• Dołącz do nas!

    1. Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Projektuje i nadzoruje prawidłowy przebieg produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, np. wyrobów piekarsko-ciastkarskich, cukierniczych, mleczarskich, mięsnych. Kontroluje jakość surowców, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów gotowych. Technik technologii żywności nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na tej podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi. Technik technologii żywności bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Technik technologii żywności wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.
    2. Informacje dodatkowe
     W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii żywności mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej. Uczniowie odbywają wakacyjne płatne staże w polskich zakładach gastronomicznych w ramach realizowanych projektów. W toku nauki uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowe w wybranych przez siebie zakładach branżowych.
   •        3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
                a) Kwalifikacje:

    TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
    TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
    TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
    TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
    TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
    TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

    1. Sylwetka absolwenta
     Absolwent kończący szkołę zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
     a) wytwarzania produktów spożywczych,
     b) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
     c) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
     d) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.
    2. Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie:
     a) w laboratoriach przemysłu spożywczego,
     b) na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
     c) w zakładach gastronomicznych,
     d) w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych.                                                                                       
     Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

   • 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
    Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie zdobywają stosowne umiejętności.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie