształcenia zawodowego w zakresie ekonomii i rachunkowości.

    W projekcie weźmie udział ok. 80 uczniów ZSA-E w Weryni kształcących się w zawodzie technik ekonomista i ok. 80 ósmoklasistów ze szkół podstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Łączna, globalna liczba uczestników projektu wyniesie ok. 160 osób.

    W ramach projektu zaplanowano atrakcyjne działania ekonomiczne m.in.: warsztaty, konkursy, spotkania z przedstawicielami różnych podmiotów rynku finansowego, wycieczki, konferencję naukową.

    Poszerzenie horyzontów, wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenie pewności siebie, nabycie umiejętności autoprezentacji to tylko niektóre spośród wymiernych korzyści dla uczestników projektu. Poprzez udział w zaplanowanych przedsięwzięciach uczestnicy projektu w sposób kreatywny, przedsiębiorczy i ciekawy spędzą dodatkowy czas, poświęcony na warsztaty, konkursy, spotkania z przedsiębiorcami, zajęcia pozalekcyjne o tematyce ekonomicznej.

    Autorzy: Ewa Serafin, Beata Bryk
    18.09.2020

   • Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość: Czytaj więcej
   • 10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
   • 10.09.2020
   • #zatrzymajsamotnosc

    Ponad 50 nastolatków i 130 dorosłych podejmuje każdego dnia próbę samobójczą. Dla 15 z nich będzie to próba zakończona zgonem. Wśród problemów, które stanowią czynniki ryzyka samobójstwa młodzieży – poza zaburzeniami natury psychiatrycznej – wymieniane są:

    • poczucie osamotnienia,
    • brak wsparcia ze strony najbliższej rodziny,
    • doświadczenie traumatycznego wydarzenia (np. przeżycie wypadku komunikacyjnego, gwałtu),
    • choroby somatyczne (takie jak np. nowotwory, cukrzyca typu 1, astma o ciężkim przebiegu),
    • problemy w środowisku szkolnym (np. trudności w kontaktach z rówieśnikami, doświadczanie szykowania z ich strony, ale i problemy z przyswajaniem szkolnego materiału),
    • korzystanie z substancji psychoaktywnych (spożywanie alkoholu, przyjmowanie narkotyków lub dopalaczy),
    • obniżona samoocena,
    • utrata rodzica albo innej bliskiej osoby,
    • niski status socjoekonomiczny,
    • wcześniejsze podejmowanie prób samobójczych.

    Młodzież często informuje o swoich zamiarach kogoś z otoczenia – zwykle rodziców, koleżanki, nauczycieli. Nie można bagatelizować takich deklaracji. Osobie, która mówi o planach odebrania sobie życia, zdecydowanie trzeba pomóc. Istnieją pewne sygnały, które sugerują konieczność wizyty u specjalisty. Są to:

    • mniejsze zainteresowanie lub całkowita utrata zainteresowania tematyką, która wcześniej stanowiła pasję (np. porzucenie zajęć sportowych, lekcji gry na gitarze, czytania książek),
    • unikanie przebywania z innymi ludźmi, odizolowywanie się,
    • rzucanie co jakiś czas wypowiedzi, takich jak np. „to już nie ma znaczenia”, „to już nieważne”, „niedługo wszystko przestanie mieć znaczenie”,
    • gorsze wyniki w nauce (szczególnie niepokoić powinna sytuacja, gdzie dotychczas zdolny uczeń nagle zaczyna dostawać w szkole zdecydowanie gorsze stopnie bez wyraźnej przyczyny),
    • wzrost impulsywności (przejawianie zachowań agresywnych w stosunku do innych ludzi i do samego siebie),
    • rozdawanie swoich rzeczy.

    O wysokim ryzyku popełnienia samobójstwa przekonywać może pisanie listów pożegnalnych, zainteresowanie tematyką śmierci, przeglądanie w Internecie stron dotyczących samobójstw, nagła poprawa nastroju po dłuższym okresie nasilonej depresji.

    Pamiętajmy, że samobójstwom można zapobiegać!

    Autor: I.Pogoda, fot. Andżelika Pełka

   • 10 września - Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom: Czytaj więcej
   • Zdawalność na 100%!
   • 06.09.2020
   • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ujawniła wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych w poszczególnych szkołach średnich. O sukcesie mogą mówić uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia i Technikum uczący się w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych, kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych w ZSA-E w Weryni. Otóż, wszyscy nasi uczniowie zdali i otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

    Bez wątpienia jest to mistrzowski wynik. Dowodzi on wysokiego poziomu kształcenia stacjonarnego i zdalnego w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. Jest on efektem ciężkiej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji w pracy!

   • Zdawalność na 100%!: Czytaj więcej
  • Lista galerii

   • Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość
   • Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość
    1
   • Dołącz do zespołu Concordia
   • Dołącz do zespołu Concordia
    1
   • Kiermasz podręczników
   • Kiermasz podręczników
    1
   • Europejski sukces ZSA-E w Weryni
   • Europejski sukces ZSA-E w Weryni
    1
   • Partnerzy ZSA-E w Weryni
   • Partnerzy ZSA-E w Weryni2019/2020
    47
   • Zakończenie roku szk. 2019/2020
   • Zakończenie roku szk. 2019/20202019/2020
    2
 • DOŁĄCZ DO NAS!

  KSZTAŁCIMY W TECHNIKUM I SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA
    • Kontakty

     • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
     • zswerynia@zswerynia.pl
     • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
     • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
     • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
     • 814-14-04-726
     • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
     • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
     • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
     • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
    • Logowanie