• Sukces Mateusza

     • Przez lata nauki w ZSA-E w Weryni Mateusz Róg uświetniał akademie i uroczystości śpiewem i grą. Należał do szkolnego zespołu muzycznego Concoridia. Dzisiaj już jako absolwenta możemy zobaczyć i usłyszeć Mateusza w utworze Magdy Smoły "Jestem sobą". Słowa, które kieruje do nas: Trzeba wierzyć w siebie i w to, że marzenia się spełniają - wystarczy po nie sięgnąć. Jestem sobą, bo mogę wyrażać siebie i być wolnym.

      Gratulujemy!

      Autor: I.Pogoda

     • Warsztaty z dekoracji dyni

     • Dekoracje dyni to nieodłączny element jesiennego krajobrazu, który dodaje uroku i klimatu każdemu otoczeniu. W naszej szkole nauka i kreatywność spotykają się na wielu płaszczyznach, a jednym z wyjątkowych sposobów na połączenie tych dwóch światów są warsztaty z dekoracji z dyni. Jak co roku uczniowie w zawodzie technik architektury krajobrazu mają okazję tworzyć niecodzienne dekoracje z dyni, łącząc swoją pasję do przyrody z umiejętnościami artystycznymi. Młodzi artyści nie ograniczają się tylko do klasycznych odmian dyni, ale szukają tych najbardziej ekstrawaganckich, o nietypowych kształtach, które stanowią doskonałą bazę do ich projektów. Tutaj mogą rozwinąć swoją wyobraźnię do granic możliwości, wykonując dekoracje, które potrafią rozbawić i zaskoczyć. Liczy się pomysłowość i oryginalność. To wspaniały przykład, jak można połączyć sztukę, naturę i architekturę krajobrazu, a przy tym świetnie się bawić.

     • Taka zdolna młodzież

     • Nasi uczniowie w poniedziałek i w środę uczyli się wykonywać galaretki 3d i wiedzą, że do zrobienia bardziej wymyślnych żelatynowych kwiatów trzeba użyć specjalnych narzędzi, zaś do wykonania prostego kwiatka wystarczy zwykła strzykawka z igłą. Jest z tym trochę zabawy, ale po wyjęciu z naczynia efekt jest gwarantowany! Tak jak w przyrodzie kwiaty przygotowane przez nas nie były idealne, ale każdy był inny, niepowtarzalny i co ważne bardzooo smaczny :)

      Autor: A. Tęcza, 

     • Wycieczka

     • W środę 25.10.2023 r. odbyła się wycieczka klas młodszych i starszych naszego Technikum do Mielca, co umożliwiło wspólną integrację. 

      Uczniowie mieli możliwość obejrzeć ekranizację polskiej powieści pt. ,,Chłopi” Władysława Reymonta, której reżyserem byli DK Welchman i Hugh Welchman. Film poprzedziła prelekcja edukacyjna, która zwięźle wyjaśniła życie chłopskie w XIX wieku.  Było to świetne powtórzenie z języka polskiego dla klas maturalnych oraz dobre wprowadzenie do lektury dla pozostałych klas ZSA-E w Weryni. Film głównie skupiał się na części ,,Jesień”, która jest obowiązkowym materiałem na maturze. Ekranizacja była ukazana w sposób animacji malowanej, gdzie świetnie zostały odwzorowane pejzaże oraz uczucia bohaterów. Produkcja świetnie ukazała wiejski cykl życia przedstawiony w powieści.

      Po seansie w kinie cała grupa udała się do centrum rozrywki w Mielcu w ramach aktywnego spędzania czasu. Młodzież miała do wyboru dwie atrakcje, mianowicie: wrotki oraz (dla osób bardziej żądnych adrenaliny) jazdy na gokartach. Cały wyjazd okryty był pozytywną i pełną energii atmosferą. 

      Autorzy: Norbert Witkowski Hubert Micek

     • Podsumowanie mobilności w Ostravie

     • Mobilność w ramach projektu akredytowanego o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000053647 została zakończona. Brała w niej udział 14 osobowa grupa młodzieży z następujących kierunków kształcenia: technik architektury krajobrazu, technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista oraz kucharz. Praktyka zawodowa w Ostravie trwała 3-tygodnie, od 1 do 21 października 2023 roku. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem, a jego główne cele osiągnięte. Uczniowie zdobyli doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku, poznali europejskie standardy pracy, rozwinęli umiejętności językowe i interpersonalne, wykazali się tolerancją i szacunkiem wobec drugiego człowieka.  Oczywiście niektóre z nich będzie można ocenić dopiero z dłuższej perspektywy czasu, kiedy uczestnicy projektu wkroczą już na rynek pracy. Udział w stażach zagranicznych zwiększy ich szansę na zatrudnienie. Pomoże im też w innych obszarach życia. Realizacja tego projektu pozytywnie wpłynęła na szkołę jako instytucję. Poprzez udział w programie Erasmus+ szkoła nawiązała cenne kontakty zagraniczne, udoskonala doświadczenia w realizacji projektów unijnych i  poprzez działania upowszechniające zacieśniła współpracę z różnymi instytucjami z miasta i regionu. Udział naszych uczniów w projekcie to także szansa dla lokalnych przedsiębiorców na pozyskanie dobrze wykwalifikowanej i doświadczonej kadry do swoich firm i zakładów.

      Udział w projekcie był w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zapewniono uczniom zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz kieszonkowe. Wyjazd poprzedzony był przygotowaniem językowym, pedagogicznym, kulturowym oraz szkoleniem z bhp wraz z instruktażem udzielania pierwszej pomocy. Projekt odbywał się we współpracy z firmą Kopernikus MCV. Jej przedstawiciele uczestniczyli we wrześniu w spotkaniu z młodzieżą podczas którego opowiadali o tym, z czego znane są Czechy na świecie oraz przeprowadzili szybki kurs języka czeskiego. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań związanych z pobytem w tym kraju.

      Mobilność w Ostravie nie była ograniczona wyłącznie do praktyki zawodowej. Poznaliśmy bliżej to miejsce i okolice. Zobaczyliśmy panoramę Ostravy z wieży widokowej Nowego Ratusza, Stare Miasto wraz z jego zabytkami, Ogród Zoologiczny połączony z Parkiem Botanicznym. Wzięliśmy udział w „Nocy Nauki”. Byliśmy na wycieczce w Ołomuńcu, w którym oglądaliśmy zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz zwiedziliśmy średniowieczny zamek Bouzov zwany romantycznym. Podczas kolejnego weekendu zwiedzaliśmy Kopalnię Michał i robotnicze miasto Zlin, którego architektura jest dziełem bogatego finansisty o nazwisku Bata. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach z animacji bajek w profesjonalnej wytwórni filmowej Baty.

      Nie obyło się również bez rozrywki. Po pracy uczniowie integrowali się na kręglach, gokartach i laser game. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia mobilności, pamiątkowe dyplomy oraz upominki od firmy Kopernikus MCV.

      Autorzy: U.Kuna, B.Sobowska-Rekut

     • Konkurs plastyczny "Żyję świadomie"

     • 1. Szkolny Konkurs Plastyczny "Żyję świadomie".

      2. Cele konkursu:

      • popularyzacja zasad zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i zachowań ryzykownych,
      • zwrócenie uwagi na problem używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz wynikających z tego konsekwencji zdrowotnych i prawnych,
      • kształtowanie pozytywnych wzorców,
      • poszerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS (w tym: sytuacji  epidemiologicznej   w zakresie zakażeń HIV /AIDS, źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV, bezpiecznych  zachowań),
      • kształtowanie  właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

      3.  Do konkursu można zgłaszać:

      • prace w technikach: malarstwo, rysunek, grafika,
      • format prac:  A2 lub A3.

      4.  Każda praca  musi zostać opatrzona informacją  zawierającą  następujące dane na odwrocie:

      5. Gotowe plakaty należy składać w terminie do 13 listopada 2023 r. w sekretariacie.

      6. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 10 pkt dodatnich za etap szkolny.

      7. Najciekawsze prace zostaną przesłane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie i wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o AIDS i uzależnieniach".

      Dla 5 laureatów i 5 wyróżnionych w konkursie wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

      Autor: Iwona Pogoda

     • Wyniki rekrutacji na mobilność do Chorwacji

     • Lista uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa na mobilność do Chorwacji w projekcie „MP Health Direct” w ramach programu ERASMUS+w grudniu 2023 r.

      1. Barbara Serafin

      2. Katarzyna Kurdziel

      3. Natalia Puzio

      4. Aleksandra Chmielowska

      5. Maja Micek

      6. Wiktoria Rząsa
       

      Lista rezerwowa uczniów do uczestnictwa w projekcie „MP Health Direct”  wyjazd do Chorwacji w grudniu 2023 r.

      1. Gabriela Mazur

      2. Kinga Pachucka

      3. Alicja Lubera

      4. Jakub Urban

       

      Gratulujemy!!!

      Zespół przeprowadzający rekrutację z projektu:

      Agnieszka Biestek, Anna Stąpor, Anna Wróbel

       

       

     • Integracja klas 1ez i 1at

     • W drugiej połowie października klasy pierwsze w ramach integracji uczestniczyły w wycieczce do kina na projekcję filmu "Chłopi" oraz do Centrum Rozrywki w Mielcu.

      Uczniowie mieli okazję obejrzeć polski animowany dramat filmowy z 2023 roku w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana. Film jest trzecią pełnometrażową adaptacją powieści Władysława Reymonta pod tym samym tytułem, ukazującej cykl życia wiejskiego pod koniec XIX wieku. Po projekcji  filmu w ramach propagowania form aktywnego spędzania czasu młodzież z opiekunami udała się na spotkanie integracyjne podczas zabaw we wrotkarni. Część uczniów próbowała swoich sił na wrotkach, a Ci bardziej poszukujący wrażeń i adrenaliny, udali się na tor kartingowy.

      Autorzy: A. Tęcza, K. Gul

     • Szkolny Klub Przedsiębiorczości

     • W ramach działalności Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości uczniowie klasy 2 kształcący się w Technikum w zawodzie technik ekonomista 16 października 2023 r.  uczestniczyli  w warsztatach oraz grach i zabawach ekonomicznych, a także w edukacji ekonomicznej w plenerze.

      Członkowie SKP zostali zapoznani z zaplanowanymi działaniami ekonomicznymi. Dowiedzieli się,  że w tym roku szkolnym będą organizowane konkursy ekonomiczne, spotkania z przedsiębiorcami i uczestnikami życia społecznego i gospodarczego, oraz wycieczki edukacyjne.

      Szkolny Klub Przedsiębiorczości działa od 2009 r. Członkami SKP są uczniowie kształcący się w Technikum w zawodzie technik ekonomista.

      Celem działań podejmowanych przez SKP jest:

      a. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów,

      b. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,

      c. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

      Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.

      SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych organizowanych przez Narodowy Bank Polski oraz przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wszystkie projekty i  konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej www.nbportal.pl.

      Współpracujemy z FMP z NBP instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorcami. W trakcie realizowanych przedsięwzięć ekonomicznych uczniowie rozwijają komunikację interpersonalną, uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, elastyczności,  działania w grupie, pracy indywidualnej, zarządzania czasem, środkami finansowymi,  przedsiębiorczości. Mile widziane są kreatywność i twórczość.

      Opiekunami SKP są: Beata Bryk i Ewa Serafin

     • XXIII Dzień Papieski. Cywilizacja życia.

     • XXIII Dzień Papieski obchodzony  w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie  był obchodzony 15 października 2023 r. pod hasłem Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia. W naszej szkole na tę okoliczność chętni uczniowie z klas: 3km, 3az, 5ae, 1ez, 4aez oraz 2az pod opieką nauczyciela religii p. Anastazji Antosz przygotowali ekspozycję wypowiedzi i zdjęć Papieża Polaka, ukazującą bogactwo osobowości Karola Wojtyły. Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci, od młodego człowieka, który dokonując mądrych i słusznych wyborów stanie u źródeł i na straży podstawowych wartości cywilizacji życia.

      Autor: Anastazja Antosz

     • Drugi tydzień w Ostravie

     • Drugi tydzień za nami. Stopniowo osiągamy cele projektu. Dobra współpraca, komunikacja i wymiana doświadczeń przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu.
      Uczniowie biorący udział w projekcie (żywieniowcy, architekci, ekonomiści i terminale) rozwijają umiejętności i kompetencje zawodowe wymagane na europejskim rynku pracy, a w szczególności: zdobywają doświadczenie w międzynarodowym środowisku i poznają nowe standardy pracy. Żywieniowcy w zakresie gastronomii, udoskonalają umiejętności przygotowania potraw, w tym potraw typowych dla czeskiej kuchni, zasady ich podawania i dekorowania. Architekci krajobrazu poznają zasady projektowania, urządzania i pielęgnowania terenów zieleni oraz przygotowania roślin na okres zimowy.Ekonomiści natomiast doskonalą się w zakresie prowadzenia dokumentacji biurowej firm i działalności marketingowej. Natomiast terminale poznają zasady funkcjonowania magazynu oraz obsługi klienta. Na bieżąco prowadzimy monitoring postępów uczniów, zauważyliśmy, że doskonale zaadaptowali się w miejscach pracy, są chwaleni przez pracodawców ze względu na umiejętność słuchania i wykonywania poleceń oraz pracy w zespole.
      Nasz pobyt w Ostravie to przede wszystkim praktyka zawodowa. Po pracy integrujemy się podczas wspólnie spędzanego czasu. W minioną środę byliśmy na popularnej w tym mieście grze zespołowej LASER GAME, która wymaga od uczestników sprawności fizycznej, orientacji oraz strategii.
      W sobotę zwiedzaliśmy Muzeum Górnictwa Kopalnię Michał. Przewodnik ciekawie opowiadał nam o „drodze górnika do pracy”, mogliśmy odczuć klimat minionej epoki i uzmysłowić sobie w jakich warunkach i jak ciężko ludzie pracowali. Do ciekawych miejsc, które zwiedziliśmy należały: szyb, lampownia, górnicza szatnia, jadalnia, prysznice, biura administracyjne oraz ambulatorium.
      Zlin – miasto jednego nazwiska. Historia tego miejsca jest ściśle związana z nazwiskiem rodzeństwa Batów (Antoni, Tomasz, Anna), którzy założyli firmę obuwniczą i zostali międzynarodowym potentatem marki Bata. Dzięki swojej fortunie, rozbudowali miasto według własnej koncepcji. Bata to nie tylko buty, ale również inne branże, w tym filmowa. W fabryce obuwniczej, która obecnie jest Muzeum Baty, byliśmy w budynku nr 21 zwanym „Drapaczem chmur Baty”,  którego szczególną cechą jest gabinet szefa ulokowany w kabinie windy. Mieliśmy okazję wjechać tym biurem na 16 piętro, z którego roztaczała się panorama na zakłady Baty. Na zakończenie wzięliśmy udział  w warsztatach animacji bajek w Wytwórni Filmowej, którą założył Bata. Pod okiem doświadczonego pracownika nasi uczniowie stworzyli 4  animacje bajek. Było to dla nich ciekawe doświadczenie, w którym mogli sami stać się twórcami własnej opowieści, którą otrzymają na pamiątkę.

      Autor: uczestnicy mobilności

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie