• Lekcja w języku angielskim

  •        

    Link do filmu https://youtu.be/oKEVCsVQuig

   W związku z ogólnopolskim projektem „Złote Szkoły NBP”, popularyzującym wiedzę ekonomiczną wśród uczniów, dnia 3 marca 2022 roku została przeprowadzona lekcja w języku angielskim na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej. W zajęciach stacjonarnych uczestniczyło 13 uczniów klasy trzeciej technikum. Natomiast dnia  7 lutego została przeprowadzona lekcja online z 20 uczniami z klasy pierwszej technikum.

    Mimo szerokiej wiedzy uczniów, zdobytej w trakcie szkolnych zajęć oraz podczas codziennego korzystania z urządzeń elektronicznych, wszyscy byli zainteresowani i zaciekawieni lekcją, która  była dla uczniów pewną innowacją. Prowadząca zajęcia, Anna Fołta, przedstawiła informacje umieszczone na 25 slajdach prezentacji. Zajęcia rozpoczęły się od poszerzenia wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, uzmysłowienia sobie faktu, iż bezpieczeństwo w sieci jest równie ważne jak to w życiu realnym. Należy zaufać sobie, swojemu instynktowi i zdrowemu rozsądkowi, jak również mieć wiedzę na temat zagrożeń na jakie każdy użytkownik sieci jest narażony. Uczniowie byli zaskoczeni liczbą osób będących uczestnikami wirtualnego życia. Statystki pokazują, iż ponad połowa populacji na świecie korzysta z Internetu, posiada telefony i prowadzi w sieci aktywne życie społeczne. W związku z tym ogromny procent  ludzi narażony jest na cyberataki prowadzące do cyberprzestępstw. Uczniowie zastanawiali się nad niebezpieczeństwami, jakie mogą czyhać na użytkowników cyberprzestrzeni. Do głównych zagrożeń uczniowie zaliczyli działanie złośliwego oprogramowania, które z łatwością może się dostać na urządzenie elektroniczne podłączone do sieci. Omówione zostały rodzaje złośliwego oprogramowania oraz działania, podejmowane przez cyberprzestępców chcących pozyskać prywatne dane jednostki, jak i firmy. Uczniowie zaskoczeni byli ogromną ilością ataków ransomware, jak i sumami pieniędzy, jakie zostały wyłudzone od  prywatnych osób, czy też znanych firm. Uczestnicy zajęć poszerzyli również wiedzę z zakresu angielskiego słownictwa związanego z przestępstwami, a co za tym idzie, z konsekwencjami związanymi z działaniem hakerów. Pojęcia, takie jak phishing, czy też swatting, nie były im wcześniej znane. Jednocześnie po rozmowie na temat złośliwych działań prowadzących do pozyskania informacji, czy też dezinformacji , uczniowie zgodnie potwierdzili znajomość tych zdarzeń z życia codziennego. Wyłudzanie pieniędzy od osób starszych, i nie tylko, chcących pomóc komuś z rodziny w obecnych czasach staje się coraz częstszym oszustwem. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej,  bądź też telefonu otrzymujemy komunikaty z prośbą o ujawnienie informacji, takich jak podanie hasła lub numeru karty kredytowej oraz konta bankowego. W trakcie zajęć uczniowie otrzymali sporą dawkę wiedzy na temat chronienia danych osobowych, aby ustrzec się przed tego typu zagrożeniem. Poruszona została również kwestia posiadania konta bankowego, metod płatności oraz ich zabezpieczeń. Większość uczniów posiada konto bankowe, podczas zakupów mobilnych wykonuje szybkie i tradycyjne przelewy internetowe, częściej korzystają z BLIKa oraz alternatywnych form płatności online. Uczniowie dowiedzieli się, iż w opinii Polaków to właśnie banki cieszą się największym zaufaniem jako instytucje bezpieczne. Za równie bezpieczne Polacy uznają instytucje wojskowe, policję i instytucje rządowe.

   Podsumowując lekcję uczniowie doszli do wniosku, że dane osobowe to obecnie jedna z najcenniejszych walut i powinniśmy je chronić ze szczególną troską. Internet daje wiele możliwości, jakich wcześniejsze pokolenia nie miały. Jednocześnie, przyniósł też wiele zagrożeń i dlatego należy być świadomym i rozsądnym użytkownikiem internetu .

    

  • Debata

  • Link do filmu: https://youtu.be/EpAQC3AFod0

   W ramach projektu  Złote Szkoły NBP uczniowie Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni uczestniczyli w debacie pt. „ Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka”. Było to drugie zadanie przygotowane przez drużynę ambasadorów dotyczące projektu  pt. ”Bezpieczni w finansach osobistych”. Debata została przeprowadzona w formie online w dniu 10.02.2022 r. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas: 1 technik ekonomista, 1 technik eksploatacji portów i terminali, 2 technik ekonomista oraz 3bc technik ekonomista. W ramach spotkania nasi uczniowie z klasy 2aez i 3ae wcielali się w rolę ekspertów z Banku PKO, Alior Banku, przedstawicieli instytucji finansowych, przedsiębiorców czy zwykłego Kowalskiego. W  debacie brali również udział widzowie, którzy bacznie obserwowali przebieg przedsięwzięcia. Nasi eksperci razem z widownią wspólnie  zastanawiali się nad nurtującymi uczestników pytaniami zadawanymi przez prowadzącego:

   1. Czy banki i instytucje pożyczkowe są uczciwe wobec konsumentów?
   2. Czy konsumenci są świadomi warunków kredytów oraz pożyczek?
   3. Czy banki przeznaczają wystarczająco dużo czasu na przedstawienie klientowi warunków zobowiązania?
   4. Czy warto czytać umowę przed podpisaniem?
   5. Czy przy wysokiej inflacji kredyty zaciągane przez przedsiębiorców i konsumentów nadal cieszą się zainteresowaniem?
   6. Czy konsumenci są świadomi, że mogą domagać się zwrotu opłaty przygotowawczej w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, a opłata już została wpłacona?
   7. Jeżeli już musimy to co lepiej wybrać, kredyt czy pożyczkę?

    

   Współcześnie wielu ludzi nie wyobraża sobie funkcjonowania bez kredytu lub pożyczki dlatego na rynku jest popyt na te formy zobowiązań finansowych. Nad zaciągnięciem kredytu zastanawiają się nie tylko przedsiębiorcy, którzy dzięki nim są wstanie utrzymać płynność finansową, ale również młodzi ludzie marzący, np. o swoim mieszkaniu. Na rynku mamy szereg produktów bankowych oraz instytucji finansowych, które oferują swoje produkty. Podczas spotkania  zastanawialiśmy się jaka forma zobowiązania finansowego jest bezpieczniejsza oraz dlaczego tak naprawdę decydujemy się na zaciągnięcie zobowiązań, które niekiedy okazują się „kulą u nogi” dla przeciętnego Kowalskiego lub przedsiębiorcy.

   Wśród naszych widzów temat kredytu wywołał wielkie emocje. Swoje stanowisko wobec zawierania i udzielania umowy kredytowej przedstawili przedstawiciele instytucji finansowych oraz banków. Podczas debaty można było dowiedzieć się m.in.  jak ważne jest czytanie umowy przed podpisaniem lub w  jakiej sytuacji bardziej korzystne staje się wybranie kredytu, a w jakiej pożyczki. Przeciwnicy zaciągania kredytów przedstawili swoje argumenty uzasadniając je doświadczeniami. Po zakończonej debacie mogli zabrać głos widzowie, zadając pytania czy komentując poruszane zagadnienia.

   Na zakończenie spotkania nasz prowadzący w imieniu całej drużyny podziękował  uczestnikom za aktywny udział w debacie.Uważamy, że nauka przez zabawę jest najlepszym sposobem by w przystępny sposób przygotować uczniów do czekających ich w przyszłości wyzwań. Projekt „Bezpieczni w finansach osobistych”, w których wzięli udział uczniowie,  pozwolił poszerzyć  wiedzę oraz  świadomość postaw ekonomicznych. Debata została sfilmowana i znajduje się w zespole Projektu „Złota Szkoła” na stronie Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.

   Mamy nadzieję, że w przyszłości zorganizujemy jeszcze tego typu forum dyskusyjne by wymieniać poglądy i uczyć się. 

   Materiały do debaty przygotowała Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej.

   Opiekunem  debaty były nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Ewa Serafin i Urszula Szklarz.

    

 •  

   

  Link do filmu https://youtu.be/DQnt6krhQtY

  WARSZTAT UCZNIOWSKI

  W dniu 16.02.2022 r., w Zespole Szkół Agrotechniczno -Ekonomicznych w Weryni zostało przeprowadzone trzecie zadanie w ramach projektu Złote Szkoły NBP -"Bezpieczni w finansach osobistych". Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej dzięki czemu nasi prowadzący mogli przygotować bardzo ciekawą i nietypową formę warsztatów. Uczennice klasy 3bc Gabriela Ofiara oraz Patrycja Ozga przygotowały warsztaty uczniowskie. Część teoretyczną stanowiła prezentacja omawiająca tematy pt." Sztuka zawierania zobowiązań finansowych tj. kredyt lub pożyczka. Jak korzystać z praw konsumenckich przy podpisywaniu umów?, Bezpieczne przechowywanie pieniędzy, jak są chronione depozyty w bankach oraz zabezpieczenia banknotów" . Po prezentacji ambasadorki drużyny przygotowały dla uczniów anagram zawierający m.in. hasła: pożyczka , dłużnik, lokata, oprocentowanie, depozyt, wierzyciel, zobowiązanie. zagadka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Każdy z uczestników bardzo szybko poradził sobie z anagramem, co bardzo zmotywowało do dalszej zabawy. W ramach warsztatów ambasadorki drużyny dla koleżanek i kolegów przygotowały banknoty o różnych nominałach: 10 zł, 20 zł,50 zł i 100 zł. Uczniowie poprzez uczestnictwo w zadaniu mogli za pomocą banknotów sprawdzić min.: gdzie znajduje się numer seryjny banknotu, jak wygląda znak wodny na poszczególnych banknotach ( 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł), odszukiwali również nitkę zabezpieczającą na przydzielonych im banknotach. Realizacja zadanie z banknotami o różnych nominałach ukazała nam, iż nie każdy młody człowiek jest w stanie odróżnić fałszywy banknot od autentycznego. Przedsięwzięcie wywołało uśmiech na twarzach uczestników, ponieważ nie sądzili, że nominały banknotów skrywają tak wiele ciekawych informacji. Część uczestników nie kryła zadowolenia z przygotowanego zadania. Zadanie miało na celu przygotowanie uczniów na możliwość sprawdzenia autentyczności banknotów oraz przedstawiło formy zabezpieczeń banknotów stosowanych w naszym kraju. Ambasadorki na zakończenie warsztatów przygotowały kolorowe koło fortuny. W ramach zadania uczniowie odpowiadali na pytania prowadzącej dotyczące tematów przewodnich spotkania co to jest kredyt , pożyczka, rozwijali skróty NBP czy KNF. Ostatnim zadaniem przygotowanym w ramach projektu , które cieszyło się również dużym zainteresowaniem wśród uczniów było koło fortuny. Uczniowie w ostatnim realizowanym zadaniu utrwalili wiedzę dotyczącą kredytów, pożyczek, depozytów, zabezpieczeń na banknotach. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi nagrodą była możliwość zakręcenia kołem fortuny. Zwycięzcą została osoba, która odpowiedziała na wszystkie pytania poprawnie oraz zebrała najwyższą kwotę. Atrakcyjność zadania dla uczniów spowodowała zaciętą rywalizację między uczestnikami spotkania. Uśmiech, który został na twarzach naszych uczniów po zrealizowanych warsztatach napełnia nas optymizmem oraz pewnością ,że warsztaty podobały się uczniom naszej szkoły.

 • 09.02.2022

   • Zaproszenie do udziału w lekcji

   • Serdecznie zapraszamy na lekcję ekonomii po angielsku w ramach projektu NBP “Złote szkoły NBP”, która odbędzie się w poniedziałek 7 lutego 2022 r. o godzinie 12:30 (6 lekcja). Poprzez ciekawą formę prowadzenia zajęć w języku angielskim poznacie zagadnienia dotyczące ,,Bezpieczeństwa w finansach osobistych”. Lekcja realizowana jest on-line.

    Link do lekcji:    https://liblink.pl/knISMolz6V
    Zapraszamy
    Drużyna NBP

    6.01.2022

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie