• Szkolny Klub Przedsiębiorczości

    • Szkolny Klub Przedsiębiorczości działa od 2009 r. Członkami SKP są uczniowie kształcący się w Technikum w zawodzie technik ekonomista.

     Celem działań podejmowanych przez SKP jest:

     a. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów,

     b. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,

     c. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

     Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.

     SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski, będący organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej www.nbportal.pl w sekcji IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS

     W ramach SKP realizowane są warsztaty ekonomiczne, gry i zabawy ekonomiczne, edukacja ekonomiczna w plenerze, konkursy szkolne spotkania z przedsiębiorczymi i uczestnikami życia społecznego i gospodarczego, wycieczki edukacyjne.

     Współpracujemy z FMP z NBP instytucjami finansowymi, przedsiębiorcami.  W trakcie realizowanych przedsięwzięć ekonomicznych uczniowie rozwijają komunikację interpersonalną, uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, elastyczności działania w pracy grupowej, pracy indywidualnej, zarządzania czasem, środkami finansowymi,  przedsiębiorczości wykorzystujemy kreatywność , twórczość.

     Opiekunami SKP są: Beata Bryk i Ewa Serafin

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie