• Wyniki olimpiady OLIMPUS SESJA ZIMOWA 2022

     • Na początku stycznia br. odbyła się sesja zimowa ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus. Był to test wielokrotnego wyboru, który zawsze dla uczniów jest dużym wyzwaniem.

      Najwyższe miejsce otrzymał : Dominik Czachor uczeń klasy 4 tae (Dyplom laureata oraz nagroda  książkowa) oraz Aleksandra Wrońska uczennica klasy 4tz (Dyplom laureata).

      Uczniowie, których wynik zasługuje na uwagę i pochwałę:

      Paweł Pleban 4tae
      Kamil Byczek 4tae
      Natalia Snopek 4tae
      Kinga Margańska 4tae
      Kinga Kosiorowska 4tae
      Ewa Rzeszut 4tae
      Kinga Wilczyńska 4tz
      Karolina Łysiak 4tz

      Serdeczne gratulacje!

      Autor: Katarzyna Wachowska

     • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

     • Celem Ogólnopolskiego Ddnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby i zachęcenie do leczenia.

      Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać.

      To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo.

      10 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI:

      • smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”)
      • zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby)
      • zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania
      • problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność)
      • zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała), suchość w ustach
      • uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii
      • lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku”
      • trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej
      • poczucie beznadziejności, niska samoocena,
      • dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle).

      Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią. Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do lekarza. Szacuje się, że w Polsce ok. 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych.

      NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY!

      Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

      ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC?

      Gdy zauważysz coś niepokojącego namów na wizytę u lekarza.

      Numer Telefonu  Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:   116 111 –  czynny 7  dni w tygodniu 24 godziny  na dobę

      Źródło: www.gov.pl
      Zebrała: Iwona Pogoda
      23.02.2022

     • Styczeń miesiącem oszczędzania

     • egoPrzez dwa dni stycznia nasza szkoła stała się miejscem warsztatów dla ponad stu uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu kolbuszowskiego. Wzięli oni udział kolejnym działaniu w ramach projektu „Oszczędzam – wygrywam” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Spotkania te odbyły się pod hasłem „Budżet domowy – czyli oszczędzam z głową”. Uczestnicy poznali zagadnienie, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Pani Beata Bryk poprowadziła wykład pt „Jak zaplanować budżet domowy?”. Następnie teoria zmierzyła się z praktyką. Każdy uczestnik poznał tajniki oszczędzania w kuchni. Uczniowie szkół podstawowych wspólnie z Panią Anną Fitał zaplanowali i wykonali obiad dla czerech osób za niewielkie pieniądze, wykorzystując bardzo modną współcześnie metodę zero waste. Kolejne warsztaty to już oszczędzanie w trochę innej dziedzinie. „Coś z niczego – czyli beton i porcelana” oraz „Prezent dla bliskiej osoby do 10 zł” czy to w ogóle możliwe? O tym przekonali się nasi młodsi koledzy. Tutaj liczył się pomysł i wyobraźnia.  Każdy uczestnik wykonał ciekawy breloczek do kluczy ze śrubek oraz dekoracje z porcelany własnego pomysłu. Trzygodzinne warsztaty zakończył pyszny, wspólny obiad. To czego uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o budżecie domowym i sposobach oszczędzania mogą wykorzystać już w marcu podczas konkursu online „Jak planować wydatki na co dzień?”. Liczy się pomysł ale i oszczędność.

      Autor: Katarzyna Rębisz
      15.02.2022

     • Ogłoszenie

     • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Europejskie Praktyki Zawodowe”
      o numerze 2020-1-PL01-KA102-078656 w ramach Programu Erasmus+
      sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe
      Nabór do projektu
      „Europejskie Praktyki Zawodowe”

      staż zagraniczny  we Włoszech w dniach 15 maja – 4 czerwca  2022 r.


               Do projektu zapraszamy  uczniów z klas II i III  czteroletniego i pięcioletniego technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, ekonomista oraz architektury krajobrazu i II klasy szkoły branżowej I stopnia w zawodach: kucharz i monter sieci i urządzeń sanitarnych.

      Na staż do Włoch wyjedzie 9 uczniów z technikum żywienia i kucharzy,  2 ekonomistów, 7 architektów krajobrazu oraz 3 monterów. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowo- pedagogicznym oraz konsultacjami zawodowymi. Nabór będzie trwał w dniach: 4 stycznia do 3 marca 2022 r.
      Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich. 
      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty: „Europejskie Praktyki Zawodowe”.

      Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału  w projekcie należy składać w terminie do 3 marca 2022r. w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej - scan formularza zgłoszeniowego z podpisami należy przesłać na adres: zswerynia@zswerynia.pl

      Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu: Anna Kwiecień, Wioletta Majewska oraz  Elżbieta Rozmus-Maciąg.

     • Czas na bycie przedsiębiorczym

     • „Czas na bycie przedsiębiorczym” pod takim hasłem odbyły się spotkania uczniów naszej szkoły z przedstawicielami instytucji publicznych oraz przedsiębiorcami z terenu powiatu kolbuszowskiego. Spotkania te, były częścią trwającego od listopada projektu „Oszczędzam – wygrywam” prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedsiębiorcza Szkoła w Weryni działające przy Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Ponad 40 uczniów naszej szkoły otrzymało solidną dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej, na temat zakładania własnej firmy. Podczas kolejnych spotkań zaproszeni goście zapoznali nas z procedurami związanymi z założeniem własnej firmy, zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, problemem cyberprzestępczości, produktami bankowymi, podatkami i rozliczeniami, jak również prawami i obowiązkach nas, czyli konsumentów. Pan Konrad Batory oraz Andrzej Grabiec jako przedstawiciele przedsiębiorców opowiedzieli o plusach, ale i  minusach prowadzenia własnej działalności.

      Wiedza nabyta w trakcie takich spotkań jest niewątpliwie solidnym fundamentem do świadomego i skutecznego startu w dorosłym życiu i byciu człowiekiem przedsiębiorczym. Może za kilka lat, ktoś z uczestników tych spotkań zostanie młodym, prężnie działającym przedsiębiorcą i stanie się inspiracją dla innych.

      Autor: Katarzyna Rębisz
      14.02.2022

     • Praktyki zawodowe w Hiszpanii - ogłoszenie

     • Ogłaszamy  rekrutację do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” dla uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii w maju 2022 r.

      Do projektu zapraszamy  uczniów z obecnych klas II i III   technikum w zawodzie technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych.  Nabór odbywa się w dniach: od 9 lutego 25 lutego 2022 r. W tym czasie prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie za pomocą e-dziennika do pani Urszuli Kuna.  W terminie 28 luty do 3 marca 2022 r. uczestnicy złożą pisemne formularze zgłoszeniowe.

      Rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-036221 jest ogłoszona w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  program: Wiedza, Edukacja, Rozwój.

      Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.

      Autor: B.Sobowska-Rekut

     • Kształcenie zawodowe w ZSA-E w Weryni

     • Kształcenie przyszłych pokoleń Polaków to praca niezwykle wymagająca, odpowiedzialna ale dająca też wiele satysfakcji i powodów do dumy. My, jako pracownicy Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni mamy poczucie dobrze spełnianego obowiązku czego najlepszym dowodem jest wysokie miejsce naszej szkoły w rankingu Perspektyw. Ale jeszcze ważniejsze dla Nas jest zadowolenie naszych uczniów, ich profesjonalizm i umiejętności cenione na rynku pracy. Wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom rynku pracy, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni pragnie poinformować, że kierunki  kształcenia oferowane przez szkołę znalazły się w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla którego prognozuje się zapotrzebowanie na rynku pracy. Na poziomie technikum proponujemy następujące kierunki: technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik rachunkowości oraz technik ekonomista, a na poziomie szkoły branżowej: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych oraz kucharz i monter sieci i instalacji sanitarnych. Nasze kierunki kształcenia znalazły się w wydanym 28 stycznia 2022 r. Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym  prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Kształcimy uczniów zgodnie z polityką oświatową kraju, zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy, a także w oparciu o europejskie standardy.

      Autor: B.Sobowska-Rekut, A.Kiwak

     • ZAPROSZENIE

     • Serdecznie zapraszamy na lekcję ekonomii
      po angielsku w ramach projektu NBP
      “Złote szkoły NBP”,
      która odbędzie się w poniedziałek
      7 lutego 2022 r. o godzinie 12:30 (6 lekcja).
      Poprzez ciekawą formę prowadzenia zajęć
      w języku angielskim poznacie zagadnienia dotyczące
      ,,Bezpieczeństwa w finansach osobistych”.
      Lekcja realizowana jest on-line.

       Link do lekcji:   

      https://liblink.pl/knISMolz6V
       

       

       Zapraszamy
      Drużyna NBP

     • Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego 2021


     • „Spieszmy się pomagać ludziom” - ta parafraza słynnego wiersza  księdza Twardowskiego przyświeca ludziom, którzy swój czas, aktywność i serce  poświęcili na rzecz potrzebujących. Na szczęście dla mieszkańców naszego powiatu mamy wśród nas wiele zaangażowanych w pomoc osób a jedną z nic jest pani Maria Krogulec-  emerytowany nauczyciel ZSAE w Weryni, która otrzymała prestiżową nagrodę    Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2021 Roku. Praca w wolontariacie daje jej wiele radości i satysfakcji. Zawsze bezinteresownie udziela wsparcia i  pomocy osobom potrzebującym. Dobrowolnie i charytatywnie niesie pomoc innym.  Osobiście od wielu lat opiekuje się osobami, które mają trudności adaptacyjne w społeczeństwie. Jest bardzo wrażliwa na cierpienie drugiego człowieka, dostrzega problemy z jakimi borykają się potrzebujący starając się nieść pomoc doraźną i długoterminową. Dzięki swojemu doświadczeniu służy wsparciem  młodszym wolontariuszom. Jest członkiem ,,Caritas" przy Kościele p/w Wszystkich Świętych w Kolbuszowej z którym współorganizuje akcje na terenie Kolbuszowej na rzecz ludzi chorych, opuszczonych, doświadczonych przez los oraz rodzin wielodzietnych.

      Marii Krogulec serdecznie gratulujemy prestiżowego tytułu Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2021 roku i życzymy dalszych sukcesów.

      Autor: Donata Krogulec
      06.02.2022

     • Książka na weekend

     • Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie.Służby w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga, byłego prokuratora, który został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego się badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie tylko z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej dotychczas tak było…Rozpoczyna się gra między ścigającym a ściganym, w której tak naprawdę nie wiadomo, kto jest kim.

      Autor: B.Sobowska-Rekut
      3.02.2022
      źródło: 
      Behawiorysta - Remigiusz Mróz | Książka w Lubimyczytac.pl - Opinie, oceny, ceny

     • Dzień Pozytywnego Myślenia

     • Obchodzimy dzisiaj Dzień Pozytywnego Myślenia. Wyprzedzając to święto skierowałam do uczniów następujące pytanie: czy postrzegasz świat optymistycznie czy pesymistycznie? Chcąc poruszyć wyobraźnię młodzieży dodałam zdanie: Podobno optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda.

      Tekst powstał we współpracy z klasą 3bc i 4z, którym serdecznie dziękuję za podzielenie się własnymi przemyśleniami.

      Przeczytajcie - ale tak do końca, bo warto - co mi odpowiedziano:

      Postrzegam świat optymistyczne, ponieważ samo bycie, życie na tym świecie jest czymś wielkim. Nie znamy jeszcze wielu rzeczy o wszechświecie, nie wiemy co się kryje w morzach jak i również nie jesteśmy pewni czy poza nami jest inne życie. Dla niektórych może się to wydawać straszne, ale dla mnie jest to fascynujące. Możliwość pogłębiana wiedzy o świecie jest czymś co napędza ludzi do dalszego działania. Miło jest patrzeć jak w wiadomościach jest ukazywane jakieś nowe odkrycie, którego dokonali zwykli, przeciętni ludzie a nie naukowcy. Takie małe aczkolwiek wielkie wydarzenia czynią świat czymś pięknym i wartościowym. Również kultura innych krajów ma wpływ na moje postrzeganie świata. Jest tyle różnych kultur, które bardzo różnią się od siebie i każda z tych różnic bardzo mi się podoba. Świat jest pełen tajemnic, które możemy rozwiązać dlatego postrzegam go optymistycznie.

      Wydaje mi się że postrzegam świat w sposób pesymistyczno-optymistyczny. Duży wpływ na postrzeganie świata w moim mniemaniu mają emocje, które graja pierwsze skrzypce. Człowiek nie jest w stanie całe życie być zagorzałym optymista albo pesymistą. Wszystko zależy od sytuacji. Niekiedy wręcz wskazana jest nutka optymizmu czy tej wesołej iskierki radości. Są również takie momenty kiedy trochę złowrogie, pesymistyczne podejście jest najbezpieczniejsze i jak najbardziej wskazane.

      Na pytanie, czy postrzegam świat optymistycznie, czy pesymistycznie, mogę śmiało odpowiedzieć, że przez większość czasu patrzę na świat przez różowe okulary. Nie oznacza to, że nie mam gorszych dni, bo i takie się zdarzają. Któregoś dnia miałam zły humor i wybrałam się do sklepu, a w nim pewien Pan do mnie podszedł i pomógł mi pozbierać zakupy, które mi wypadły z dłoni (tak to jest, gdy ma się wejść tylko po jedną rzecz do sklepu, a wychodzi z wieloma ;) ) chwilkę się pośmialiśmy z mojej niezdarności, ba! a nawet pochwalił to, jak tamtego dnia wyglądałam! I ruszyliśmy do kasy. Nie wiem, jak ten Pan miał na imię, ile miał lat, czy skąd jest, już nigdy więcej go nie spotkałam. Do końca dnia nie mogłam się pozbyć uśmiechu z twarzy. Do dziś, gdy pomyśle o tej sytuacji sprawia, że jest mi milej na serduszku. Może ten Pan widział, że mam zły humor dlatego do mnie podszedł, a może po prostu chciał być miły? Oczywiście można być miłym pesymistą, ale chyba jednak wolę być miłą optymistką i poprawiać humory ludziom tak jak ten mężczyzna poprawił mój.

      Jestem optymistą, chociaż czasami zdarza mi się myśleć negatywnie. Jakby się nad tym zastanowić: co nam daje dodatkowe zamartwianie się różnymi sprawami? Przecież to jest bez sensu! Jak się nam nie uda, prawie zawsze możemy spróbować jeszcze raz. Niestety negatywne myśli dominują w naszej głowie. Trzeba cieszyć się życiem, bo jest kruche i ulotne. Cieszyć się chwilą, dziękować za zdrowie, dobrych ludzi wokół nas. Przestać się zamartwiać błahymi sprawami i iść do przodu wielkimi krokami z podniesionym czołem. Lubię się uśmiechać, zarażać ludzi wokół mnie dobrą energią.

      Nie jestem ani optymistką ani pesymistą jestem realistką. Postrzegam świat jak realista. Widzę wady jak i też zalety. Niekiedy w danej sytuacji zalety przeważają nad wadami lub na odwrót. Staram się na wiele rzeczy patrzeć pozytywnie, ale nie zawsze mi to wychodzi, dlatego jestem pewna, że jestem realistką.

      Optymista jest osobą, która postrzega świat z jak najlepszej strony. Dla niego tak jakby nie istnieją ,,minusy". Natomiast pesymista jest jego przeciwieństwem i widzi wszędzie tylko to co złe. Według mnie ja należę do osób optymistycznych. Tak mi się wydaje, ponieważ zawsze staram się chodzić uśmiechnięta i nie przejmować się błahostkami. Również zauważyłam, że wraz z wiekiem, trochę podchodzę do różnych sytuacji ,,co ma być to będzie”. Często powtarzam sobie również ,,Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba”. Jeżeli faktycznie się coś nie uda to wiem, że muszę spróbować kolejny raz i tak w kółko, aż do skutku.  Koniec końców nie można się poddawać tylko trzeba walczyć i patrzeć pozytywnie. Mimo stresu i innych czynników jakie występują w naszym świecie i tak staram się zawsze widzieć same plusy.

      Jestem optymistą, bo zawsze potrafię dostrzec plusy każdej sytuacji. Bez względu na to jak inni mnie mogą zniechęcać, ja wiem, że to dobry wybór. Codziennie cieszę się z życia i z tego, że żyję. Próbuję zachęcać innym, aby patrzyli na świat i na całe swoje życie pozytywnie. Ten kto jest pesymistą nie cieszy się z uroków życia. To co daje nam świat ma bardzo wielką wartość i powinniśmy cieszyć się z tego.

      Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ wiele sytuacji, relacji pomaga mi patrzeć na świat przez pryzmat szczęścia, nadziei. Mimo, że czasem mam gorsze okresy w swoim życiu to są osoby, które rozjaśnią je, poprawią humor, wysłuchają, a nawet potowarzyszą w milczeniu.

      Moim zdaniem jestem optymistą. Zawsze widzę świat w kolorowych barwach. Moje podejście do życia jest bardzo dobre.

      Według mnie chyba do końca nie można postrzegać świata w jeden sposób. Przecież świat z natury jest doskonały, co wskazywałoby na to, że możemy postrzegać go w sposób optymistyczny. Ale z drugiej strony świat, a dokładnie ludzie na nim żyjący nie są idealni, wręcz przeciwnie są zepsuci czy to przez władzę czy pieniądze. To z kolei pokazuje świat w pesymistycznych barwach.

      Jeżeli życiem pesymisty kierują obawy i niepewność to z całą pewnością mogę stwierdzić, że postrzegam świat pesymistycznie. Starając się żyć i realizować postawione przede mną zadania zawsze staram się analizować wszystkie możliwe problemy które mogą wystąpić i je neutralizować, a jeśli to nie możliwe to minimalizować szansę na ich wystąpienie. Gdy wiem, że coś może się zdarzyć nieoczekiwanego nie potrafię frywolnie stwierdzić, że może akurat nie wydarzy się to tym razem, leczy przygotowuję scenariusze na wypadek takiego zdarzenia. Sądzę, że takie podejście i zakładanie najgorszego scenariusza daje najlepsze efekty w życiu jednak nie wolno przesadzać i szukać problemów tam gdzie ich nie ma.

      Zdecydowanie postrzegam świat optymistycznie. Uważam, że nawet jeśli w życiu pojawi się jakiś kłopot, to po czasie patrzymy na niego z innej perspektywy. Myślę że po burzy zawsze wychodzi słońce.

      Uważam się za optymistę, ponieważ we wszystkim próbuje znaleźć jakieś plusy i wierzę, że nawet porażki są po coś.

      Myślę, że świat postrzegam optymistycznie, ponieważ widzę wszystko z dobrej strony, a nie złej. To co mnie otacza jest piękne i nie ma wad. Bardzo głęboko wierzę, że wszystko jest na dobrej drodze. Przewiduje dobrze przyszłość.

      Postrzegam świat pesymistycznie jak i optymistycznie. Często napotykamy sytuacje, których się boimy. Czekają nas trudne decyzje. Lecz też wiemy, że jeżeli przezwyciężymy strach mogą spotkać nas dobre rzeczy.

      Jestem optymistą, chociaż czasami zdarza mi się myśleć negatywnie. Jakby się nad tym zastanowić: co nam daje dodatkowe zamartwianie się różnymi sprawami? Przecież to jest bez sensu! Jak się nam nie uda, prawie zawsze możemy spróbować jeszcze raz. Niestety negatywne myśli dominują w naszej głowie. Trzeba cieszyć się życiem, bo jest kruche i ulotne. Cieszyć się chwilą, dziękować za zdrowie, dobrych ludzi wokół nas. Przestać się zamartwiać błahymi sprawami i iść do przodu wielkimi krokami z podniesionym czołem. Lubię się uśmiechać, zarażać ludzi wokół mnie dobrą energią.

      Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ wtedy jest lżej żyć i pokonywać problemy jakie nas w życiu spotykają.

      Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ uważam, że możemy być w życiu szczęśliwi i spełnieni jeśli będziemy wybierać dobre dla nas drogi i będziemy kierować się własnymi przekonaniami. To my wiemy jak dla nas jest najlepiej, nikt za nas życia nie przeżyje.

      Postrzegam świat optymistycznie. Uważam, że zawsze znajdziemy jakieś plusy nawet w kryzysowych sytuacjach naszego życia. Optymizm powoduje większą chęć do życia, a co za tym idzie jesteśmy produktywniejsi i łatwiej wykonujemy nasze codzienne czynności. Ludzie optymistycznie nastawieni do świata są w stanie poprawić humor wielu innych ludziom. Otoczenie optymistów jest przyjemne i serdeczne dla innych. Z osobami optymistycznymi lepiej spędza się czas.

      Zazwyczaj postrzegam świat optymistycznie, ponieważ zawsze próbuję znaleźć jakieś pozytywy w każdej sytuacji, nawet tej najgorszej. Oczywiście nie zawsze tak się da, ale staram się, aby zminimalizować w jak największym stopniu negatywne emocje, które w sobie mam.

      Postrzegam świat optymistycznie, ponieważ nawet po najstraszniejszej burzy zawsze wychodzi słońce. Gdy coś nam w życiu nie wychodzi, jesteśmy źli to później nam się to odbija na dobrej formie. Optymista zawsze patrzy na świat pozytywnie. Dobrze postrzega przyszłość i wszystko z nim związane. Nie doszukuje się złych intencji w tym co się dzieje.

      Postrzegam świat bardziej pesymistycznie niż optymistycznie, ponieważ boję się i czuję lęk przed różnymi wydarzeniami, rozmowami czy tym co nadejdzie. Odnoszę wrażenie że kiedyś sobie nie poradzę w życiu.

      Postrzegam świat optymistycznie. Zawsze próbuje wyciągnąć coś dobrego nawet ze złej sytuacji, ponieważ uważam, że nie ma co się przejmować porażkami. Z każdej porażki wyciągamy wnioski i następnym razem wiemy jak zrobić coś lepiej. Nasze myślenie ma wpływ na  samopoczucie. Jeżeli z góry założymy sobie, że coś się nie uda to na pewno tak będzie, a jak będziemy myśleć pozytywnie i patrzeć na świat trochę przez różowe okulary to będziemy szczęśliwsi i życie będzie o wiele lepsze.

      Staram się świat postrzegać jak najbardziej optymistycznie, ponieważ pozytywne myślenie pozwala nam cieszyć się urokami życia i pomaga daleko zajść nie tylko w sferze szkolnej ale także później w zawodowej. Niekiedy też takim postępowaniem możemy nawet nieświadomie czynić dobro dla ludzi, którzy nas otaczają i dawać im nadzieję na lepsze jutro.

      W moim życiu staram się być głównie optymistką, pozytywne myślenie jest ważne w wielu kwestiach. Jednak niekiedy przychodzi taki czas kiedy wiele rzeczy w życiu może iść nie po naszej myśli. Ciężko jest wtedy myśleć optymistycznie. Bywają również momenty kiedy człowiek nastawi się do rzeczy pozytywnie czy optymistycznie, a nie pójdzie po jego myśli i jest bardzo zawiedziony. Dlatego uważam, że w moim przypadku ciężko wybrać jedną z tych opcji, ponieważ wszystko zależy od sytuacji.

      Myślę, że ja optymistycznie postrzegam świat dlatego, że wierzę w siebie i nie dopuszczam do siebie czarnych scenariuszy. Wierzę również w to, że mi się uda i spełnię w przyszłości swoje małe i duże marzenia. Gdy spotyka mnie jakaś porażka w życiu to nie poddaje się i nie załamuje tylko widzę w tym lekcje na przyszłość i ufam, że stało się to po to by być w przyszłości lepszym.

      Jestem osobą, która patrzy na świat zawsze od strony optymistycznej. Nawet kiedy mam momenty zwątpienia i mój cel zostaje przysłonięty przez niesprzyjający mi los to staram się zawsze szukać tego światła oświetlającego mi drogę i ułatwiającego jej przebycie, chociażby miała być kręta i trudna. Poza tym jak każdy posiadam marzenia i wiem, że tylko pozytywne myślenie pozwoli mi na ich spełnienie. Jeżeli straciłbym w sobie tą iskrę nadziei to nie udałoby mi się dotrzeć do tego nad czym tak rozmyślam.

      Postrzegam świat pesymistycznie, ponieważ świat sprowadza mnie do takiego myślenia.

      Świat  postrzegam  optymistycznie. Staram się patrzeć na wszystko z dobrej strony. Nie skupiam się na negatywnych aspektach. Z każdego problemu znajduję wyjście.

      Osobiście wolę przestrzegać świat optymistycznie. Nie powinniśmy widzieć świata zawsze w czarnych barwach. To, że nam coś raz nie wyjdzie nie znaczy, że później będzie tylko gorzej. Myślę tak, ponieważ zawsze jest lepiej patrzeć do przodu niż zadręczać się tym co było wcześniej.

      Zebrała: Iwona Pogoda
      rys. Elenka
      02.02.2022

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub
     17 227 13 32
     numery wewnętrzne:
     101 sekretariat
     103 dyrektor
     105 zastępca dyrektora
     107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa


     Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz
     zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk
     beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg
     elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca:
     Powiat Kolbuszowski
     ul. 11-go Listopada 10
     36-100 Kolbuszowa
     NIP 814-15-73-682

     Odbiorca:
     Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
     Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie