• Technik technologii żywności

   • Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przemysłu spożywczego, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych, określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych, charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych, rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych, charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, magazynuje surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze, sporządza półprodukty i wyroby cukiernicze, dekoruje, konfekcjonuje i dystrybuuje  wyroby cukiernicze, planuje procesy i operacje jednostkowe do produkcji wyrobów spożywczych, monitoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych w zakresie zgodności z systemami zapewnienia jakości, pobiera do badań próbki surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych, dobiera odczynniki, sprzęt i urządzenia laboratoryjne do badania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych, wykonuje badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych, rozlicza zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.

     

   • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

    SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
    SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

    Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
    w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:  

    • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
    • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
    • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
    • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;


    w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

    • wytwarzania produktów spożywczych,
    • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
    • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
   • Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie:

    • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
    • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
    • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych.


    Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie