• Książka na weekend

     • Na dzisiejszy weekend proponuję Wam książkę pt. "Judasz", której autorką jest Tosca Lee. Jeżeli kogoś z Was zaintryguje ta historia, to zapraszam po książkę do biblioteki szkolnej.

      "Sądziłeś, że znasz tę historię…Historia nadaje mu różne imiona. Złodziej. Kłamca. Zdrajca. Zhańbiony i okryty złą sławą samobójcy, stał się człowiekiem, którego imię jest synonimem zdrady… A także jedynym uczniem, którego Jezus nazwał „przyjacielem”. Autorka przedstawia przekonujący portret najbardziej szkalowanej postaci biblijnej wszech czasów – od burzliwego dzieciństwa po zostanie człowiekiem znanym światu jako zdrajca Jezusa. Mało tego, „Judasz” to niezwykłe spojrzenie na życie Jezusa.

      Autor: B.Sobowska-Rekut
      26.02.2021


      Żródło:Judasz - Oceny, opinie, ceny - Tosca Lee - Lubimyczytać.pl (lubimyczytac.pl)

     • Konkurs - Tajemniczy Świat Jaskiń

     • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ma zaszczyt zaprosić naszych uczniów do udziału w XXII edycję ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, który w 2021 roku odbędzie się pod hasłem: „Tajemniczy świat jaskiń”. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączonych komunikatach i regulaminie.
      Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom.
      Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Bożeny Twardowskiej

      Regulamin_2021.pdf 
      2021_Komunikat_teoretyczny.pdf 
      2021_Komunikat_plastyczny.pdf 

     • Zaproszenie do udziału w konkursie

     • W dniu 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień  Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. Zapraszam  wszystkich uczniów do udzialu w konkursie.  Szczegółowe informacje  u nauczyciela  historii.

      Autor: Bernadeta Bogdanowska-Olszówka
      25.02.2021

     • Nagrodzona pocztówka

     • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu na najwspanialszy projekt leśnej kartki pocztowej wzorem starych, tradycyjnych widokówek. Barbara Guźda, uczennica klasy trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych, ujęła jury swoim wykonaniem pocztówki z lasu oraz życzeń z niej płynących. Uczennica zdobyła w kategorii "Projekt pocztówki" zaszczytne 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy!

      Autor: I.Pogoda

     • Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

     • Od 2001 roku decyzją Ministerstwa Zdrowia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej jej skutków.

      Na depresję cierpi szacunkowo 350 mln ludzi na świecie, z czego w Polsce aż 1,5 mln. Dotyczy osób w każdym wieku, poczynając od nastolatków, a nawet dzieci, aż po seniorów. I w każdym przedziale wiekowym jej objawy charakteryzują się czymś innym.

      Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Przyczyny wynikają z trudności w nauce, są także związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą czy agresją w Internecie. Zachowania depresyjne potęguje również obecna sytuacja – konieczność pozostawania w domu i ograniczenie kontaktów rówieśniczych.

      Rodzicie, jak i nauczyciele, będący najbliżej uczniów, powinni być szczególnie wrażliwi na zmiany w zachowaniu młodych ludzi. 

      W dniach 22-26 lutego br. w godz. 17:00-19:00 działa Antydepresyjny Telefon: 22 594 91 00 

      Forum Przeciw Depresji

      Autor: I.Pogoda

     • Nagrodzone w konkursie wojewódzkim


     • Natalia Wit i Gabriela Flis - uczennice klasy drugiej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych - pokonały 200 osób z 53 szkół województwa podkarpackiego uzyskując tytuł laureata oraz wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Porozmawiajmy o AIDS i uzależnieniach". Uczestnictwo w konkursie poszerzyło wiedzę dotyczącą zdrowego i odpowiedzialnego życia. Na co dzień dziewczyny pogłębiają na ten temat wiadomości m.in. poprzez udział w programie profilaktycznym realizowanym od kilku lat przez ZSA-E w Weryni: "Ars, czyli jak dbać o miłość?". Dyrektor szkoły wręczył uczennicom ufundowane przez Wojewódzką Stancję Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablet i słuchawki bezprzewodowe. Gratulujemy!

      Autor: I.Pogoda

     • Nowe kierunki kształcenia w roku szkolnym 2021/2022

     • Od przyszłego roku szkolnego ZSA-E wprowadza nowe kierunki kształcenia. Jeden w technikum, a dwa w szkole branżowej I stopnia. 

      TECHNIK OBSŁUGI PORTÓW I TERMINALI (technikum)

      Zajmuje się organizowaniem pracy w terminalach przeładunkowych. Wykonuje prace związane z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Nadzoruje prace i obsługę urządzeń przeładunkowych w portach, terminalach samochodowych, kolejowych czy lotniczych. Organizuje prace związane ze składowaniem towarów. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Obsługuje podróżnych przemieszczających się różnymi środkami transportu. Planuje każdy element podróży zgodnie z wymaganiami klienta.

      W czasie trwania nauki uczeń uzyskuje dwie kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem. Rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie różnego rodzaju, ale również kurorty i miejsca wypoczynku). Uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą. Wiele miejsca poświęcone jest na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych.

      Druga kwalifikacja SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu. Kwalifikacja ta poświęca wiele czasu na poznanie środków transportowych, ich wydajności i możliwości. Podczas procesu edukacji poznaje się dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów, przedstawiane są w szerokim zakresie procesy spedytorskie i logistyczne oparte o wykorzystanie programów komputerowych.

      Po ukończeniu szkoły absolwent ma możliwości podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą pasażerów -  terminale lotnicze, kolejowe, samochodowe. Może podjąć pracę również w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjny, centrach logistycznych, magazynowych, biurach podróży.

       

      OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZYCH (szkoła branżowa)

      Uczeń w trakcie kształcenia zdobywa umiejętności użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych, wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

      Na lokalnym rynku pracy znajduje się coraz więcej firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, a zawód należy do grupy zawodów poszukiwanych na rynku pracy.

      W cyklu kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikację CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

      Uczniowie będą mieli możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych. Nasi uczniowie mają możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych podczas realizacji staży wakacyjnych.

      Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.

       

      OPERATOR MASZYN I URZADZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH (szkoła branżowa)

      Operatora maszyn zajmuje się wykonywaniem robót drogowych i mostowych, układaniem lub demontażem nawierzchni drogowych i mostowych oraz ich utrzymywanie zgodnie z dokumentacją techniczną. Operator maszyn dokonuje przeglądów technicznych, ocenia stan techniczny, konserwuje i przygotowuje do transportu maszyny i urządzenia. Wykonuje naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń drogowych: żurawi, maszyn do wytwarzania i układania mas bitumicznych, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych, maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg.

      Praca w zawodzie odbywa się w przedsiębiorstwach budujących i eksploatujących drogi i mosty w firmach posiadających sprzęt do robót ziemnych, drogowych i budowlanych oraz w wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej. Budowa i utrzymanie nowoczesnych dróg i obiektów mostowych wymaga zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanej kadry. Potrzeby kadrowe można podzielić na trzy grupy: pracownicy do budowy sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, pracownicy do remontów i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy.

      Realizacja tych zadań wymaga od pracowników posiadania szerokiego zakresu umiejętności. Postępująca mechanizacja robót drogowych wymaga także coraz wyższych kwalifikacji zarówno w zakresie budowy dróg jak i eksploatacji maszyn i urządzeń do ich budowy i utrzymania.

      Absolwenci uzyskują kwalifikację BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

     • Książka na weekend

     • Na weekend proponuję przenieść się w cieplejsze klimaty i przeczytać książkę pt. "Paryska wendeta", której autorem jest Steve Berry. Po książkę zapraszam do biblioteki szkolnej.

      "Kiedy Napoleon Bonaparte zmarł na wygnaniu w 1821 roku, zabrał ze sobą do grobu potężną tajemnicę. Jako generał i cesarz, z pałaców, narodowych skarbców, nawet Kawalerom Maltańskim i Watykanowi, skradł niewyobrażalne bogactwa. Przetrzymujący go Brytyjczycy mieli nadzieję, że uda im się dowiedzieć, gdzie ukrył swój skarb. Bonaparte jednak nie powiedział im nic, zaś w swoim testamencie nawet słowem o majątku nie wspomniał. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało…Pewnej grudniowej nocy do drzwi kopenhaskiej księgarni Cottona Malone, byłego agenta Departamentu Sprawiedliwości, pukają kłopoty. Tak w zasadzie wdzierają się siłą pod postacią agenta amerykańskiej Secret Service i depczących mu po piętach dwóch zabójców. Wywiązuje się strzelanina, z której Malone ledwo uchodzi z życiem. Choć niezbyt ufa zdenerwowanemu agentowi proszącemu o pomoc, zmuszony jest podążyć za niespodziewanym sojusznikiem.Wkrótce trafia na ślad tajemniczego Klubu Paryskiego, klikę multimilionerów, mających na celu manipulację światową gospodarką. By powstrzymać międzynarodową finansową anarchię, będzie zmuszony prosić o pomoc najemnych terrorystów i dołączyć do grona desperatów poszukujących legendarnego zaginionego skarbu Napoleona".

      Autor: B.Rekut

      Źródło: Paryska wendeta - Oceny, opinie, ceny - Steve Berry - Lubimyczytać.pl (lubimyczytac.pl)

     • XII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy „Podróż w przyszłość”

     • Już po raz dwunasty Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni wraz ze Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej organizuje konkurs literacki. W tym roku odbędzie się trochę nietypowo, bo w formie zdalnej.  Zapraszamy wszystkich, którzy mają bogatą wyobraźnię i lubią pisać, tworzyć, odkrywać, po swojemu podróżować w przyszłość...

      Regulamin konkursu dostępny tutaj
      Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj
       

      Autor: Katarzyna Wachowska

     • Wirtualna wycieczka po świecie finansów

     • W terminie 1-15 lutego br.  w ramach programu Program Bankowcy dla Edukacji wychowawcy  w zakresie  lekcji z  wychowawcą zabierali wychowanków na wirtualną wycieczkę po świecie finansów do Warszawskiego Instytutu Bankowości. Uczniowie mogli poznać  historię, zadania i rolę kluczowych instytucji finansowych w Polsce.  Była to doskonała okazja, aby zgłębić wiedzę  z zakresu finansów, dowiedzieć się czegoś więcej o  płatnościach bezgotówkowych, bankowości internetowej i mobilną, a także nt.  bezpieczeństwa korzystania z usług finansowych. 

      W dzisiejszym świecie edukacja ekonomiczna to niezwykle ważna dziedzina na każdym etapie życia człowieka. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że jej zakres tematyczny systematycznie się powiększa. Finanse osobiste, oszczędzanie, bankowość,  kredyty, inwestowanie, cyberbezpieczeństwo - to elementy, których znajomość pozwoli nam skutecznie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. 

      Wirtualna wycieczka wzbogacona jest  licznymi zdjęciami, różnorakimi animacjami i filmami edukacyjnymi, dzięki którym wszystko jest  ciekawe  dla uczniów. Już od najmłodszych lat spotykamy się przecież z cyfrową rzeczywistością - tablet, telefon, komputer, bankomat, karta płatnicza... Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Poszerzanie wiedzy ekonomicznej  jest więc  konieczne. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieć możliwość zorganizowania wycieczki edukacyjnej dla wychowanków do instytucji finansowych , które poznaliśmy wirtualnie.

      Autor: Ewa Serafin
      15.02.2021

     • Potrawy tłustoczwartkowe

     • Już niedługo ulubiony dzień wszystkich łakomczuchów – czyli tłusty czwartek. To dzień kiedy będziemy jeść róże karnawałowe, oponki, faworki, pączki z marmoladą różaną, z cukrem pudrem, z lukrem, ze skórką pomarańczy czy kolorowe donuty. Zgodnie z polskimi tradycjami zaraz po nim rozpoczyna się Wielki Post, dlatego w ten dzień dopuszczalne jest objadanie się i nie liczenie kalorii.
      Zachęcamy do skorzystania ze sprawdzonych przepisów na pączki i oponki, pamiętając że tego dnia diety nie obowiązują i spokojnie można pozwolić sobie na kilka słodkich wypieków.

      Pączki

      Składniki:

      1kg maki + ok 300 g na podsypkę,
      9 jaj,
      1 margaryna,
      100 g drożdży,
      ½ szklanki cukru,
      cukier waniliowy,
      2 łyżki octu/spirytusu,
      ½ l mleka,
      szczypta soli,
      500 g marmolady,
      1 ½  l oleju do smażenia,
      cukier puder do dekoracji

      Wykonanie :

      Podgrzać mleko (ma być dość ciepłe, ale nie gorące), wlać do pojemnika lub miski, dodać pokruszone drożdże, 1 łyżkę mąki i 1 łyżkę cukru. Odstawić do wyrośnięcia. W międzyczasie przesiać mąkę do dużej miski, dodać sól i cukier wanilinowy. Jajka utrzeć z cukrem kryształem. Rozpuścić margarynę. Do miski z mąką wlać wyrośnięte drożdże i wymieszać z częścią mąki. Odstawić do wyrośnięcia. Dodać jaja, wymieszać następnie dodać przestudzoną margarynę oraz ocet/ spirytus i wymieszać wszystko łyżką . Zostawić do wyrośnięcia.

      Stolnicę lekko posypać mąką wyłożyć ciasto i zagnieść. Ciasto rozwałkować, na połowę krążków nałożyć nadzienie i przykryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze zlepić. Pączki pozostawić do wyrośnięcia, na lekko posypanym mąką blacie, przykryte ściereczką (po ok. 30 min. pączki powinny być leciutkie i puszyste). Smażyć na rozgrzanym tłuszczu w dużym garnku z obu stron. Oleju musi być dużo, aby pączki swobodnie w nim pływały. Pączki układać na ręcznikach papierowych, aby ociekł tłuszcz. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

      Oponki

      Składniki:

      1 kg sera białego,
      1,5 kg mąki,
      1 szklanka śmietany,
      1,5 szklanki cukru,
      2 łyżki soli,
      2 łyżki sody,
      2 kieliszki spirytusu,
      cukier waniliowy,
      4 jajka.

      Wykonanie:

      Do mąki dodać sodę Sól cukier waniliowy i zwykły jajka spirytus i śmietanę ciasto zagnieść Na koniec dodać pokruszony ser i delikatnie wymieszać rozwałkować na placki grubości 1,5 centymetra i wyciąć szklanką kółka w środku każdego wyciąć kieliszkiem mniejsze kółko smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor gotowe posypać cukrem pudrem.

      Autor: Anna Tęcza
      02.02.2021

     • Naukowa konferencja ekonomiczna w ZSA-E Weryni

     • W ubiegły piątek, tj. 29 stycznia 2021 r. w naszej szkole odbyła się naukowa konferencja pt.  ,,Savoir vivre w biznesie”. Została ona zrealizowana w ramach projektu pt. Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość. Uczestniczyło w niej ok 100 uczniów naszej szkoły kształcących się w Technikum w  zawodach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Zbigniew Bogacz witając zaproszonych prelegentów, nauczycieli,  uczniów, życząc wszystkim owocnego pogłębiania wiedzy ekonomicznej. W ramach konferencji zostały  przeprowadzone dwie prelekcje w formie online.

      Pierwszą, prowadził  dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Dariusz Tworzydło - ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations. Profesor podczas wykładu podkreślał znaczenie całej etykiety w biznesie, a także omawiał zasady kształtowania swojego wizerunku i własnej firmy. Mówił on, jak ważne jest to pierwsze wrażenie, a także komunikacja werbalna i niewerbalna. Podczas wykładu nie zabrakło różnych konkursów, humoru, dobrej zabawy, ćwiczeń, łamigłówek logicznych,  odniesień do lat szkolnych wykładowcy.

      Drugi wykład na temat planowania kariery zawodowej  przeprowadził dr Piotr Cyrek pracownik Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktor ekonomii podkreślił jak ważne jest w biznesie wyznaczanie sobie celów, stawianie wymagań, ale także efektywne planowanie w tzw. kategorii formuły SMART. Uzasadnił, że nasze sposoby postępowania zależą od schematów myślowych, które mamy zakodowane, czyli: „To my nadajemy znaczenie każdemu doświadczeniu, jakie odbieramy dzięki różnym programom, jakie posiadamy
      w swoim umyśle”. Ważnym elementem sukcesu jest także tzw. dociekanie. Otóż, należy pokonywać wszelkie bariery i sukcesywnie dążyć do stawianych sobie celów. Uczestnicy
      z wielkim skupieniem słuchali wszystkich tych rad, wskazówek i interesujących przykładów wykładowcy. Tak jak mówił wykładowca: ,, Nigdy nie wiadomo co przyniesie rzeczywistość, a szczęście przeplata się smutkiem, a czasem tragediami”.

      Uczestnictwo w przedsięwzięciu było ciekawym doświadczeniem dla wszystkich słuchaczy. Wykładowcy chętnie dzielili się nie tylko posiadaną wiedzą, ale również swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami życiowymi. Konferencja przebiegała w miłej atmosferze. Nad całością przedsięwzięcia czuwała p. Ewa Serafin i p. Beata Bryk.

      Autorzy: Beata Bryk, Ewa Serafin, Katarzyna Wachowska
      5.02.2021

     • Książka na weekend

     • "Nie oddam dzieci" Katarzyny Michalak Najmocniejsza powieść Katarzyny Michalak. Roztrzaskuje serce na kawałki, wzbudza skrajne emocje, wzrusza do łez. A przecież ta historia może się przydarzyć każdemu. Michał Sokołowski, młody i utalentowany chirurg oddany swojej pracy, nie zauważa momentu, w którym staje się ona ważniejsza niż rodzina. Dopiero gdy jego ukochana żona i najmłodszy synek giną pod kołami rozpędzonego samochodu, Michał zrozumie, co tak naprawdę jest ważne. Za późno… Ale to nie koniec jego tragedii. Los bywa okrutny, a ludzie jeszcze bardziej. Pogrążonego w rozpaczy mężczyznę czeka jeszcze jeden cios, który spadnie z najmniej spodziewanej strony.  Zrozpaczony ojciec musi podjąć o desperacką walkę o prawa do opieki nad pozostałymi dziećmi i stawić czoła nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, ale i tym, którzy powinni stać po jego stronie. Michał musi znaleźć w sobie siłę, by wykrzyczeć: Nie oddam dzieci! Albo… utraci je również. Tę powieść musisz przeczytać… Ta historia może zmienić Twoje życie… Ten dramat może się rozegrać tuż obok Ciebie… Dramatyczna, wstrząsająca i do bólu prawdziwa.

      Rotmistrz Witold Pilecki był dowódcą mojego ojca Tadeusza Płużańskiego. Razem konspirowali, w tym samym więzieniu znosili tortury komunistycznych oprawców. Ojca wypuszczono po 9 latach (73 dni przesiedział w celi śmierci), do końca swoich dni nazywał dowódcę „świętym polskiego patriotyzmu”. Rotmistrz nigdy się nie poddał, nie dał się złamać w ubeckim śledztwie,pozostał Niezłomny. Książka odpowiada na wiele pytań dotyczących śledztwa i procesu: Kto torturował rotmistrza w mokotowskim więzieniu? Czy w momencie wyprowadzania na egzekucję, 25 maja 1948 r., więzień jeszcze żył, czy kat Piotr Śmietański strzałem w tył głowy uśmiercił trupa? Dlaczego Pilecki podjął grę z szefem wszystkich ubeków Józefem Różańskim? Jakie były dalsze losy brutalnych funkcjonariuszy aparatu przymusu? Jak potoczyły się kariery morderców sądowych? Jak rotmistrz traktował współpracowników? Kiedy po latach upokorzeń dzieci Witolda będą mogły zapalić lampkę na grobie Taty? Życie rotmistrza Witolda Pileckiego to gotowy scenariusz na dawno oczekiwany film sensacyjny. Może tą książką zainteresuje się Hollywood?

      Zapraszam po książki do biblioteki szkolnej

       

      Źródło: https://lubimyczytac.pl

       

       

       

     • Wywiadówka

     • Szanowni Rodzice

      W dniu 9 lutego (wtorek)  po zalogowaniu się do e-dziennika mogą Państwo pobrać przygotowaną informację o wynikach i postępach uczniów w nauce.

      W tym dniu w godzinach od 15-17 wszyscy nauczyciele będą pełnić dyżur telefoniczny. Za pośrednictwem  wychowawców, Rodzice będą mogli w sprawach szczególnie ważnych uzyskać numer telefonu  do nauczycieli przedmiotów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

       

      Zapraszam
      Zbigniew Bogacz
      Dyrektor ZSA-E w Weryni

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie