• Uczymy przedsiębiorczości!

     • W maju br. w ZSA-E w Weryni w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski pt. ,, Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość” odbyły się spotkania z przedstawicielami różnych instytucji finansowych i bankowych, a także z przedsiębiorcami powiatu kolbuszowskiego. W spotkaniach, które były głównie zorganizowane już w szkole uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Technikum. W ramach przeprowadzonych prelekcji i warsztatów uczniowie mogli poszerzyć wiadomości oraz zdobyć dodatkowe doświadczenie praktyczne z  zakresu:  praw i obowiązków konsumentów, systemu podatkowego oraz bankowego,  dotacji i szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy czy też księgowości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

      Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna oraz praktyczna, którą zdobyli uczniowie podczas spotkań, będzie dla nich przydatna już w dorosłym życiu, kiedy to wkroczą na rynek pracy, a ich kariera zawodowa zacznie się rozwijać.

      Uczestnikami spotkań, którzy wzięli udział w działaniu projektowym byli:

      • Pan Mirosław Baran, pracownik Santander Bank Polska S.A. wprowadził uczniów w świat życia bankowego. Wytłumaczył jak założyć konto bankowe oraz opowiedział jakie korzyści wynikają z jego posiadania. Uczniowie dowiedzieli się również co nieco o kredytach, lokatach oraz o ogólnym funkcjonowaniu banku.
      • Pan Jan Wlazło, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił  problematykę konsumencką. Opowiedział o ich prawach i obowiązkach oraz o pracach spoczywających na rzeczniku konsumenckim. Wyjaśnił także takie terminy jak: gwarancja czy rękojmia .
      • Pani Halina Reguła – główna księgowa Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wprowadziła uczniów od strony praktycznej w świat księgowości, kadr i płac. Omówiła tematykę sprawozdawczości finansowej, zaprezentowała elementy sprawozdania finansowego takie jak bilans czy rachunek zysków i strat. Uczniowie z bardzo dużym skupieniem i zaciekawieniem uczestniczyli w tym spotkaniu. Tematyka prezentowana przez panią Halinę była najbardziej bliska ekonomistom z naszej szkoły.
      • Pan Jan Kochanowicz i Pan Andrzej Sudoł, przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej uświadomili uczniom jaka jest rola podatków. Przedstawili z czego wynika obowiązek ich płacenia, a także na co są przeznaczane. Wykład był przeprowadzony w oparciu o wyświetloną prezentację multimedialną na temat systemu podatkowego. 
      • Pani Izabela Karkut oraz pan Tomasz Malinowski przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej przekazali przydatne informacje na temat pomocy, którą oferuje PUP. Uczniowie dowiedzieli się jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz z jakich świadczeń może skorzystać osoba bezrobotna - zarejestrowana w urzędzie. Spotkanie zostało zorganizowane online.
      • Pan Kazimierz Pierzchała, reprezentujący zakłady ubezpieczeniowe opowiedział na temat ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Pokazał od strony praktycznej na co zwrócić uwagę podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Lekcja również była bardzo atrakcyjna i ciekawa, została wyświetlona prezentacja multimedialna.
      • Pan Stanisław Kubiś, który reprezentował Urząd Gminy w Dzikowcu opowiedział uczniom na temat zasad funkcjonowania placówki działającej na terenie naszego powiatu: Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach.  Przedstawił uczniom, że głównym jego  celem, jest zapewnienie uczestnikom możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, które przynosi ogólne zadowolenie, zacieśnia więzi z bliskimi, daje akceptację. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych oraz zespołowych treningów. Tematyka poruszona przez pana Stanisława dla wielu uczniów nie była znana, tym bardziej z dużym zaciekawieniem uczestniczyli w wykładzie i prezentacji multimedialnej.
      • Pani Kinga Mazur przedstawicielka Nadleśnictwa Kolbuszowa przedstawiła  strukturę organizacyjną Lasów Państwowych. Zwróciła uwagę na znaczenie lasów dla gospodarki i człowieka.  Wykład został wzbogacony o prezentację multimedialną.

      Tegoroczne spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych i bankowych oraz z przedsiębiorcami były bardzo interesujące, zawierały dużo przykładów praktycznych, które zapewne na długo pozostaną w pamięci uczniów. Zaproszeni goście wypowiadali się w sposób jasny i zrozumiały, a przy tym bazując na własnych doświadczeniach zawodowych, skupiali uwagę słuchaczy – uczniów naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy tego działania projektowego, którzy brali udział w spotkaniach zgodnie twierdzą, że tego typu projekty powinny odbywać się częściej, gdyż pomagają poszerzać horyzonty - szczególnie ekonomiczne!

       

      Autorzy: Ewa Serafin, Katarzyna Wachowska

       

     • Powrót do przeszłości

     • Powrót do przeszłości - jak rozumiemy te słowa? Z pewnością każdy inaczej. Zbliżający się Dzień Dziecka sprawia, że nabierają one wyjątkowego znaczenia, a my z tej okazji proponujemy zabawę. Jej zasady są DZIECINNIE proste.

      Mianowicie:

      1) wyślij do nas zdjęcie/scan swojej ulubionej fotografii z dzieciństwa,

      2) opisz krótko: co i dlaczego kojarzy Ci się z dzieciństwem?

      e-mail: iwona.pogoda@zswerynia.pl

      termin: do 1 czerwca 2021 r. (godz. 19:00)

      Do zabawy zapraszamy wszystkich uczniów ZSA-E w Weryni. Można wziąć udział w jednym albo w dwóch wyzwaniach. Każde z nich nagradzamy punktami dodatnimi. Zapraszamy!

      Autor: Samorząd Uczniowski ZSA-E w Weryni

       

       

       

       

       

       

       

     • MAMO DZIĘKUJĘ CI ZA WSZYSTKO

     • Nie zapomnij dziś powiedzieć

      MAMO DZIĘKUJĘ CI ZA WSZYSTKO

      Dzień Matki to wyjątkowe święto, które obchodzimy każdego roku. To doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i podziękować mamom za trud, które włożyły w nasze wychowanie. W tym wyjątkowym dniu nie można zapomnieć o złożeniu życzeń naszej mamie i wręczeniu choćby skromnego prezentu.

      Dzień matki obchodzi się w wielu krajach na świecie. W Polsce tradycja ta rozpoczyna się w 1914 roku, ale w wielu krajach ten dzień zaczęto obchodzić dopiero po II wojnie światowej. W Polsce Dzień Matki zawsze przypada 26 maja, a w tym roku jest nim dzisiejszy dzień. Z okazji Dnia Matki każde dziecko, niezależnie od wieku, dziękuje mamie za trud włożony w wychowanie. Takim jest jej powołanie.  

      Matka – to pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Od samego początku zatroskana o nasze życie, o naszą przyszłość. Zawsze razem - Matka i dziecko. Ona - pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana bez reszty swemu wielkiemu skarbowi, dając mu swoją miłość, czas, siłę i serce. Musi dzieckiem kierować tak, by dla nikogo nie było przyczyną łez. Matka musi mieć uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i odznaczać się cnotami, by dziecku dać przykład, jak ma iść przez życie. Dziecko to człowiek mający wolną wolę, którą może utracić, jeżeli rodzice nie potrafią do niego trafić w procesie wychowawczym, jeżeli nie będą w stanie ukształtować jego charakteru. Mama jest w stanie swoją miłością i opanowaniem zmienić swoje dziecko, bo Ona dobrze wie, że człowieka nie zmienia się na siłę, człowieka zmienia się miłością. Uczucie matki do dziecka powinno być regulowane pewnymi zasadami: stąd - dotąd. Niech dziecko wie, co wolno, a czego nie wolno. Wychowanie musi iść w parze z pewnym hartowaniem osobowości. Dziecko musi oswoić się z tym, że nie wszystko w życiu jest dostępne. Zadanie matki to ciągła ofiara ze swojego czasu i odpoczynku, ofiara z wielu przyjemności życia, by być najbliżej swych pociech i czuwać nad nimi. I tak biegną lata, dzieci dorastają, a mama przez całe życie idzie za nimi cicha, o wiecznie zatroskanych oczach, które życie okradło nieraz z uśmiechów.

      Często uśmiechami obdarzamy przyjaciół, znajomych, a dla mamy zostaje uśmiech nieraz jakiś wymuszony. Dzielimy swoje serce na drobne dla innych, a przed mamą chowamy je głęboko. Zapominamy o jej prawie do naszego serca. Niech obchodzony corocznie 26 maja Dzień Matki będzie dla wielu dniem refleksji i zastanowienia się, jacy jesteśmy na co dzień dla swoich, kochających nas matek.

      Wszystkim Mamom, tym młodym i tym starszym, życzymy, by miały w sobie dość siły i obfitość serca dla swych dzieci, by siłę tę czerpały z serca Maryi i do Niej się uciekały w trudnych chwilach, gdy burza zacznie zagrażać domowemu ognisku. Polecamy Was w naszych modlitwach i dziękujemy Wam za wszystko.

      Autor: ks. Paweł Pratko

     • NOWY ZAWÓD w ZSA-E w Weryni

     • Dzięki podpisanej umowie patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni a Firmą Newborn Plastic S.C. od nowego roku szkolnego 2021/2022 chcemy otworzyć nowy kierunek kształcenia w Szkole Branżowej I Stopnia Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

      https://korsokolbuszowskie.pl/edukacja/nowy-kierunek-nauczania-w-szkole-w-weryni

      Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje maszynowo obróbkę materiałów z tworzyw sztucznych. Przygotowuje maszyny i urządzenia do pracy (zamocowanie odpowiednich narzędzi, wprowadzenie danych technologicznych).

      Operator obsługuje i nadzoruje zarówno pojedyncze stanowiska, jak i ciągi produkcyjne używane do nadawania kształtu wyrobom. Ocenia jakość ich wykonania. Wykonuje przeglądy, regulację oraz konserwację maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Poddaje recyklingowi odpady technologiczne i produkcyjne z tworzyw sztucznych.

      Podczas nauki uczeń zdobywa wiedzę m.in. na temat:

      • części maszyn i urządzeń, rodzajów połączeń, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środków transportu wewnętrznego, sposobów transportu i składowania materiałów, technik i metod wytwarzania części maszyn i urządzeń,
      • obróbki ręcznej i maszynowej, wykonywania podstawowych pomiarów warsztatowych,
      • posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, sporządzania szkiców  i rysunków, stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań,
      • rodzajów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologii kształtowania wyrobów przez obróbkę ręczną, mechaniczną, spajanie, plastyczne kształtowanie metali i ich stopów, oraz materiałów niemetalowych.

      Po ukończeniu szkoły uczeń może pracować między innymi:

      • w firmach z branży chemicznej,
      • zakładach wielu dziedzin gospodarki przetwarzających tworzywa sztuczne,
      • w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, wymagające przygotowywania i ustawiania maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych,
      • w małych firmach, zatrudniających kilku pracowników, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
      • zakładach obróbki wykończającej wyroby z tworzyw sztucznych
      • na stanowiskach, sprawdzania i dokumentowania jakości wykonania wyrobów,
      • prowadząc własną działalność gospodarczą, wykonując różnego rodzaju wyroby czy półprodukty.

      Firma Newborn Plastic S.C. przystępując do współpracy ze Szkołą oferuje dla uczniów miejsca odbywania praktyk oraz realizowania części zajęć praktycznych w realnych warunkach produkcyjnych. Uczniowie po zakończeniu szkolenia i nauki będą mogli podjąć pracę blisko miejsca zamieszkania bez konieczności dalekiego dojazdu do Rzeszowa czy Mielca.

      Autor: Bolesław Krzysztofiński

     • Ogłoszenie

     • Szanowni  Państwo

      Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do kampanii informacyjnej, towarzyszącej wprowadzeniu przez Krajową Administrację Skarbową nowej usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

      Od 16 listopada 2020 r. w naszym województwie uruchamiamy nowy model obsługi podatników. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zmiany zostają wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podatników.

      Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim.  16 listopada br.  usługa zostaje wprowadzona także w województwie podkarpackim i  docelowo obejmie urzędy skarbowe w całej Polsce.

      Wizyty można umawiać już dzisiaj, a do wyboru są terminy od 17 listopada br. Najprościej zrobić to przez Internet. Wystarczy skorzystać z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” https://wizyta.podatki.gov.pl/ na podatki.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.

      Na wizytę można umówić się także telefonicznie 17-2270677  lub 17-2270678 (numery telefonów można też sprawdzić na stronie internetowej urzędu skarbowego).

      Liczymy, że możliwość umawiania wizyt przez Internet ułatwi podatnikom załatwianie ich spraw.
      Dzięki temu, że bezpośrednio w siedzibie urzędu obsługujemy umówionych klientów, unikniemy nadmiernych kolejek oraz poprawimy komfort i bezpieczeństwo.

      W związku z powyższym, prowadzimy obecnie akcję, której celem jest przekazanie informacji o nowej usłudze jak największej liczbie podatników. Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc w tej kwestii i zamieszczenie na stronie Państwa instytucji banera usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” (który załączam do niniejszego listu) z odesłaniem do strony https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/web/bip-1801/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/zalatwianie-spraw/umow-wizyte-w-urzedzie-skarbowym lub komunikatu informującego o usłudze, który także załączam. Ponadto, bylibyśmy wdzięczni za wywieszenie w siedzibie Państwa instytucji plakatów promujących usługę.

      Jan Kochanowicz

      Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej

     • Ekonomiczne gry w terenie

     • W ubiegły czwartek tj. 20 maja br. pogoda dopisała, a co za tym idzie-  humor,  radość i energia towarzyszyła wszystkim uczestnikom Szkolnych ekonomicznych gier terenowych realizowanych  w ZSA-E w Weryni.  Głównym celem tego przedsięwzięcia   była nauka przez zabawę, ale też upowszechnianie rekreacji ruchowej oraz zachęcenie uczniów do kreatywnego myślenia i pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z projektu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski  pt. ,,Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość” w ramach programu edukacji ekonomicznej.

      W grach uczestniczyli uczniowie Technikum z klas od pierwszej do trzeciej- łącznie 51 osób. Podzielni oni byli na trzyosobowe drużyny i najpierw zmierzyli się z testem wiedzy ekonomicznej, a później uczestniczyli w ekonomicznych rozgrywkach odwiedzając aż 10 stanowisk tzw. punktów kontrolnych rozmieszonych na terenie otoczenia naszej szkoły.

      Zadania konkursowe były prawdziwym wyzwaniem dla uczestników. Zespoły w trakcie odwiedzin różnych stanowisk edukacyjnych  musieli wykazać się wiedzą merytoryczną, a także umiejętnościami: współpracy w zespole, wiązania teorii z praktyką, radzenia sobie ze stresem  przy rozwiązywaniu quizów, rozwiązywania zadań, łamigłówek i zagadek logicznych z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, marketingu, finansów i rachunkowości. Drużyny musiały wykazać się również kreatywnością i refleksem, ponieważ zadania należało wykonać w jak najkrótszym czasie. Na jednym ze stanowisk -  ekonomiczne  koło fortuny ważny był tzw. ,,los szczęścia”, z kolei na innym uzyskane punkty ujemne można było zrekompensować poprzez odwiedzenie punktu karnego udzielając poprawnej odpowiedzi z różnych dziedzin życia. Nad prawidłowym przebiegiem  konkursu oraz sprawiedliwym liczeniem punktów czuwało jury  w składzie: p. K. Rębisz , p. M. Oślizło, p. A. Fitał. Dzięki świetnej  organizacji, operatywności i dużemu zaangażowaniu wszystkich uczniów klasy 3z gry było znakomitą zabawą  dla wszystkich jej uczestników.

       Nie zabrakło również atrakcji podczas przedsięwzięcia. Niespodzianką przygotowaną dla uczestników i wszystkich zaangażowanych osób był pokaz zumby pod przewodnictwem p. Aleksandry Trętowicz, który odbył się w ZSA-E w Weryni.  Jak się okazało uczniowie też świetnie spisali się w tej roli, a  kto wie może niektórzy zostaną w przyszłości instruktorami zumby? Po tańcach, wszyscy uczestnicy działania ekonomicznego zostali zaproszeni  na pyszny obiad.

      Co było dalej ?...

      Na łonie natury wśród drzew, śpiewu ptaków odbyło się zakończenie gier i wręczenie przez Dyrektora nagród , upominków i  podziękowań.

      Jury wyłoniło zwycięzców: 

      I miejsce : zespół w składzie: Adam  Pełka kl. 2bc, Julia Makocka kl. 3ae, Natalia Snopek kl. 3ae
      II miejsce:  zespół w składzie: Patrycja Ozga córka Leszka kl. 2bc, Dominik Czachor kl. 3ae, Aleksandra Bąk kl. 3ae
      III  miejsce:  zespół w składzie: Julia Iskra kl. 1taeż, Aneta Drozd kl. 2bc, Andżelika Pełka kl. 3ae

      Każdy ze zwycięzców otrzymał nagrodę w postaci talonu w wysokości 100 zł, a wszyscy uczestnicy otrzymali  ciekawe upominki.

      Szczególne podziękowania kierujemy dla  Konrada Świątka, Sylwii Michałek, Klaudii  Gul  Andżeliki Piątek, Marceliny Dobek, Jakuba Kolano, Edyty Tylutkiej  -   naszych absolwentów, którzy zechcieli poświęcić swój czas i zaangażować się w organizację
      i przeprowadzenie szkolnych ekonomicznych gier terenowych.  Panu Witoldowi Cesarzowi, uczennicy Wiktorii Majce  i Ani Kolano - naszej absolwentce dziękujemy za  wykonanie pięknych fotografii.

      Organizatorem gier była p. K. Rębisz. Całe przedsięwzięcie było koordynowane przez  p. Ewę Serafin i p. Beatę Bryk.

       

      Autorzy: B. Bryk,  K. Wachowska

       

     • Lekcja w plenerze

     • My, czyli żywieniowcy z klasy trzeciej, zmęczeni wirtualną codziennością, nareszcie wróciliśmy do szkolnych murów. Nasza pani polonistka Katarzyna Wachowska postanowiła nieco urozmaicić ten powrót i zaproponowała nietypową lekcję bez krzeseł, ławek, zeszytów i długopisów. Wszyscy byliśmy ciekawi co to będzie za pomysł, a wiedzieliśmy tylko, że  mamy zabrać koc i lekturę „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Czekaliśmy z niecierpliwością i zaciekawieniem na ten piątek i .....  okazało się, że wyszliśmy na łono natury, rozłożyliśmy koce wokół pięknych stawów - trzeba przyznać, że otoczenie szkoły jest niesamowite! Następnie na zmianę czytaliśmy naszą lekturę i wcale nie było to banalne, bo nawet więcej zapamiętaliśmy. Każdy mógł pokazać swoją własną interpretację, pochwalić się dykcją, a także pobawić się nieco tonacją głosu. Tym samym zobaczyliśmy, że na zewnątrz również można się wiele nauczyć, doskonale zapoznać się z bohaterami lektury, a także dobrze bawić. Może wydaje się to nudne, ale na szczęście to tylko złudzenie. Żaby, ptaki, ważki wydawały różne odgłosy, umilały nam tym klimat, dzięki temu mogliśmy się rozluźnić i odprężyć. Zapamiętam te chwile na długo. Była to jedna z lepszych lekcji, w której uczestniczyłam. 

      Autor: Barbara Guźda

     • Książka na weekend

     • "Po tym, jak jedna z jego pacjentek umiera po operacji, David Shelton − chirurg z bostońskiego szpitala − zostaje oskarżony o zabójstwo z premedytacją. Wkrótce okazuje się, że to nie jedyny tajemniczy zgon w szpitalu. Inni pacjenci również umierają krótko po pomyślnie przeprowadzonych zabiegach. Tajemnicę znają pielęgniarki należące do Stowarzyszenia Sióstr Życia, tajnej organizacji działającej na terenie całych Stanów Zjednoczonych, której członkinie zabijają nieuleczalnie chorych pacjentów ze względów etycznych. Ale do wspomnianego stowarzyszenia należy pewna grupa pielęgniarek, które bezpardonowo zabijają dla prywatnych celów. David Shelton na własną rękę usiłuje rozwiązać zagadkę niespodziewanych zgonów w bostońskim szpitalu, sam stając w obliczu poważnego niebezpieczeństwa…"

      Autor: B.Sobowska-Rekut

      Źródło: Siostrzyczki - Michael Palmer | Książka w Lubimyczytac.pl - Opinie, oceny, ceny

     • Hola España - wyjazd już wkrótce!

     • Z końcem czerwca grupa 15 uczniów   technikum i szkoły branżowej w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu oraz  kucharz wraz z nauczycielami wyjadą na trzytygodniowy staż zawodowy do Walencji. Nasza młodzież podejmie pracę w przedsiębiorstwach branżowych. Poznają funkcjonowanie firmy, jej strukturę organizacyjną, sposób zarządzania, komunikowania, specyfikę poszczególnych stanowisk pracy, a przede wszystkim standardy wykonywania zadań typowe dla hiszpańskich pracodawców.

      W czasie praktyk uczniowie będą mieli okazję poznać, stosowane w swojej branży zawodowej, nowoczesne technologie, rozwiązania, narzędzia, metody produkcji lub świadczenie usług. Wyjazd do Walencji to jedyna okazja na porównanie europejskich rozwiązań branżowych ze stosowanymi w Polsce i zweryfikowanie swojej wiedzy teoretycznej w aspekcie praktycznym. W chwili obecnej do wykonywania wielu zawodów niezbędna jest znajomość języków obcych. Zagraniczne staże to doskonała, praktyczna lekcja nauki języków. Uczniowie jeszcze przed wyjazdem będą uczestniczyć w dodatkowych lekcjach z języka angielskiego, podczas których udoskonalą słownictwo dotyczące komunikowania się w życiu codziennym, a także poznają słownictwo i zwroty typowo branżowe, bezpośrednio związane z ich zawodem. Podczas pobytu dodatkowo udoskonalą swoje umiejętności językowe przy wykonywania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć.

      Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury, historii i gospodarki Hiszpanii. Jej odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców. Zapoznają się z charakterystyczną kuchnią, spróbują regionalnych potraw i napojów, a także nauczą się samodzielnie je przygotowywać.

      Każdy wyjazd zagraniczny jest profesjonalnie przygotowany i zaplanowany  przez szkołę, a podczas pobytu młodzież pozostaje pod opieką nauczycieli, jak i opiekunów z kraju goszczącego. Uczniowie mają zagwarantowany transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie. Przed wyjazdem nasi uczniowie będą uczestniczyć w specjalnym, kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Poznają podstawowe informacje na temat historii, kultury, cech fizyczno-geograficznych, walorów turystycznych, demografii i gospodarki kraju, do którego wyjeżdżają. Omówione zostają także zasady realizacji stażu, program i regulamin praktyk, prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu oraz różnice kulturowe. Kilka słów o miejscu pobytu naszych uczniów:

      Walencja – miasto w środkowo-wschodniej Hiszpanii nad Morzem Śródziemnym. Jest to zarówno stolica jak i nazwa wspólnoty autonomicznej. Jest określona najlepszym miastem dla przyjezdnych na świecie i wysoko notowana w rankingach dotyczących najzdrowszych miast do życia. W Walencji odbywa się Święto Ognia, podczas którego palone są różnorodne konstrukcje,  Święto Matki Bożej Dobrego Zdrowia, rytuał bębnów Tamborada oraz Trybunał Wodny. Te uroczystości zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

      Walencja znana jest z corocznego święta Tomatina znanego z obrzucania się pomidorami. W mieście znajduje się arena walk byków Plaza de Toros de Valencia.

      Ważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne:

      • Katedra w Walencji – budowana od 1262 roku, wielokrotnie modernizowana.
      • El Micalet – charakterystyczna ośmioboczna dzwonnica – symbol miasta.
      • Basilica de la Virge dels Desamparats – barokowy kościół usytuowany na tyłach katedry.
      • Jardí Botánic – ogród botaniczny założony w XVI wieku.
      • Jardins de l’Alameda i Jardins de Monfort – XVIII wieczne parki.
      • Klasztor Monasterio de San Miguel de los Reyes.
      • Pałac Marqués de Dos Aguas.
      • Świątynia Iglesia de Santa Catalina (16881705).
      • Lonja de la Seda (UNESCO) – giełda jedwabiu została zbudowana pod koniec XV wieku, jest to jedna z najpiękniejszych gotyckich budowli świeckich w Europie.
      • La Ciudad de las Artes y las Ciencias – Miasto Sztuki i Nauki – „dzielnica przyszłości”, zaprojektowana przez pochodzącego z Walencji Santiago Calatravę. Na miejsce to składa się: gmach opery hali widowiskowejoceanariumkino IMAXplanetariummuzeum nauki, restauracje itp.
      • Museo Provincial de Bellas Artes – znajdują się tu obrazy m.in.: El Greca, Goi i Velàzqueza, a także zbiór dzieł walencjańskiej sztuki XV wieku.
      • El Carmen – stara dzielnica w pobliżu bazyliki słynąca z bardzo intensywnego życia nocnego. W piątek i sobotę bary i dyskoteki zapełniają się do granic możliwości, tłumy wypełniają też uliczki dzielnicy, bardzo utrudniając poruszanie się.

      Autorzy: U.Kuna, B.Sobowska-Rekut

       

       

     • Sercem i pędzlem malowane

     • O tym, że pasje mogą być doskonałym przyjacielem człowieka i towarzyszyć mu czasami nawet przez całe życie przeczytaliśmy niedawno w artykule "Życie z pasją". O jednej z nich, jaką jest pieczenie i dekorowanie tortów w stylu angielskim opowiadała nam ostatnio Wiktoria Rojek - tegoroczna maturzystka. Byliśmy pełni podziwu dla jej talentu i kunsztu. Gdy wydawało nam się, że wiemy już wszystko o zainteresowaniach Wiktorii zaskoczyła nas po raz kolejny. Czym? Namalowanym własnoręcznie na płótnie obrazem, przedstawiającym  Kaplicę Tyszkiewiczów w Weryni, która została wybudowana w latach 1869 - 1873 z inicjatywy Zdzisława hr. Tyszkiewicza i jego żony Gabrieli Felicji z hr. Mierów i do dzisiaj sprawowane są w niej Msze Święte okolicznościowe dla społeczności ZSA-E. Obraz można podziwiać w sekretariacie szkoły.

      Autor: Iwona Pogoda, fot. Witold Cesarz

     • Zdrowie ukryte w rzodkiewce

     • Rzodkiewka kojarzy nam się z wiosną, ponieważ jest jedną z nowalijek najczęściej goszczących na naszym stole. Najchętniej spożywamy to warzywo w formie surowej na kanapce lub z dodatkiem twarożku i szczypiorku.

      Rzodkiewka jest warzywem rzepowatym. Jako odmiana rzodkwi, została wyhodowana dwa tysiące lat temu przez rolników starożytnego Egiptu, a do Europy sprowadzili ją Rzymianie w trzynastym wieku. Początkowo spożywano ją, by poprawić wzroktrawienie, a także zwiększyć intelekt.

      Dziś wiadomo, że rzodkiewka jest źródłem witamin z grupy B oraz „pierwiastka życia”, czyli potasu. Dzięki jego zawartości, jedzenie rzodkiewek pozwala uregulować pracę serca, zaś wysoka zawartość witaminy C w rzodkiewce, a przede wszystkim – w jej kiełkach pomaga wzmocnić naszą odporność na bakterie i wirusy

      Warto też wspomnieć, że w naturalnej medycynie szerokie zastosowanie znajduje sok sporządzany z rzodkiewki. Napój ten, dzięki antyseptycznemu działaniu leczy kaszel, koi bolące gardło. Liście rzodkiewki posiadają wielką moc odtruwającą organizm z toksyn oraz substancji kancerogennych. Działają przeciwzapalnie, a ich  przeciwnowotworowe właściwości są większe niż brokułu, zawierają też dwa razy więcej witaminy C niż cytryna.

      W gastronomii przygotowujemy z rzodkiewek wiele ciekawych potraw. Możemy wybierać między rzodkiewką czerwoną, białą i mało znaną rzodkiewką czarną.

      Co ciekawe smaczna jest również po obróbce termicznej podawana gotowana „z wody” polana masełkiem z zrumienioną bułką tartą.

      Dla jej wytrawnych smakoszy zaproponuję smaczną przekąskę:

      „Śledzie w rzodkiewkowym sosie”

      300 g filetów śledziowych a la matias

      200 g rzodkiewki (2 pęczki)

      100 g koperku (1 pęczek)

      100 g szczypiorku (1 pęczek)

      4 szt. jajka

      100 ml śmietany

      100 ml jogurtu naturalnego

      100 ml majonezu

      sól, pieprz, szczypta cukru

      kilka kropel soku z cytryny lub octu winnego

      Wykonanie:

      Odsączone filety pokroić w romby, ułożyć na półmisku. Jaja ugotować na twardo, po wystudzeniu zetrzeć na grubym tarku. Umyte i wysuszone warzywa rozdrobnić, rzodkiewkę zetrzeć na grubym tarku, zieleninę posiekać. Wymieszać majonez, śmietanę i jogurt i delikatnie połączyć z warzywami, doprawić do smaku. Śledzie zalać wiosennym sosem, posypać całość startymi jajkami i odrobiną pieprzu. Podawać po schłodzeniu.

      Autor: Monika Serafin

     • Puchar Podkarpacia w Nordic Walking w Weryni

     • Moda na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia już na dobre zagościła w świadomości i sposobie spędzania czasu Polaków. Aktywność podejmują ludzie w różnym wieku uprawiając różne dyscypliny sportowe. Ale gdy osoby postronne obserwują tych zawodników, to często z życzliwym humorem przypominają „ Hej, ludzie a gdzie Wasze narty”.  Uwaga słuszna, kijki są a nart nie ma. Ale do uprawiania tej dyscypliny sportu narty są niepotrzebne. Jaki to sport: NORDIC WALKING- spacerowanie z kijkami. Sport prosty, przyjemny i dla każdego. Można go uprawiać na poziomie rekreacyjnym , ale również sportowym. W tym drugim przypadku warto startować w zawodach i rywalizować ze swoimi rówieśnikami na różnych dystansach: 5 km, 10 km, oraz półmaratonu.

      Wspaniałą okazją do rywalizacji były zawody 15.05. 2021 r. zorganizowane przez Kolbuszowski Klub Nordic Walking z Kolbuszowej  na Stadionie Sportowym w Weryni. Zawody były II edycją Pucharu Podkarpacia i wystartowała w nich grupa chodziarzy z naszej szkoły. W swoich kategoriach wiekowych uczniowie Weronika Fitał  i Marcin Lewandowski zajęli  II miejsce, a Martyna Jagodzińska i Krystian Micek  III miejsce. Zawodnikom serdecznie gratulujemy.

      Warto dodać, że w sobotnich zawodach wystartowało ok. 150 zawodników z całego Podkarpacia np.: Rzeszowa, Mielca, Krosna, Horyńca….

      W organizacji zawodów pomagali również wolontariusze z naszej szkoły. Byli to: Barbara Guźda, Kinga Wilczyńska (fotograf), Gabriela Jabłońska, Natalia Kołodziej, Natalia Korytkowska,  Natalia Wit, Wiktoria Węglarz,  Paulina Wilk,  Patrycja Tabaka,  Gabriela Cisło,  Amelia Ozga,  Alicja Czachor, Natalia Gul,  Ewa Rzeszut,  Konrad Świątek, Marcelina Serafin, Patrycja Ozga.

      Zajmowali się dodatkowym zabezpieczeniem trasy, obsługiwali punkt odżywczy na trasie, byli odpowiedzialni za depozyt oraz  wręczali medale na mecie zawodnikom. Czas oczekiwania na wyniki umilił nasz zespół muzyczny w składzie: Andżelika Pełka, Marcelina Kopeć, Kamila Lewicka oraz Mateusz Róg a smaku całej imprezie dodały pyszne proziaki wykonywane przez naszych uczniów, którzy także pokazywali swój kunszt w wykonywaniu pięknych dekoracji z warzyw i owoców. Stanowisko naszej szkoły pięknie udekorowała  wesołymi  bratkami pani Agnieszka Puzio-Jędruszewska, za stoisko żywieniowe odpowiedzialne były panie: Anna Tęcza i Anna Fitał.  Koordynatorem działań wolontariuszy była pani Małgorzata Laube–Skowrońska, która jednocześnie  przygotowała zawodników z naszej szkoły do zawodów.

      Wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w organizację zawodów serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych efektów Waszej wspólnej pracy.

      Autor: Anna Kiwak

       

     • Moja przygoda z wolontariatem

     • Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się całkiem niedawno. Czas mojej nauki w szkole średniej był właśnie tym momentem, w którym po raz pierwszy spróbowałem swoich sił w tej właśnie roli. Dotychczas uważałem, że bycie wolontariuszem będzie przerastało moje możliwości. Od zawsze chciałem bezinteresownie nieść pomoc drugiemu człowiekowi, ale z drugiej strony obawiałem się, że nie jestem wystarczająco odważny, aby mierzyć się z takimi wyzwaniami...       
      Przez parę ostatnich lat niejednokrotnie miałem okazję przekonać się, że wolontariat jest stworzony właśnie dla mnie. Moja ochotnicza aktywność w wielu pozalekcyjnych przedsięwzięciach zaczęła dawać mi coraz więcej satysfakcji i pewności siebie. Kiedy tylko zatem pojawiła się informacja, że na stadionie w Weryni ponownie odbędą się zawody Pucharu Nordic Walking, a nasza szkoła będzie szukać wolontariuszy do tego wydarzenia, niemal natychmiast zgłosiłem swój udział. Z miłą chęcią wróciłem do miejsca, w którym dokładnie dwa lata temu zaczynałem swoją działalność w wolontariacie. Niesamowite wrażenia, jakie wtedy zostały mi w pamięci, tym bardziej zachęciły mnie do uczestnictwa w tegorocznej Majówce z Nordic Walking.
              
      Zawody Podkarpackiego Pucharu Nordic Walking na stadionie w Weryni odbyły się w sobotnie przedpołudnie, 15 maja 2021 roku. Kiedy z samego rana przybyłem na miejsce, aby spotkać się z cała grupą wolontariuszy, byłem pewny, że będzie to dla nas wszystkich bardzo przyjemny dzień. Pod względem pogody mieliśmy dużo szczęścia - jeszcze w przeddzień zawodów lunął silny deszcz, a prognozy nie dawały nadziei na poprawę aury. Mimo wszystko, pogoda wyjątkowo dopisała - chmury nie uroniły ani kropli, a słońce chętnie dotrzymywało nam kroku.
              
      Przybyliśmy na stadion na długo przed rozpoczęciem marszów. Zostaliśmy podzieleni na grupy, a organizatorzy i sędziowie Turnieju przekazali nam parę istotnych informacji na temat czynności, jakie musieliśmy wykonywać w trakcie zawodów. Na samym początku byliśmy trochę spięci i niepewni tego, z czym będziemy się mierzyć. Mimo wszystko, przez cały czas mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony naszych opiekunów, którzy udzielali nam wiele przydatnych rad i wskazówek. Z biegiem czasu nabraliśmy sił i odwagi, a chęć działania wzięła górę nad wszelkimi obawami.
              
      W trakcie zawodów nasza grupa przygotowała stoisko przy linii startu, podawała wodę uczestnikom i osłaniała zawodników przed nierównościami na trasie. Pod koniec marszów wręczyliśmy wszystkim medale i gratulowaliśmy ukończenia rajdu. W tym samym czasie kilku naszych uczniów udzielało się w kuchni i pomagało w przygotowaniu posiłku dla zawodników po zawodach. Na koniec wysprzątaliśmy boisko z ostatnich plastikowych kubków, a wszelkie oznaczenia stojące na trasie odnieśliśmy na swoje miejsce.
              
      Mój udział i zaangażowanie w tegoroczne zawody Pucharu Nordic Walking mogę zaliczyć do jednego z bardziej udanych w mojej karierze wolontariusza. Cieszę się, że wraz z całą grupą równie aktywnych i ochotnych uczniów naszej szkoły mogłem dołożyć swoją cegiełkę do organizacji tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że udało nam się wypełnić nasze zadanie, że nasza obecność tutaj przyniosła organizatorom i uczestnikom tych zawodów wiele dobrego. Wszyscy jesteśmy zadowoleni i spełnieni, iż jako wolontariusze okazaliśmy się dla nich bardzo potrzebni. Czuliśmy się dumni, kiedy spiker prowadzący zawody pochwalił nas za naszą pracę, a uczestnicy docenili głośnymi brawami.
              
      Jest to niezwykłe uczucie być częścią tej wspaniałej grupy, dla której Nordic Walking stanowi przysłowiowe oczko w głowie. Cudowna atmosfera i więź, która jak rodzinę, łączy wszystkich zawodników tej dyscypliny, udzieliła się również i nam. Z wielką przyjemnością ogląda się obrazki, w których kilkudziesięciu uczestników zgodnie ćwiczy, idzie przed siebie i spędza wspólnie czas jak najlepsi przyjaciele. To była dla nas wspaniała okazja, aby dzielić swoje siły z tymi, dla których sport jest wielką pasją. Bijąca od nich pozytywna energia mocno zachęciła nas do działania i pomocy, a także utrzymywała nas w dobrym nastroju aż do samego końca.
             
      Wierzę w to, że jeszcze nie raz będę miał tę możliwość, aby jako wolontariusz z zaangażowaniem pomagać ludziom w ich pracach i zadaniach. Wierzę również, że nie będę musiał długo czekać na kolejną szansę...

      Autor: Konrad Świątek

     • Podziękowanie Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek

     • W marcu Kancelaria Sejmu RP ogłosiła  Ogólnopolski  Konkurs pt. Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Celem konkursu było upamiętnienie wśród współczesnej  młodzieży  ofiar strasznej zbrodni w Katyniu.

      Z ZSA-E w Weryni trzy uczennice: Ewelina Buczek, Barbara Guźda i Natalia Wit przygotowały prace plastyczne i tekst piosenki. Uczestnictwo w konkursie świadczy o wrażliwości i zainteresowaniu tym tragicznym wydarzeniem w narodowej historii. Na konkurs łącznie nadesłano około 4 tysiące prac.

      Marszałek Sejmu RP przesłała dla każdej z naszych uczennic podziękowanie za udział i zaangażowanie. Poniżej przedstawiamy fragment pieśni napisanej na konkurs przez Ewelinę Buczek z klasy 3ae

      ,

      Pamięć spękanego serca

       

      Idąc przez lasy wciąż popychany,

      W noc niespokojną źle traktowany,

      Ty już wiedziałeś, co zaraz się stanie,

      Co ci Sowieci wnet mają w planie.

       

      Ref. W myślach modlitwa już odmówiona,

      Lecz wiara w swoich nieutracona,

      Wciąż w głowie krążą te same słowa:

      Polska to kraj mój, ojczyzna moja.

       

      I tylko drzewa, które mijałeś,

      Były świadkami, kiedy cierpiałeś,

      Przed dołem klęcząc, uniosłeś głowę,

      Wzrokiem oddając ostatnią mowę.

       

      Z dumą przyjąłeś, co szykowali,

      Bo to nie wy ich, lecz oni się bali,

      I wnet wśród szumu rozległy się strzały,

      Lecz dźwięk głośniejszy, gdy serca pękały

       

      Ref. W myślach modlitwa już odmówiona,…

       

      W masowym grobie was zakopano,

      W katyńskiej ziemi wciąż ukrywano,

      A gdy pytano: Co z nimi się stało?

      Odpowiadano: A coś stać się miało?(…)

       

      I tak przez lata się wypierali,

      Że rąk do zbrodni nie przykładali,

      Zrzucali winę, nie przyznawali,

      Odpowiedzialność? Nigdy nie brali.

       

      W pamięci naszej zawsze będziecie,

      W historii Polski się zapiszecie,

      Nie zapomnimy już roku tego:

      Tysiąc dziewięćset czterdziestego.

      Autor: Ewelina Buczek

      Pamięć spękanego serca”

       

      Idąc przez lasy wciąż popychany,

      W noc niespokojną źle traktowany,

      Ty już wiedziałeś, co zaraz się stanie,

      Co ci Sowieci wnet mają w planie.

       

      Ref. W myślach modlitwa już odmówiona,

      Lecz wiara w swoich nieutracona,

      Wciąż w głowie krążą te same słowa:

      Polska to kraj mój, ojczyzna moja.

       

      I tylko drzewa, które mijałeś,

      Były świadkami, kiedy cierpiałeś,

      Przed dołem klęcząc, uniosłeś głowę,

      Wzrokiem oddając ostatnią mowę.

       

      Z dumą przyjąłeś, co szykowali,

      Bo to nie wy ich, lecz oni się bali,

      I wnet wśród szumu rozległy się strzały,

      Lecz dźwięk głośniejszy, gdy serca pękały

       

      Ref. W myślach modlitwa już odmówiona,…

       

      W masowym grobie was zakopano,

      W katyńskiej ziemi wciąż ukrywano,

      A gdy pytano: Co z nimi się stało?

      Odpowiadano: A coś stać się miało?(…)

       

      I tak przez lata się wypierali,

      Że rąk do zbrodni nie przykładali,

      Zrzucali winę, nie przyznawali,

      Odpowiedzialność? Nigdy nie brali.

       

      W pamięci naszej zawsze będziecie,

      W historii Polski się zapiszecie,

      Nie zapomnimy już roku tego:

      Tysiąc dziewięćset czterdziestego.

      Autor: Ewelina Buczek

      Pamięć spękanego serca”

       

      Idąc przez lasy wciąż popychany,

      W noc niespokojną źle traktowany,

      Ty już wiedziałeś, co zaraz się stanie,

      Co ci Sowieci wnet mają w planie.

       

      Ref. W myślach modlitwa już odmówiona,

      Lecz wiara w swoich nieutracona,

      Wciąż w głowie krążą te same słowa:

      Polska to kraj mój, ojczyzna moja.

       

      I tylko drzewa, które mijałeś,

      Były świadkami, kiedy cierpiałeś,

      Przed dołem klęcząc, uniosłeś głowę,

      Wzrokiem oddając ostatnią mowę.

       

      Z dumą przyjąłeś, co szykowali,

      Bo to nie wy ich, lecz oni się bali,

      I wnet wśród szumu rozległy się strzały,

      Lecz dźwięk głośniejszy, gdy serca pękały

       

      Ref. W myślach modlitwa już odmówiona,…

       

      W masowym grobie was zakopano,

      W katyńskiej ziemi wciąż ukrywano,

      A gdy pytano: Co z nimi się stało?

      Odpowiadano: A coś stać się miało?(…)

       

      I tak przez lata się wypierali,

      Że rąk do zbrodni nie przykładali,

      Zrzucali winę, nie przyznawali,

      Odpowiedzialność? Nigdy nie brali.

       

      W pamięci naszej zawsze będziecie,

      W historii Polski się zapiszecie,

      Nie zapomnimy już roku tego:

      Tysiąc dziewięćset czterdziestego.

      Ewelina Buczek

       

      Autor: B. Bogdanowska-Olszówka  

       

     • Zaproszenie do udziału w konkursie

     • 8 naukowych powodów, dla których warto czytać: czytanie zwiększa inteligencję, czytanie może zwiększyć wydolność mózgu, czytanie pomaga w walce z Alzheimerem, książka pomaga się zrelaksować, czytanie pomaga zasnąć, czytanie jest zaraźliwe, przewracanie kartek pomaga w lepszym rozumieniu, czytanie uczy myślenia, czytanie pobudza wyobraźnię, czytanie rozwija umiejętność wysławiania się, czytanie wyrabia cierpliwość.

      Podaj swoje powody, dla których warto czytać książki! Zapraszam do udziału w konkursie na „Hasło reklamujące czytanie książek” Pomysły proszę przesyłać do 28 maja 2021 r. na adres boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl 

      Autor: B. Sobowska-Rekut

     • Ostatni dzień wirtualnej wyprawy

     • Nasze ostatnie wspólne spotkanie on-line wraz z uczniami z Sycylii, Portugalii oraz Hiszpanii rozpoczęło się od filmu na temat programowania, działania oraz zastosowania robotów lego. Włosi opowiedzieli o swoim projekcie „The Challenger”, który zdobył wiele nagród za innowacyjność oraz zastosowanie. Następnie uczniowie z poszczególnych szkół przedstawiali prezentacje nad którymi pracowali przez dwa ostatnie dni. Uczniowie z Hiszpanii opowiedzieli o pomyśle na bransoletkę (ECO-bracelet), która pomaga wykrywać zanieczyszczenia dookoła nas. Uczniowie z Portugalii przedstawili projekt platformy (LOCALIS PLATFORM), dzięki której małe firmy i przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w handlu. Nasi uczniowie przedstawili pomysł na start-up produkujący filtry (SMOGLESS), które mają zwalczać smog w Polsce. Na zakończenie spotkania w imieniu Dyrektora szkoły odczytano podziękowania dla wszystkich partnerów projektowych. To było już ostatnie spotkanie w ramach projektu Robopreneur, ale jest jeszcze kilka innych ciekawych wyzwań przed nami!

      Autor: Anna Stąpor

     • Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów

     • Szczególnym rodzajem zainteresowań są zainteresowania sportowe. Sportem nazywamy każde wymagające wysiłku fizycznego bądź psychicznego ćwiczenia, których celem jest dążenie do postępu do uzyskania możliwie najlepszego wyniku w walce z czasem, przestrzenią, przeszkodami naturalnymi czy sztucznymi, żywiołem, przeciwnikiem czy wreszcie z samym sobą. Zainteresowania sportowe można podzielić na dwa rodzaje:  bierne uczestnictwo w sporcie poprzez oglądanie zawodów i wydarzeń sportowych bezpośrednio lub w telewizji oraz aktywne uprawianie sportu lub innej aktywności ruchowej—sportu jako zawodu, sportu jako rozrywki w wolnym czasie w celu usprawniania fizycznego czy osiągnięcia zgrabnej sylwetki.

      Jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego jest stosunkowo niedawno wprowadzona  dyscyplina sportowa zwana Nordic Walking .

      To spacer z kijkami w odpowiedniej technice, która jest właściwie naturalnym sposobem chodzenia- jedyną różnicą jest używanie kijków, które dodają siły i szybkości. Wielu zawodników Nordic Walking mówi, że chodzą rękami. Dzieje się tak wówczas, gdy  zawodnik ma bardzo dobrze opanowaną technikę chodzenia i bardzo silne ramiona. Wtedy odbicie z górnej partii ciała nadaje chodziarzom dodatkowej mocy. Trenowanie Nordic Walking ma bardzo wiele zalet. Pozwala spalić nawet 40% kalorii więcej niż zwykły marsz, wzmacnia mięśnie całego ciała, nie obciąża stawów, usprawnia krążenie oraz koordynacje ruchową.

      Jest to sport dla każdego dlatego polecamy go wszystkim, także ludziom młodym a najbliższą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności będą zawody organizowane w Weryni, na których wystawiamy naszą szkolną reprezentację.

      Autorzy: M.Laube-Skowrońska, A.Kiwak

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie