• Monter sieci i instalacji sanitarnych

      • Monter sieci i instalacji sanitarnych zajmuje się montowaniem sieci cieplnych podziemnych i nadziemnych, sieci gazowych i wodnokanalizacyjnych. Do jego zadań należy również wykonywanie z rur (stalowych lub innych tworzyw) przewodów sieci cieplnych, instalowanie urządzeń technicznych na sieciach deszczownianych oraz urządzeń technicznych przepompowni, a także wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych naziemnych i podziemnych.


       Monter sieci i instalacji sanitarnych układa przewody gazowe w otwartym wykopie, prowadzi prace związane z wykonywaniem przejść tunelowych z użyciem sprzętu mechanicznego oraz montuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne układane poza budynkami w ramach prowadzonej budowy. Może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych.

      • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
       BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. 

       Sylwetka absolwenta

       Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

       • robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
       • robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
       • montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
       • robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
      • Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w: 

       • zakładach przemysłowych i usługowych,
       • placówkach administracyjnych i oświatowych,
       • przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
       • innych zakładach usługowych.

       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

       Uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych uczestniczą w:

       • praktykach zawodowych na warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej,
       • praktykach zawodowych w firmach instalacyjnych w kraju oraz za granicą,
       • warsztatach z nowoczesnych technik instalacyjnych w renomowanych firmach z branży sanitarnej i instalacyjnej,
       • projektach i wyjazdach zagranicznych.

       Absolwent może prowadzić własną działalność usługową.
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub
     17 227 13 32
     numery wewnętrzne:
     101 sekretariat
     103 dyrektor
     105 zastępca dyrektora
     107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa


     Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz
     zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk
     beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg
     elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca:
     Powiat Kolbuszowski
     ul. 11-go Listopada 10
     36-100 Kolbuszowa
     NIP 814-15-73-682

     Odbiorca:
     Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
     Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie