• Ogłoszenie o biletach miesięcznych

     • SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH!!!

      Szanowni Państwo,

      sprzedaż biletów miesięcznych (tylko z ważnymi legitymacjami) odbędzie się:

      30.08.2022r. (Wtorek)

      od godz. 14:00 do 18:00 w siedzibie firmy Sob-Trans (Kopcie 93A)

      31.08.2022r. (Środa)

      od godz. 10:00 do 12:00 w siedzibie firmy Sob-Trans (Kopcie 93A)

      od godz. 14:00 do 19:00 w siedzibie firmy Sob-Trans (Kopcie 93A).

      01.09.2022r. (Czwartek )

      od godz. 17:00 do 19:00 w siedzibie firmy Sob-Trans (Kopcie 93A).

      Kupno biletu bez legitymacji nie będzie możliwe.

      Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych dni i godzin sprzedaży biletów ! !

      Sprzedaż w innych dniach i godzinach NIE BĘDZIE MOŻLIWA.

      Osoby idące 1 rok do szkoły średniej prosimy PRZYNIEŚĆ ważna legitymację ze szkoły podstawowej.

      Infolinia 0048 607 359 521

      Serdecznie zapraszamy

      Henryk Sobala

     • Matura na 100% - Kinga Kosiorowska najlepsza maturzystka

     • Pragniemy poinformować, że nasza Absolwentka Kinga Kosiorowska znalazła się w grupie 27 najlepszych maturzystów w Polsce (spośród 268 257 zdających wg kryteriów CKE). Przyznano jej nagrodę w ramach ogólnopolskiego projektu „Matura na 100%” krakowskiej Fundacji „Zawsze Warto” oraz Centralnej Komisji Edukacyjnej. To właśnie tacy, młodzi, zdolni ludzie, pełni pasji i zaangażowania będą tworzyli przyszłą elitę naszego kraju. Z takimi wynikami Kinga ma zapewniony wstęp na najlepsze uczelnie w kraju: język polski: 90%; język angielski: 92%, matematyka poziom podstawowy i rozszerzony 100%; geografia poziom rozszerzony 88%. Gratulujemy.

      To sukces i wyróżnienie dla szkoły, gdyż potwierdza jej dobrą jakość kształcenia w oparciu o nowoczesne metody. Daje również satysfakcję nauczycielom, którzy dzięki kwalifikacjom i doświadczeniu,  zaangażowaniu, inspirowaniu uczniów do działań, tworzą przyjazny klimat do uczenia się.

      Apel do przyszłych maturzystów! Wszystko przed Wami. Macie te same warunki kształcenia aby osiągnąć takie doskonałe wyniki i tylko od Was zależy sukces.

      Autor: B.Sobowska-Rekut
      25.08.2022

     • Zmarł Stefan Białek, dyrektor naszej szkoły w latach  1982-92.  

     • 21 sierpnia 2022 r. zmarł Stefan Białek, dyrektor naszej szkoły w latach  1982-92.  

      Urodził się w rodzinie chłopskiej w  Kupnie, 26 grudnia 1933 r., jako syn Andrzeja i Marii z domu Stępień. Jego ojciec w latach 1930 do 1939 wraz z kilkoma obywatelami wsi prowadził działalność w ruchu spółdzielczym "Społem", a celem działalności było założenie sklepu we wsi w celu uniezależnienia się od handlu, który wówczas był zmonopolizowany. W 1941 roku podczas okupacji niemieckiej rozpoczął naukę w szkole podstawowej i w tamtych warunkach ukończył trzy klasy. Od września 1944 roku kontynuował naukę w szkole podstawowej do 1948 roku. Następnie rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. Po czterech latach nauki w 1952 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.
      Po ukończeniu liceum nie został przyjęty na studia. Od października 1952 r., do sierpnia 1953 roku pracował w Narodowym Banku Polskim w Kolbuszowej. We wrześniu 1953 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie. Wówczas studia były dwustopniowe i trwały w sumie sześć lat, które ukończył w maju 1959 roku.
      Na drugim roku studiów magisterskich jako przyszły inżynier rolnictwa podjął pracę na 1/2 etatu jako nauczyciel w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Fajsławicach w powiecie Krasnystaw. W lipcu 1959 roku został zatrudniony przez Oddział Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i skierowany do pracy w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Kolbuszowej.
      Po roku pracy podjął stacjonarne roczne studia pedagogiczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów pedagogicznych wrócił do pracy w szkole rolniczej w Kolbuszowej.
      W roku szkolnym 1964/1965 został przeniesiony do pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Weryni, gdzie powierzono  mu obowiązki Kierownika Wydziału Kształcenia Zaocznego. Po 19-tu latach pracy w kształceniu zaocznym, od listopada 1982 roku, został powołany na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni. Pełne poświęcenia pełnienie obowiązków dyrektora zespołu zakończył 31 sierpnia 1992 roku i przeszedł na emeryturę. 
      Na emeryturze opiekował się ciężko chorą żoną Marią. Jego nową pasją były pszczoły, którym oddawał cały wolny czas.
      Śp. Stefan Białek wychował dwoje dzieci, doczekał się wnuków. Jego odejście napełniło żalem i smutkiem rodzinę, przyjaciół i całą społeczność szkolną.  Cześć Jego pamięci!

      Autor: Stanisław Olszówka

       

       

     • Nie żyje Wojciech Wilk - długoletni nauczyciel w Technikum w Weryni

     • 31 lipca 2022 r. w kolbuszowskiej kolegiacie pożegnaliśmy śp. Wojciecha Wilka. Był nauczycielem historii, wiedzy społeczeństwie, przysposobienia obronnego w Technikum Rolniczym w Weryni w latach 1960 -1991. Pełnił także funkcję wychowawcy i wicedyrektora szkoły w Weryni. Cierpliwy, wyrozumiały i dobry nauczyciel, który wychował wiele pokoleń młodzieży. Zawsze z dużą odpowiedzialnością i wielkim zaangażowaniem podejmował zawodowe i społeczne obowiązki. Troszczył się o uczniów i był ceniony przez nich za pasję i zaangażowanie.

       

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub
     17 227 13 32
     numery wewnętrzne:
     101 sekretariat
     103 dyrektor
     105 zastępca dyrektora
     107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa


     Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz
     zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk
     beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg
     elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca:
     Powiat Kolbuszowski
     ul. 11-go Listopada 10
     36-100 Kolbuszowa
     NIP 814-15-73-682

     Odbiorca:
     Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
     Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie