• Ogłoszenie o e-wywiadówce

     • Szanowni Rodzice

      W dniu 3 lutego (czwartek)  po zalogowaniu się do e-dziennika mogą Państwo pobrać przygotowaną informację o wynikach i postępach w nauce uczniów klas I-III technikum i szkoły branżowej I stopnia.

      W tym dniu w godzinach od 15.00 - 16.00 wszyscy nauczyciele będą pełnić dyżur telefoniczny. Za pośrednictwem  wychowawców, Rodzice będą mogli w sprawach szczególnie ważnych uzyskać numer telefonu  do nauczycieli przedmiotów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

      Zapraszam
      Zbigniew Bogacz
      Dyrektor ZSA-E w Weryni

     • Milion na Bank - konkurs

     • Przedsiębiorcza postawa oraz wiedza na temat zarządzania finansami osobistymi są coraz bardziej potrzebne w XXI wieku. Niestety nie wszyscy młodzi ludzie interesują się takimi tematami, gdyż uważają je za nudne lub niewarte uwagi, dlatego Warszawski Instytut Bankowości wraz z fundacją “Think!” wychodzą z inicjatywą konkursu pt. “Milion na Bank”, w którym wziął udział nasz uczeń – Szymon Zieliński.
      "Milion na Bank” to konkurs edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat. Uczestnik Konkursu bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania. Zadaniem gracza jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1 000 000 zł w jak najmniejszej liczbie tur.  Od gracza zależy, w jaki sposób osiągnie wymagany rezultat.
      Cel przedsięwzięcia może zostać osiągnięty poprzez  m. in. inwestowanie na giełdzie akcji danej spółki lub kupno nieruchomości, które w późniejszym okresie są wynajmowane, lub sprzedawane po uzyskaniu wyższej wartości. Grę urozmaicają pojawiające się pytania dotyczące ekonomii, za które uczestnik otrzymuje dodatkowe punkty.Szymon ukończył grę w bardzo krótkim czasie zdobywając swój pierwszy milion. Teraz trzymamy kciuki za naszego gracza.

      Autor: Szymon Zieliński
      Opiekun: U.Szklarz

       

       

     • Instalacja uczniów klas pierwszych pt. ,,Szopka ”

     • O  Szkolnej Galerii Sztuki Współczesnej Galerii

      Szkolna Galeria Sztuki Współczesnej powstała w 2021 r. jako miejsce wystaw  uczniów ZSA-E w Weryni.
      Misją Galerii jest prowadzenie działalności wystawienniczej i edukacyjnej, upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej – jej prekursorach i klasykach  oraz wchodzenie ze sztuką współczesną w coraz szersze kręgi odbiorców i wychodzenie z nią w przestrzeń publiczną.
      Chcemy  doświadczać  procesów twórczych i pobudzać rozwój intelektualny i duchowy uczniów  ZSA-E w Weryni  rozwijać kreatywność i wrażliwość – nie tylko estetyczną, lecz również etyczną.
      Chcemy przygotowywać do odbioru i interpretacji sztuki współczesnej  naszych uczniów oraz prowokować do dyskusji o niej samej i o tematach, które porusza.

      Jesteśmy otwarci na różne formy wypowiedzi artystycznej  naszych uczniów i różne, nie tylko łatwe, tematy. Jesteśmy otwarci na zachwyt i wzruszenie, krytykę i zwątpienie naszej publiczności.

      Na odpowiadanie na jej pytania i stawianie coraz to nowych pytań. Czasem bez odpowiedzi. Bo dobra sztuka obroni się sama.

      Rada  Artystyczna i Programowa Galerii
      Zbigniew Bogacz, Beata Bryk
      Katarzyna Cesarz

     • Ranking Techników - 20 miejsce w województwie

     • Pragniemy poinformować, że Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni zajął  20 miejsce w województwie podkarpackim w tegorocznym ogólnopolskim  rankingu ogłoszonym przez „Perspektywy”.

      To bardzo dobry wynik. Szkoła utrzymuję doskonałą formę mimo trwającej pandemii. Uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik niż w roku ubiegłym (2021 r. - 28 miejsce). Technikum w Weryni uzyskało tę pozycję dzięki pracy uczniów i zaangażowaniu nauczycieli. Wspólna i rzetelna praca daje efekty w postaci dobrych wyników na egzaminach zawodowych i maturalnych. Szkoła prowadzi kształcenie nowoczesnymi metodami w oparciu o europejskie standardy jakości kształcenia. Współpracuje ze szkołami i pracodawcami krajów Unii Europejskiej, w których nasi uczniowie od wielu lat uczestniczą w praktykach zawodowych.

      Kapituła ustaliła zasady rankingu polegające na ocenie techników według czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.​​

       

      Autor: B.Sobowska-Rekut

     • Olimpus

     • Ekonomiści, architekci i żywieniowcy z klasy czwartej pisali dziś OLIMPUSA z języka angielskiego. Taka olimpiada  stanowi cenne rozszerzenie  programu nauczania, jest też urozmaiceniem samych zajęć, jak również stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Testy OLIMPUSA przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i składają się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej. Pozostaje teraz czekać na wyniki - trzymajcie kciuki za odważnych uczniów ZSA- E w Weryni!

      Autor: Katarzyna Wachowska

     • Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego

     • W piątek 7 stycznia br. miał miejsce Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego. Jak co roku, tylko najlepsi uczniowie z każdej klasy  wzięli  w nim udział.  
       

      Spośród 30 uczestników, test gramatyczno-leksyklany najlepiej napisali:- w kategorii klas I i II:        
      1 miejsce - Natalia Puzio
              
      2 miejsce  - Weronika Fitał
              
      3 miejsce - Szymon Zieliński

       

      W kategorii klas III i IV:
      1 miejsce - Dominik Czachor
      2 miejsce - Anastazja Bieleń
      2 miejsce - Aleksandra Wrońska
      3 miejsce - Łucja Mazur

      Zwycięzcom gratulujemy!!! Otrzymują oni oceny celujące (z różną wagą) z języka angielskiego oraz punkty dodatnie z zachowania.

      Autor: Anna Fołta
      10.01.2022

     • XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

     • Zapraszam serdecznie wszystkich młodych przyrodników do udziału w  XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, która odbędzie się 10 stycznia 2022 r. o godz. 10:00.

      Chętne osoby proszę o zgłoszenie za pomocą dziennika elektronicznego do p. Małgorzaty Król do 7 stycznia 2022 r. do godziny 15:00.

      Autor: M. Król
      5.06.2022

     • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci 

     • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest już od 12 lat. Pomysł na ustanowienie takiego dnia powstał z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet" (ang. Women's World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN).

      Organizatorzy obchodów skupiają się na wszystkich aspektach przemocy wobec dzieci. Jak wynika bowiem z policyjnych statystyk przemoc stosowana wobec osób małoletnich jest w Polsce wciąż poważnym problemem. W ubiegłym roku 43657 osób małoletnich zostało pokrzywdzonych przestępstwem w tym 4359 zostało ofiarami znęcania się nad rodziną (art.207 Kodeksu Karnego). Dane uzyskane za pomocą procedury „Niebieska Karta” wskazują, że liczba osób małoletnich co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosła 19172.

      Podejmowanie przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku staje się niezmiernie istotne. Dzięki różnego rodzaju akcjom i kampaniom społecznym starają się one uwrażliwić społeczeństwo na ten problem. W tym roku Fundacja Dzieci Niczyje realizuje kampanię pn. „Zła tradycja”, której główne hasło i zarazem przesłanie brzmi - „Przemoc nie musi być tradycją”. W ramach tej inicjatywy fundacja od 19 listopada uruchamia stronę internetową www.złatradycja.fdn.pl na której można znaleźć informacje na temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci.

      Natomiast Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz prawo”. Jej głównym celem jest uświadamianie osobom dorosłym, że nie mogą wykazywać się bierną postawą w chwili gdy są świadkami krzywdzenia dzieci. Niejednokrotnie od ich odpowiedniej reakcji może bowiem zależeć czy uda się uchronić dzieci przed tragedią. Bezpośrednim impulsem do podjęcia działań w tym obszarze były niezwykle alarmujące wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez prof. dr hab. Ewy Jarosz w 2013 roku z których wynika, że wśród Polaków nadal utrzymuje się wysoki poziom akceptacji dla przemocy wobec dzieci. Na podstawie analizy zebranych danych można stwierdzić, że ponad  60% obywateli aprobuje łagodne postaci przemocy fizycznej (klapsy). Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka badań TNS OBOP w 2012 roku, jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czując się "uprawnionymi" do tego. Kampania „Reaguj masz prawo” ma przekonać Polaków do zmiany swojego nastawienia i przekonań w takich sytuacjach. W ramach kampanii uruchomiono portal internetowy www.jakreagowac.pl . Osoby, które mają dylematy jak reagować w konkretnym przypadku oraz jak wychowywać dzieci bez przemocy znajdą na nim specjalnie przygotowane materiały z poradami i skryptami.

      żródło: https://www.policja.pl

      Zebrała: I.Pogoda
      19.11.2021

     • Międzynarodowy Dzień Tolerancji

     • 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.

      W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

      • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
      • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
      • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
      • docenianie rozmaitości kultur;
      • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
      • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
      • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

      Cele Dnia Tolerancji:

      • uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
      • przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię;
      • kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
      • odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji;
      • zmobilizowanie opinii publicznej w temacie tolerancji i informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
      • wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

      Żródło: https://dziecisawazne.pl

      Zebrała: I.Pogoda
      16.11.2021

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie