• Technik żywienia i usług gastronomicznych

   • Technik żywienia i usług gastronomicznych

   • W obecnych czasach na rynku gastronomicznym bardzo ważna jest nie tylko umiejętność sporządzania potraw, ale estetyka i artyzm ich podania. Współcześni kucharze nie tylko żywią ludzi, ale są artystami, wirtuozami smaku i wyglądu potraw. Gastronomia to dziedzina, która w chwili obecnej jest bardzo modna i bardzo się rozwija. Kucharze poszukują nowych metod, technik kulinarnych, smaków, surowców czy produktów, które pozwolą zaskoczyć konsumenta. Podążając za rozwijającymi się kierunkami gastronomicznymi, chcemy aby uczniowie poznali najnowsze trendy kulinarne. Uczniowie w trakcie tej innowacji zapoznają się z: założeniami diet stosowanych w profilaktyce i leczeniu różnych chorób, planowaniem jadłospisów dla wybranych grup ludności, doborem surowców, potraw, metod i technik kulinarnych dla diet stosowanych w profilaktyce i leczeniu otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, nadciśnienia, celiakii, osteoporozy oraz z planowaniem diet dla osób aktywnych, w tym dla zawodników wybranych dyscyplin sportowych. W ramach tej innowacji zaplanowano spotkania z trenerem personalnym i dietetykiem (jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli).

    Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. 

    Informacje dodatkowe

    W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej.  W toku nauki uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowe w wybranych zakładach branżowych.

   • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
    HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


    Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

    • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
    • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
    • planowania i oceny żywienia,
    • organizowania produkcji gastronomicznej,
    • planowania i realizacji usług gastronomicznych.
   • Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:

    • zakładach żywienia zbiorowego takich jak stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
    • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
    • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (sanatoriach, żłobkach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.),
    • na statkach jako pracownik ruchomej bazy gastronomicznej,
    • menadżer do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych i jako pracownik firmy cateringowej.

     

    Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

    Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się zasad podawania do stołu, prawidłowej obsługi konsumenta oraz organizacji imprez okolicznościowych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie