• Tenis stołowy

     • Autor: M.Laube-Skowrońska
      _________________________

      Podczas tegorocznych zawodów sportowych w tenisie stołowym, organizowanych w ZSA-E w Weryni, naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Dominika Majewska, Edyta Tylutka, Zuzanna Żarkowska, Bartłomiej Dziuba, Kamil Micek i Maciej Kozioł. Po długiej walce i rozegranych meczach singla i debla zwycięstwo wywalczyli nasi chłopcy pokonując LO i ZST. Dziewczęta zajęły drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

     • Ekonomia - jeden zawód, wiele możliwości

     • Autorzy: E.Serafin, A.Kiwak
      -------------------------------------

      W trakcie warsztatów ekonomicznych poprowadzonych przez ekonomistów z klasy trzeciej w naszej szkole, młodsi koledzy i koleżanki ze SP w Cmolasie w ramach doradztwa zawodowego mieli możliwość poznania tajników ekonomii. Podczas koedukacji koleżeńskiej rozwiązywali diagramy z hasłami ekonomicznymi, a także sporządzali dokumenty magazynowe oraz księgowe. W tym celu zapoznali się z obsługą programu magazynowo – sprzedażowego Subiect GT oraz finansowo – księgowego Rachmistrz GT.- sporządzając podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wszyscy uczestniczyli w lekcji bankowej, podczas której pani Bożena Olszowy kierownik Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej przedstawiła zadania bankowca, a na zajęciach warsztatowych, prezentowała nie tylko profesjonalny strój pracownika banku, ale też techniki liczenia pieniędzy, tester pieniędzy, formy zabezpieczeń banknotów, liczarkę,  banknoty np. rumuńskie, czeskie czy brykiet z banknotów Ósmoklasiści dowiedzieli się jak ważne w kształceniu ekonomicznym jest integrowanie i korelowanie wiadomości teoretycznych z umiejętnościami praktycznym.  Zostali uświadomieni, że technik ekonomista przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i niezbędna jest wiedza oraz umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

      Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista, który ma potwierdzone kwalifikacje zawodowe może w przyszłości  znaleźć zatrudnienie m.in. w takich jednostkach jak: banki, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, firmy konsultingowe czy też pośrednictwa ubezpieczeniowe i finansowe.
      Ponadto uczeń, który ukończy tą specjalizację będzie mógł pracować jako:

      • pracownik działu marketingu, sprzedaży i i publick relations,
      • pracownik działu finansowo – księgowego, jako księgowy,
      • specjalista do spraw kadrowo- płacowych,jako kadrowy,
      • doradca finansowy, giełdowy, podatkowy,
      • specjalista rozliczeń  podatkowych
      • pracownik biurowy, administracji,
      • menager ds. zarządzania, finansów i controllingu,
      • pracownik biura maklerskiego,
      • pracownik działu handlowego, jako handlowiec, akwizytor, magazynier,
      • specjalista ds. obsługi klienta,
      • doradca finansowy i kredytowy oraz inwestycyjny jako doradca klienta,
      • opiekun klienta w banku lub w instytucji finansowej,
      • analityk giełdowy.

      Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista potrafi założyć i prowadzić własną firmę. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne organizowanie procesów logistycznych, ewidencjonowanie i analizowanie operacji gospodarczych jak też sporządzanie dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania firm produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Ekonomista wykonuje także prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, księgowością i finansami  podmiotów gospodarczych. Zadaniem ekonomisty jest również wykonywanie typowych prac biurowych.
      Mamy nadzieję, że wiedza oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas warsztatów ekonomicznych, jak również rozwiązany przez ósmoklasistów test predyspozycji zawodowych ułatwią im podjęcie decyzji odnośnie wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

       

     • Narodowe Święto Niepodległości


     • Autor: B.Olszówka
      13.11.2019 r.
      ----------------------------

      Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze dla Polaków święto. Obchodzimy go na pamiątkę odzyskania przez Polskę  niepodległości. Po 123 latach niewoli zadanej nam przez zaborców Rosję Austrię i Prusy odrodziliśmy się na nowo.
      11 listopada jednoczą sie wszyscy Polacy celebrując to wydarzenie  w różny sposób. Zawieszamy flagi narodowe, organizujemy pikniki wojskowe, pochody patriotyczne  akademie i inne uroczystości np. w Rzeszowie  na placu Wolności został odsłonięty pomnik  Józefa Piłsudskiego.
      W naszej szkole 8 listopada z okazji  przypadającej w tym roku 101 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie pierwszej klasy technikum i szkolny zespół "Concordia" zaprezentowali  patriotyczną akademię   upamiętniającą to bardzo ważne w naszej historii wydarzenie.
      W dniu 11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Państwa Ententy na zachodnim froncie wojennym  podpisały  z Niemcami rozejm. W tym samym dniu nastąpił  również rozpad  Monarchii Austro - Węgierskiej.  Rosję ogarnęła rewolucja komunistyczna doprowadzając do strasznej wojny domowej. Przed Polakami stanęła szansa na odrodzenie państwa. I tak też się stało chociaż nasi przodkowie musieli jeszcze przez kilka lat włożyć  wiele wysiłku, ofiary, a nawet oddać życie aby odtworzyć terytorium państwa i utrwalić niepodległość.
      11 listopada  zostało uznane świętem narodowym dopiero w 1937 roku.
      W okresie II wojny światowej był zakaz świętowania, chociaż Polacy, żołnierze AK mimo represji starali się przypomnieć okupantowi  o tym dniu poprzez różne patriotyczne napisy np. ,,Jeszcze Polska nie zginęła ...", czy przypinanie kwiatów  w patriotycznych miejscach.
      Po II wojnie światowej  komuniści również zakazali obchodzenia tego święta narodowego i zamienili na  tzw. Narodowe Święto Odrodzenia Polski  w rocznicę narzucenia Polsce Manifestu PKWN tj. 22 lipca. 11 listopad przestał być świętem narodowym.
      Podczas istnienia  Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  tylko w  czasie  działalności  NSZZ "Solidarność” tj. od 1980 do 1981 roku  można było uroczyście świętować ten dzień i  częściowo udekorować nasze miasta flagami biało-czerwonymi. W okresie stanu wojennego czyli od 1981 roku  był pełny zakaz organizowania wszelkich uroczystości niepodległościowych. W tym okresie  wielu Polaków, tylko  w kościołach mogło brać udział w celebracji tego święta wysłuchując patriotycznych homilii podczas  mszy św.   Po zakończeniu uroczystości religijnej  uczestnicy śpiewali patriotyczne pieśni, a  na nich   w dużych miastach czekały  oddziały ZOMO, które w sposób brutalny, pacyfikowały ludzi śpiewających pieśń „Boże coś Polskę”.  Dopiero wydarzenia polityczne związane z wyborami do parlamentu w 1989 roku wymusiły na władzach uznanie  dnia 11 listopada za Narodowe Święto Niepodległości .

       

       

     • Kto pyta, nie błądzi...

     • Autor: A. Fitał
      12.11.2019 r.
      ---------------------------

      Wiele pytań i wątpliwości mają na pewno ósmoklasiści, których czeka podjęcie ważnej życiowej decyzji – jaki wybrać zawód? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, warto najpierw sprawdzić jaki jest zakres  obowiązków, jakie cechy są ważne w  wykonywaniu danego zawodu oraz gdzie można znaleźć zatrudnienie.  W ubiegły czwartek, ósmoklasistom ze SP w Cmolasie w ramach doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły  chętnie pospieszyli z pomocą i przedstawili informacje dotyczące zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.  Podczas warsztatów gastronomicznych uczniowie dowiedzieli się, co takiego kryje się pod nazwą technik żywienia i usług gastronomicznych - cztery wyrazy, a tyle możliwości.  Uczennice klasy II,  kształcące się właśnie w tym zawodzie wyjaśniły, że praca w gastronomii to nie tylko praca w kuchni, a osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tego zawodu, mogą pracować jako:

      • kucharz (szef kuchni) w restauracjach, barach, kawiarniach,  w zakładach gastronomicznych zamkniętych jak: stołówki szpitalne i szkolne, w sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych, hotelach,
      • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
      • pracownik  firmy cateringowej,
      • organizator usług cateringowych,
      • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
      • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
      • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: morskiej, lotniczej, kolejowej,
      • kelner w restauracjach, kawiarniach, restauracjach hotelowych.

      Podczas krótkich zajęć z obsługi konsumenta, nasi goście świetnie poradzili sobie z przygotowaniem nakryć do różnych propozycji menu. Układanie poprawnych jadłospisów z pomocą starszych koleżanek również nie sprawiało im trudności.  Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole pomoże młodszym koleżankom i kolegom już wkrótce podjąć decyzję.

     • ,,Kazimierz Skowroński (1907-1974). Nauczyciel, Regionalista, Polityk"

     • Autor: S.Olszówka
      12.11.2019 r.
      ------------------------------

      Wystawa ,,Kazimierz Skowroński (1907-1974). Nauczyciel, Regionalista, Polityk" jest dostępna  w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej od 8 listopada 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. Organizatorzy wystawy serdecznie zapraszają uczniów i absolwentów Szkół w Weryni do odwiedzenia ekspozycji poświęconej Kazimierzowi Skowrońskiemu. Dr Kazimierz Skowroński był nauczycielem  naszej szkoły. Urodził się 30.05.1907 r. w Kolbuszowej.  Absolwent UJ, doktor filozofii, działacz społeczny i kulturalny, poseł na Sejm PRL II kadencji w latach 1957-61, przyłączył się do koła posłów "Znak". W latach 1953-72 nauczał historii, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym oraz języka polskiego w Technikum Rolniczym w Weryni. Obdarzony urokiem osobistym, piękną wymową i wielkim sercem. Działał w regionalnych stowarzyszeniach ziemi kolbuszowskiej oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Publikował liczne prace z dziedziny historii i etnografii w prasie regionalnej. 

      Jako nauczyciel uchodził za orędownika młodzieży, w wielu sprawach uważał, że powinno się: „nie tylko prowadzić śledztwa i karać młodzież, ale wzmóc pracę wychowawczą i dostarczyć młodzieży prawdziwie kulturalnej rozrywki (w miejsce świetlicowej nudy), w postaci nowego zradiofonizowania szkoły, wznowienia filmowych wieczorów, urządzenia kursu tańców, zgaduj-zgaduli, kupna telewizora". 

      Jeden z jego uczniów - prof. Stefan Skiba - wspomina go tak: ,,Kazimierz Skowroński humanista, nauczyciel języka polskiego i historii, był postacią barwną i bardzo łagodną. Ze swoich przedwojennych czasów uniwersyteckich (krakowskich) przekazywał nam informacje z życia ówczesnej bohemy literackiej, poszerzał informacje o wojennych, a przeznaczanych w zapomnienie poetów, np. K. K. Baczyńskiego. Dla wtajemniczonych uczniów wynajdywał w resztkach biblioteki Tyszkiewiczów książki zakazane np. F. Goetla lub F. Ossendowskiego. Po 1956 roku, w okresie chwilowej odwilży gomułkowskiej, został on posłem sejmu PRL. Tam związał się z grupą intelektualistów tworzących koło poselskie „Znak”. W tym właśnie czasie po każdej debacie sejmowej wracał do Weryni i przedstawiał nam na lekcjach krótkie „sprawozdania sejmowe”. Bardzo to sobie ceniliśmy, chociaż zasypywaliśmy go prowokacyjnie żartobliwymi pytaniami, które niezwykle go gniewały. Ot, co może zrobić uczniowska przekora. O takiej uczniowskiej przekorze w stosunku do dr. Kazimierza Skowrońskiego wspomnę choćby z racji jego propozycji, abyśmy jako uczniowie pisali do „Radia Rzeszów” o zmianę repertuaru muzyki rozrywkowej nadawanej w masowych przekaziorach, grających bardzo agresywnie i głośno, także na kolbuszowskim rynku (zainstalowane głośniki przy zabytkowej studni). Dr Kazimierz zalecał nam, abyśmy proponowali literackie piosenki np. Juliet Greco, Edith Piaf. Z dużą przekorą potwierdziliśmy gotowość pisania „listów do redakcji” proponując słownie - radiowe lansowanie infantylnego szlagieru polskiej gwiazdy tamtych lat Nataszy Zylskiej - „Bajo bongo”. Piosenka ta, była wielkim przebojem końca lat pięćdziesiątych, rytmiczna, jazzująca i odległa muzycznie od masowych „smutów” o junakach z Nowej Huty czy też o lewych i prawych mostach Warszawy. Z racji nie najmądrzejszego i naiwnego tekstu (bajo bongo o bongo baja), dr Kazimierz Skowroński jako polonista nie szanował, a nawet nie tolerował tego „literackiego” tekstu piosenki. Dlatego (a o tym wiedzieliśmy) nasza przekorna propozycja listu do redakcji radiowych spotkała się z jego ostrą reakcją i mocno rozsierdziła polonistę, który nawet nieco się na nas obraził".

      Dr Kazimierz Skowroński zasłabł w październiku 1974 roku podczas wygłaszania odczytu w Powiatowej Bibliotece Publicznej na temat historii kolbuszowskiego cmentarza, po czym zaraz zmarł. Został zapamiętany, jako człowiek wielu dokonań. 

      Więcej:  

      http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=205&from=pubindex&dirids=31&lp=11
      https://histmag.org/Przedwojenny-magister-przedwojenny-doktor...-10885

       

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Autor: Mieczysław Oślizło

      08.11.2019 r.

      Od dnia 11.11.2019 r. obowiązuje nowy plan lekcji.

     • Ekonomiści pomagają

     • Autorzy: K.Margańska, A.Kiwak
      6.11.2019 r.
      ----------------------------
      Pomaganie innym to bardzo szlachetna i godna polecenia postawa. Pomagamy w różnorodny sposób, ale każda pomoc jest bezcenna. Dlatego w dniach od 28 do 30 października w naszej szkole została zorganizowana akcja charytatywna. Członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości wraz z opiekunami panią Ewą Serafin i panią Beatą Bryk w ramach Światowego Tygodnia Oszczędzania zorganizowali akcję  pt. „Złoty grosik”. Przedsięwzięcie polegało na całotygodniowej zbiórce monet przez uczniów poszczególnych klas. Najwięcej środków pieniężnych udało się zebrać klasie drugiej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, której gratulujemy wygranej. Do zwycięzcy trafi nagroda - dzień bez pytania. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i trud włożony w zbiórkę pieniążków. Zgromadzone środki zostaną przekazane na Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Kolbuszowej. 

     • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

     • Autor: A.Kwiecień
      _______________

      Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063047 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Ogłaszamy rekrutację do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” dla 13  uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii w dniach 10 maja  – 31 maja 2020 r.

      Do projektu zapraszamy uczniów z obecnych klas II i III technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz klasy II szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym oraz pedagogicznym. Nabór rozpoczyna się 30 października 2019 r. i będzie trwał do 14 listopada 2019 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”.

      Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie od 30 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w sekretariacie szkoły.

      Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.

       

       

     • Młodzi i odpowiedzialni

     • Autorzy: G.Ofiara, E.Sitarz, I.Pogoda
      _______________________________
      Już od dwóch miesięcy jesteśmy uczniami ZSA-E w Weryni. Wkroczyliśmy w kolejny etap edukacji: ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. To jeszcze nie dorosłość, choć wielu z nas tak się czuje i właśnie tak chce być traktowanym. Co za tym idzie? Duża odpowiedzialność, w tym karna. Chcąc nas uchronić przed ewentualnymi błędami młodości dyrekcja szkoły zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.  Działania takie przeprowadza się systematycznie co rok i są spójne z realizacją zadań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym, polegających na udziale szkoły w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji młodzieży. Pani Beata Chmielowiec - młodszy aspirant - przeprowadziła z nami bardzo cenną, a zarazem pouczającą lekcję  na temat bezpieczeństwa szeroko rozumianego (szkoła, dom, Internet, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna), dbałości o zdrowie oraz odpowiedzialności karnej za czyny, które zdarza się popełniać osobom w naszym wieku.  Jesteśmy wdzięczni kolbuszowskim funkcjonariuszom za cenne wskazówki i szczerze wierzymy, że uda nam się ustrzec błędów.

     • Warsztaty akwareli

     • Autor: M.Banaś
      ______________
      Podczas warsztatów zorganizowanych przez technikum architektury krajobrazu młodzi odkrywcy przenieśli się do XIX-wiecznej Anglii. Tam wówczas znana malarka Gertrude Jekyll jako pierwsza zaczęła tworzyć barwne ogrody na wzór swoich płóciennych dzieł. Zielone zakątki aż kipiały od przeplatającej się roślinności, a urzekający zapach otwierających dumnych kwiatów oszałamiał zmysły. Taki też jest zawód architekta krajobrazu, który dostając do ręki kartkę i ołówek przekształca bezbarwne fragmenty krajobrazu w dzieła sztuki. To jedyny taki fach, który łączy w sobie dokładność i precyzję inżyniera, wiedzę botanika, kreatywność i fantazję artysty. Dlatego też na warsztatach uczniowie szkół podstawowych zasmakowali jednego z tych aspektów, przenosząc na papier tajemniczy ogród za pomocą akwareli. Z pomocą starszych kolegów klas trzeciej i czwartej technikum lepili z pianki foamiranowej wymyślne kwiaty, a na arkuszach papieru odzwierciedlali kompozycję składającą się z bujnej kolorowej roślinności, wijącej ścieżki oraz szarych głazów. Zagłębienie się w niezwykły malarski świat było możliwe dzięki pomocy uczennic z klasy IV technikum architektury krajobrazu: Alicji Mokrzyckiej  i Kamili Mazur. Natomiast dekoracje z pianki foamiranowej pomagali tworzyć Krystian Jemioło, Weronika Gdowik i Justyna Bajor z klasy III.

     • Rób to, co lubisz

     • Autor: A.Fitał
      _____________
      „Rób to, co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować…” -  tak twierdził Konfucjusz, ale skąd wiedzieć jaka praca może sprawiać nam przyjemność?. Na to pytanie mogli znaleźć odpowiedź uczestnicy obchodów Dnia Rozwijania Pasji i Zainteresowań Zawodowych, które zorganizowane zostały w naszej szkole.  Uczniowie klas II i III, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, zapoznali młodszych kolegów i koleżanki z pobliskich szkół podstawowych ze specyfiką wybranego przez siebie zawodu. Zaprezentowali umiejętności sporządzania wyrobów z ciasta drożdżowego, proziaków, deserów przygotowanych przy użyciu ciekłego azotu i suchego lodu  oraz potraw dietetycznych. Te ostatnie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nasi goście mogli samodzielnie komponować smaki koktajli owocowych, przygotować soki ze świeżo wyciskanych warzyw i owoców oraz dietetyczne warzywa gotowane w parowarze. Podczas pracy w grupach dowiedzieli się jak opracować prawidłowy jadłospis, jakie produkty powinny dominować w codziennej diecie, a przede wszystkim czym zajmuje się dietetyk. Pytań było wiele, bo dietetyka to obecnie dziedzina nauki, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy coraz większą świadomość tego, że zdrowa dieta i styl życia są gwarancją naszego dobrego samopoczucia. Podczas wspólnego przygotowania potraw i napojów, któremu towarzyszyły liczne dyskusje, ósmoklasiści mogli sprawdzić czy praca w gastronomii byłaby dla nich pasją.

     • Kucharze poznają carvig

     • Autorzy: A.Tęcza, A.Kiwak
      ______________________
      Jesień to pora roku, która obfituje w sezonowe  warzywa i owoce. Jest to bardzo dobry czas na naukę podstaw carvingu. Wielka ilość dostępnych surowców, takich jak dynie, rzepy, buraki, cukinie, jabłka, gruszki, kalarepki powoduje, że na jesiennym stole może królować wiosna, kwiaty, kolor. W październiku kucharze z klasy I Szkoły Branżowej poznawali tajniki sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach. Uczniowie nauczyli się wykonywać różne aranżacje w postaci łabędzi, kwiatów czy liści. Lekcje poświęcone carvingowi były  dla uczniów również nauką cierpliwości i precyzji.

     • Stypendia dla uczniów

     • Autor: B.Sobowska-Rekut
      --------------------------------------
      Podczas sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego uroczyście wręczono stypendia za osiągnięcia w nauce. Z naszej szkoły otrzymały je: Anna Pomykała - kl. IV, Gabriela Drałus - kl. III, Agnieszka Pomykała - kl IV, Kinga Margańska - kl. II, Natalia Snopek - kl. II. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       

     • Tajniki ekonomii

     • Autor: E.Serafin
      4.11.2019 r.
      --------------------

      Pod koniec października tego roku do Zespołu Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych  w Weryni zaprosiliśmy ponad 30 uczniów klas ósmych szkół podstawowych z powiatu kolbuszowskiego, którzy uczestniczyli w przygotowanych przez nas ekonomicznych zabawach i grach edukacyjnych. Głównym celem zorganizowanego przez ekonomistów przedsięwzięcia było rozwijanie zainteresowań i zapoznanie młodszych kolegów i koleżanek z tajnikami ekonomii. Chcieliśmy, aby podczas tego dnia nie tylko nasi uczniowie, ale również uczniowie ze szkół podstawowych nabyli nowe umiejętności zawodowe, budowali bądź doskonalili własne ścieżki edukacyjne, nabywali umiejętności kształtowania własnego wizerunku, rozwijali pasje i zainteresowania, umiejętności interpersonalne, a także uczyli się poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Dodatkowo wszyscy uczestnicy działań ekonomicznych mieli możliwość podniesienia poziomu własnej samooceny oraz kształtowania umiejętności autoprezentacji.

      Wszystkie przedsięwzięcia realizowane były poprzez koedukację koleżeńską, gdzie uczniowie  Technikum  z klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik ekonomista pod nadzorem nauczycieli ekonomistów przygotowali wiele atrakcji dla zaproszonych pasjonatów ekonomii.  Po oficjalnym przywitaniu zaproszonych gości  rozpoczął się konkurs pn. ,, Edukacyjne gry terenowe”. Wyzwanie konkursowe polegało na rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek logicznych z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości czy przedsiębiorczości. Konkurencja wymagała od uczniów precyzji i ostrożności, ale także spostrzegawczości. Trzyosobowe drużyny musiały wykazać się nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim kreatywnością i refleksem, ponieważ zadanie należało wykonać w jak najkrótszym czasie. Dla wszystkich uczestników konkursu było to poważne i ambitne wyzwanie.

      Kolejnym punktem programu były warsztaty ekonomiczne. Członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości  na poszczególnych stanowiskach  komputerowych uczyli  młodszych kolegów i koleżanki  obsługi programu magazynowo – sprzedażowego Subiekt GT, sporządzania  dowodów księgowych - głównie faktury VAT sprzedaży. Dodatkowo nasi uczniowie mogli zaprezentować młodszym kolegom zasady ekonomicznych gier edukacyjnych oraz nadzorować rozwiązywanie przez nich anagramów.

       

      Kształcenie praktyczne jest dla nas kluczowe. Poprzez realizację w/w działań ekonomicznych chcieliśmy  pokazać młodym ludziom, że nauka na poziomie szkół ponadpodstawowych to nie tylko nudna teoria, ale nauka powiązana z zabawą. Nasza szkoła stawia przede wszystkim na wiedzę praktyczną, przekazywaną w interesującej formie, z użyciem nowoczesnych narzędzi. Do dyspozycji uczniów mamy bogate zaplecze techniczne. Uczniowie  Szkół podstawowych i Technikum mogli wykonywać praktyczne zadania z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Udział w przygotowanym przez nas programie ekonomicznym umożliwił uczniom naszej szkoły oraz młodszym kolegom i koleżankom zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania, rachunkowości. Ekonomistom umożliwił nabycie nowych wiadomości i umiejętności praktycznych, efektywniejsze przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych zdobyte doświadczenia pozwolą na poszerzenie zainteresowań, poznanie tajników ekonomii, a to z kolei może mieć wpływ na ukształtowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.


       

     • Mistrzostwo w piłce ręcznej jest nasze!

     • Autorzy: D.Krogulec, A.Kiwak
      _________________________

      Zawody sportowe umożliwiają zaprezentowanie swoich umiejętności i sprawności. Zawody powiatowe to również wspaniała okazja do rywalizacji, a ewentualne zwycięstwo napawa dumą i przekonaniem o własnych możliwościach. Tak się stało w  powiatowych zawodach w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, które odbyły się 30.10.2019 r. na terenie hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Drużyna chłopców zdobyła I miejsce kwalifikując się do zawodów rejonowych. W składzie zwycięskiej drużyny chłopców zagrali: Karol Halat, Bartłomiej Dziuba, Bartosz Krogulec, Bartłomiej Białek, Krzysztof Bajek, Hubert Staszewski, Paweł Czachor, Tomasz Okoniewski, Paweł Lenart, Paweł Tęcza, Norbert Witkowski, Albert Reguła, Kacper Tereba.

      Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce. W składzie drużyny dziewcząt zagrały: Ewa Rzeszut , Martyna Żarkowska, Zuzanna Żarkowska, Magdalena Wiącek, Kinga Tereba, Wiktoria Kozdra, Lidia Halat, Kinga Jagoda, Emilia Podedworny, Maria Łakomy, Oliwia Wilk.

      Chłopcy byli w bardzo dobrej dyspozycji i świetnie przygotowani. Każdy zagrał na miarę swoich możliwości. Na pochwałę zasługuje kapitan Karol Halat, który zagrał najskuteczniej i rzucił najwięcej bramek. W meczu finałowym z ZST było mnóstwo emocji, mecz stał na wyrównanym poziomie, bywało bardzo nerwowo ale najważniejsze, że wygraliśmy zostając Mistrzami Powiatu.

     • Monterzy w akcji

     • Autorzy: G.Warunek, K.Wachowska
      _____________________________
      W ramach Dnia Rozwijania Pasji i Zainteresowań nasi uczniowie ze Szkoły Branżowej kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych - zapoznali młodszych kolegów z klas 8 szkół podstawowych wielu ciekawostek dotyczących swojego przyszłego zawodu. Poprowadzili oni warsztaty techniczno-instalacyjne, w ramach których przybliżyli przybyłym podstawowe zasady łączenia rur w oparciu o  różne technologie. Nasza młodzież pokazała też gościom sposób układania ogrzewania podłogowego, a także pomysł jak wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w niekonwencjonalny sposób wykonując z rur np. lampy biurkowe. Pod okiem naszych monterów młodsi uczniowie sami już później próbowali skręcać, rozkręcać i tworzyć ciekawe wynalazki!

     • Niezawodni wolontariusze

     • Autor: M.Laube-Skowrońska
      28.10.2019 r.
      _________________________
      Jak spędzić ostatnią październikową niedzielę? Najlepiej aktywnie na świeżym powietrzu. Tak zrobiła grupa młodzieży z ZSA-E w Weryni. Zachęceni nie tylko piękną, słoneczną pogodą lecz szlachetnym celem, spotkali się na stadionie sportowym Werynianki. Tam 27.10.2019 odbywały się zawody w Nordic Walking pod haslem: Kolbuszowska piątka - marsz dla Julki. Zawodnicy startowali na dystansie 5 km. A nasi uczniowie  w liczbie 15 świetnie spisywali się przy organizacji  i przebiegu zawodów, dbjąc o to by, uczestnikom nie zabraklo wody. Obecni wolontariusze to: Katarzyna Gola, Klaudia Gul, Sylwia Michalek, Alicja Mokrzycka, Natalia Preneta, Albert Regula, Mateusz Róg, Wiktoria Rudna, Marcelina Serafin, Ewelina i Natalia Sitarz, Wiktoria Serafin, Agata Snopek, Pawel Tecza, i Norbert Witkowski. Uczniom towarzyszyła nauczycielka M.Laube-Skowrońska, sprawując przez cały czas imprezy nad nimi opiekę. Wszystkim bardzo dziekujemy!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie