• Książka z przepisami

     • Realizacja projektu Food Redefined dobiegła końca. W czasie poznawania nowej definicji żywienia 24 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 nauczycieli wyjechało na tygodniowe warsztaty do szkół partnerskich we Francji, Chorwacji oraz Portugalii. Wizyta partnerska w naszej szkole odbyła się  w październiku 2022 r. Podczas wizyty w Chorwacji nasi uczniowie ćwiczyli swoje umiejętności związane z kuchnią śródziemnomorską oraz wykorzystaniem naturalnych składników do przygotowania potraw. Wizyta w Portugalii wzbogaciła naszą wiedzę o kuchnię zero waste oraz wiedzę barmańską. Francuzi doszkalali nas jak przygotowywać potrawy w niskich temperaturach, aby nie traciły swych wartości oraz wykorzystania produktów organicznych. Wymienione mobilności, podczas których uczestniczyliśmy w wielu ciekawych warsztatach, szkoleniach i wycieczkach odbyły się dzięki projektowi Food Redefined o numerze
      2020-1-PL01-KA229-081707_1 na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna - akcja KA229.

      Podsumowaniem działań parterów z Polski, Portugalii, Francji i Chorwacji jest książka z przepisami, wydana w języku angielskim w formie e-book. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej pracy!

      Food Redefined recipes 

      Autor: A. Tęcza

     • Kurs grafiki komputerowej

     • Dla ośmioosobowej grupy architektów biorącej udział w projekcie "Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe" wakacje  rozpoczęły się bardzo pracowicie. Uczniowie przez tydzień zdobywali wiedzę z zakresu wykorzystania oprogramowania służącego do tworzenia i edycji grafiki komputerowej. Wśród zagadnień, które zaprezentował młodzieży na kursie  wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego dr inż. Krystian Tuczyński -  znalazły się m.in. podstawy obsługi Photoshopa, oprogramowania Adobe Ilustrator oraz Adobe Indesign.

      Szczegółowy program szkolenia:

      1. Adobe Photoshop (grafika rastrowa)

      a) Praca w programie do obróbki plików rastrowych
      b) Podstawy obsługi programu
      c) Skanowanie, retusz, korekcja barwna
      d) Praca na warstwach: szparowanie, wymiana tła,
      e) Montaż elektroniczny

      2. Adobe Illustrator (grafika wektorowa)

      a) Podstawy obsługi programu–krzywe Beziere’a
      b) Przekształcanie obiektów wektorowych
      c) Konstruowanie znaków graficznych
      d) Małe formy poligraficzne: wizytówka, papier firmowy, ulotka

      3. Adobe InDesign (skład komputerowy)

      a) Edycja, formatowanie, łamanie tekstu
      b) Łączenie tekstu z grafiką

      Tematyka realizowana na szkoleniu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Obecnie w ramach kontynuacji projektu uczniowie przebywają na płatnym stażu wakacyjnym. To bardzo dobrze wykorzystany czas, ponieważ wrócą do szkoły bogatsi nie tylko o wiedzę :)

      Autorzy: K.Tuczyński, I.Pogoda

     • Ogłoszenie

     • Werynia, 16.06.2023 r.

       

      Ogłoszenie dotyczące sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego

      Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni działając na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Kolbuszowej nr 238/1302/2023 z dnia 24 maja 2023 roku zaprasza do pisemnego składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

      Oferta sprzedaży dotyczy:

       

      1. Przyczepa D 47 A ; Autosan; rok produkcji 1978 - zarejestrowana, ubezpieczona, brak przeglądu technicznego. Cena wywoławcza: 10 000,00 zł brutto.
      2. Samochód używany PUNTO, rok produkcji 2004, kolor niebieski zarejestrowany, ubezpieczony, brak przeglądu, samochód przystosowany do prowadzenia nauki jazdy, pojemność - 1,2, LPG+benzyna. Cena wywoławcza : 3 000,00 zł brutto.
      3. Tokarka 1J61/8 nr fab 28018 uniwersalna. Cena wywoławcza: 9 000,00 zł brutto.

       Pisemna oferta powinna zawierać:

       

      1. Imię i nazwisko (nazwa) oferenta oraz adres - numer telefon do kontaktu.
      2. Datę sporządzenia oferty. Oferowaną cenę zakupu składnika/składników rzeczowych majątku będących przedmiotem postępowania przetargowego - nie niższą od ceny wywoławczej.

      Istnieje możliwość dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży na terenie ZSA-E w Weryni.

       

      Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “dotyczy sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego” w sekretariacie szkoły do 21.07.2023 r. Kupujący zobowiązany będzie do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt załadunku i transportu.

      Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

      Komisja wybiera oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, a w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę Komisja postanawia o kontynuowaniu postępowania w formie aukcji ustnej między tymi oferentami i wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Wysokość postąpienia – 100,00 zł.

      Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 17 227 14 41 lub w sekretariacie szkoły.

      Ogłoszenie 

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub
     17 227 13 32
     numery wewnętrzne:
     101 sekretariat
     103 dyrektor
     105 zastępca dyrektora
     107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa


     Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz
     zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk
     beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg
     elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca:
     Powiat Kolbuszowski
     ul. 11-go Listopada 10
     36-100 Kolbuszowa
     NIP 814-15-73-682

     Odbiorca:
     Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
     Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie