• Monter sieci i instalacji sanitarnych

      • Monter sieci i instalacji sanitarnych zajmuje się montowaniem sieci cieplnych podziemnych i nadziemnych, sieci gazowych i wodnokanalizacyjnych. Do jego zadań należy również wykonywanie z rur (stalowych lub innych tworzyw) przewodów sieci cieplnych, instalowanie urządzeń technicznych na sieciach deszczownianych oraz urządzeń technicznych przepompowni, a także wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych naziemnych i podziemnych.


       Monter sieci i instalacji sanitarnych układa przewody gazowe w otwartym wykopie, prowadzi prace związane z wykonywaniem przejść tunelowych z użyciem sprzętu mechanicznego oraz montuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne układane poza budynkami w ramach prowadzonej budowy. Może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych.

      • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
       BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. 

       Sylwetka absolwenta

       Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

       • robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
       • robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
       • montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
       • robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
      • Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w: 

       • zakładach przemysłowych i usługowych,
       • placówkach administracyjnych i oświatowych,
       • przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
       • innych zakładach usługowych.

       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

       Uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych uczestniczą w:

       • praktykach zawodowych na warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej,
       • praktykach zawodowych w firmach instalacyjnych w kraju oraz za granicą,
       • warsztatach z nowoczesnych technik instalacyjnych w renomowanych firmach z branży sanitarnej i instalacyjnej,
       • projektach i wyjazdach zagranicznych.

       Absolwent może prowadzić własną działalność usługową.
   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie