• Rozkłady jazdy autobusów

     • Ługnica-Niwiska-Kolbuszowa

      Kolbuszowa-Werynia-Wilcza Wola

      Wilcza Wola-Werynia-Kolbuszowa

      Bujak Bus

      Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym rozkładem jazdy autobusów na trasie: Wilcza Wola-Werynia-Kolbuszowa, Kolbuszowa-Werynia-Wilcza Wola oraz Werynia-Łowisko (przez Raniżów, Mazury, Sokołów Młp.), Werynia-Rzeszów (przez Raniżów, Sokołów Młp.), Werynia-Rzeszów (przez Kolbuszowa, Kupno, Głogów Młp.), Werynia-Sokołów Młp. (przez Raniżów), Werynia-Sokołów Młp. (przez Poręby Wolskie, Posuchy), Werynia-Wilcza Wola/Maziarnia, Werynia-Zielonka (przez Raniżów, Korczowiska, Posuchy)Werynia-Zielonka (przez Wola Raniżowska).


      19.08.2020
      Autor: I.Pogoda

     • Vivant professores

     • W dniu 11 maja 2020 r. Andrzej Duda, Prezydent RP podpisał nominację dla Piotra Micka na tytuł profesora nauk rolniczych. Prof. dr hab. inż. Piotr Micek jest kolejnym absolwentem Zespołu Szkół w Weryni, który osiąga najwyższy tytuł naukowy. Pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest żonaty i ma 2 dzieci.

                  Wielka duma z racji nominacji profesorskiej Piotra Micka ogarnęła środowisko osób związanych z Zespołem Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni. To wielka nobilitacja dla Szkoły, która może pochwalić się tak znamienitym absolwentem. Wszystko zaczęło się w Kolbuszowej, gdzie prof. Piotr Micek się urodził i gdzie ukończył Szkołę Podstawową Nr 1. Następnie w latach 1983 – 1988 kształcił się w Zespole Szkół Rolniczych im. KEN w Weryni (obecnie Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni), w 5-letnim Technikum Hodowlanym. W tym okresie Jego wychowawcą był mgr inż. Roman Rząsa, z którym udało mu się wygrać Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o BHP w Rzeszowie. Z kolei pod czujnym okiem mgr inż. Zofii Kwolek dwukrotnie reprezentował Szkołę w „Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych” z zakresu zootechniki. Został zwycięzcą tego konkursu na szczeblu międzywojewódzkim w Lublinie oraz finalistą na szczeblu ogólnopolskim w Olsztynie, uzyskując prawo wstępu na wyższą uczelnię rolniczą bez egzaminu.

      Korzystając z uzyskanego prawa w 1988 r. prof. P. Micek rozpoczął studia wyższe w ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Zootechnicznym. Studia ukończył w 1994 r. obroną pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Żywienia Zwierząt. W tym samym roku uzyskał stypendium Rządu Francuskiego i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Rennes we Francji (ENSA). W 1995 r. obronił pracę dyplomową i otrzymał dyplom ukończenia studiów wyższych (Diplôme d’Agronomie Approfondi) we Francji.

                  W kwietniu 1996 r. prof. P. Micek podjął pracę na stanowisku asystenta naukowego-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę doktorską obronił w 2001 r. przed Radą Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, specjalność żywienie zwierząt, uzyskał w 2009 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "Przydatność żywieniowa ziarna krajowych gatunków i odmian zbóż dla przeżuwaczy". Działalność naukowo-badawcza profesora obejmuje bardzo szeroki zakres i wiele zagadnień z obszaru związanego z przemysłem rolno-spożywczym. Podczas swojej pracy zawodowej uczestniczył w wielu badaniach, projektach, konferencjach i misjach naukowych. Współpracował z licznymi naukowcami z całego świata.

      Ważną dziedziną działalności zawodowej prof. P. Micka był udział w pracach organizacyjnych na rzecz macierzystej Uczelni. Czynnie uczestniczył w pracach licznych senackich i wydziałowych komisji oraz komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych. Był członkiem lub przewodniczącym komitetu organizacyjnego 16 konferencji międzynarodowych, w tym m.in. International Conference on „Biotechnology and Welfare in Animal Husbandry” in conjunction with a Havemeyer Fundation (USA) Session “Fertility and Assisted Reproduction in Horses”, 15-16 June, 2015; Kraków, Poland.

      Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i stopni naukowych. Dołączamy się do Pieśni Gaudeamus igitur, która wznosi okrzyki na cześć akademii i jej profesorów: „Vivat academia,
      vivant professores” (Niech żyje akademia, niech żyją profesorowie). Całe środowisko Zespołu Szkół Agrotechniczno -  Ekonomicznych w Weryni zalicza profesora Piotra Micka do najznakomitszych osobowości z pośród ponad 10 tyś. absolwentów. Jest On również przykładem dla obecnych uczniów, że można osiągać sukcesy i satysfakcję dzięki wytrwałemu rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

      (materiał zredagowany w oparciu o informację „Nominacje profesorskie 2020 - prof. dr hab. inż. Piotr Micek)

      Opracowanie: Witold Cesarz

     • Europejski sukces ZSA-E w Weryni

     • Po raz kolejny udowodniliśmy, że Zespół Szkół Agrotechniczno–Ekonomicznych w Weryni jest liderem w pozyskiwaniu funduszy ze środków programu Erasmus+. Nasz nowy projekt „Food Redefined” (Nowa definicja żywienia) został bardzo dobrze oceniony i uplasował się na 44 miejscu na 312 wniosków złożonych z całego kraju. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 122 972,00 euro. Koordynatorem całego projektu jest nasza szkoła. Projekt rozpocznie się 1 września 2020 r. i będzie trwał 2 lata. W tym czasie 24 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 nauczycieli wyjedzie na tygodniowe warsztaty do szkół partnerskich we Francji, Chorwacji oraz Portugalii. Wizyta partnerska w naszej szkole zaplanowana jest na czerwiec 2021 r. Podczas wizyty w Chorwacji nasi uczniowie będą doszkalać swoje umiejętności związane z kuchnią śródziemnomorską oraz wykorzystaniem naturalnych składników do przygotowania potraw. Wizyta w Portugalii wzbogaci naszą wiedzę o kuchnię Zero Waste (czyli jak wykorzystać cały produkt nie marnując niczego) oraz przygotowywanie ekologicznych napoi i koktajli. Francuzi będą nas uczyć jak przygotowywać potrawy w niskich temperaturach, aby nie traciły swych wartości oraz wykorzystania produktów organicznych. Każda wizyta będzie dla nas niesamowitym doświadczeniem edukacyjnym jak również turystycznym i społecznym. Całość projektu realizowana będzie w języku angielskim, a nasi uczniowie wraz z kolegami i koleżankami z Francji, Portugalii i Chorwacji będą tworzyć wideoblog z przepisami, z których finalnie powstanie książka. Już nie możemy się doczekać spotkania!

      Autor: A. Stąpor

     • Szczegóły rekrutacji

     • W terminie od 13 do 18 sierpnia  rodzic kandydata zakwalifikowanego potwierdza wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

      Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni nastąpi w dniu 19 sierpnia do godz. 14.00 na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

     • Sierpień - miesiącem szczególnych rocznic historycznych

     •          Sierpień jest miesiącem ważnym w naszej pamięci narodowej. W tym miesiącu rozegrały się w minionym XX wieku wydarzenia o szczególnym znaczeniu. O kilku z nich należy wspomnieć. Będą to znane, nagłośnione, ale też mniej znane,  raczej skromne, mające niemały wpływ na dalsze losy narodu polskiego.

               W 1914 roku spełnił się sen kilku pokoleń Polaków.  Przeciwko sobie stanęli zaborcy Rosja, Austria i Prus. Rozpoczęła sie I wojna światowa. Kilku polskich patriotów na czele z Józefem Piłsudskim postanowiło wykorzystać rozpoczęty konflikt wojenny do zorganizowania powstania narodowego. W dniu 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa w kierunku Królestwa Polskiego. W przemówieniu wygłoszonym kilka dni wcześniej do jej żołnierzy Józef Piłsudski mówił: "Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi.(...) Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały". Celem tych działań było poderwanie Polaków do wspólnej walki przeciw zaborcom. Kompania przybyła do Kielc w zaborze rosyjskim w dniu 12 sierpnia 1914 roku . Śmiałkowie nie uzyskali poparcia od rodaków w Królestwie, ale przypomnieli, że należy zrobić wszystko, aby odzyskać wolność.

              Polacy musieli czekać, jeszcze 4 lata na odzyskanie niepodległości, do 1918 roku. Niestety o granice i terytorium trzeba było nadal walczyć z wieloma wrogami.

               100 lat temu, 15 sierpnia 1920 r., na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem „cudu nad Wisłą” i uznawana za 18 przełomową bitwę w historii świata zadecydowała, o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Dla upamiętnienia tego wydarzenia sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – zaznaczono w uchwale sejmu RP. Klęska bolszewików zapewniła przetrwanie jej niepodległości i zdaniem większości historyków uchroniła całą Europę przed panowaniem komunizmu. Naród polski stanął na wysokości zadania uczynił wszystko aby obronić zagrożoną niepodległość .

               Również w sierpniu 1919 roku Polacy na Górnym Śląsku stanęli do walki przeciwko Niemcom. Zaczyna sie cykl powstań śląskich. Po raz drugi o wolność Śląska walczą Polacy 19/20 sierpnia 1920 roku. Dzięki niezwykłemu uporowi i determinacji Polaków na Śląsku, część tych ziem została przyłączona do Polski.

              Kolejnym wydarzeniem w naszej XX wiecznej historii było powstanie warszawskie. Wśród powstańców byli też ci, którzy widzieli Viktorię Polski w 1920 roku. Niestety po przeciwnej stronie był tez Stalin, który walczył w 1920 roku i widział klęskę swojej Armii Czerwonej. W 1944 roku stał przed Warszawą jako przywódca państwa , które miało ,,wyzwolić" Polskę spod okupacji niemieckiej. Wiedział o tragicznej sytuacji powstańców ,ale nie zgodził się na udzielenie im pomocy. Nie zezwolił nawet na lądowanie samolotów, niosących pomoc dla walczących powstańców. Była to jego zemsta za sierpień z 1920 roku . Niestety skuteczna. Powstańcy przegrali ponosząc straszne straty. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów. Opanowanie miasta przez AK przed nadejściem Sowietów i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu rządu polskiego na uchodźctwie miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR, ale te plany nie były na rękę Rosjanom. Powstanie upadło.

              Po II wojnie światowej Polska została uzależniona od komunistycznej Rosji. Polacy nie poddali. Mimo strasznych ofiar poniesionych pod okupacją rozpoczęły się protesty społeczeństwa od1956 roku. Żądano nie tylko poprawy sytuacji gospodarczej, ale też wypuszczenia więźniów politycznych . Przez lata trwały strajki, protesty. Społeczeństwo nie pogodziło sie z narzuconą władzą. W latach 70-tych powstały organizacje opozycyjne . Sytuacja w kraju na przełomie lat 70 /80-tych była tak tragiczna, że dochodzi do ogólnonarodowego buntu. Powstał wieki ruch społeczny ,,Solidarność". W wyniku zdecydowanej postawy i determinacji Polaków władza komunistyczna po raz pierwszy ustąpiła. 40 lat temu, 14 sierpnia 1980 r., w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk w obronie zwolnionej działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz. Dwa dni później utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w którego skład weszli przybyli do stoczni delegaci z innych strajkujących zakładów. Spisano 21 postulatów MKS. Pierwszym i najważniejszym było utworzenie niezależnych od władzy i pracodawców związków zawodowych. 31 sierpnia jeden z przywódców strajku, Lech Wałęsa, i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie gdańskie. MKS deklarował zakończenie trwającego dwa tygodnie protestu. Delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Andrzej Kołodziej, jeden z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych z 1980 r., działacz pierwszej „Solidarności” i „Solidarności Walczącej” twierdzi, że ,,Porozumienia Sierpniowe to fundament naszej na nowo odzyskanej niepodległości i naszego nowego bytu". Do tamtej chwili w zasadzie wszystkie protesty kończyły się rozwiązaniami siłowymi – totalitarna władza pokazywała swoją siłę i wszystko było tłamszone, niszczone. To był natomiast pierwszy moment, kiedy poczułem, że zwyciężyliśmy. Oczywiście miałem świadomość, że czeka nas ciągła walka o realizację tych porozumień, ale już sama zgoda na podpisanie pierwszego punktu – zgoda na utworzenie wolnych, samorządnych związków zawodowych w totalitarnym systemie komunistycznym – to była rzecz nie do przecenienia".

      Podsumowując, w miesiącu sierpniu w naszej historii rozgrywały sie niezwykle ważne wydarzenia. W ostatnich dniach również w sierpniu odbyło sie uroczyste zaprzysiężenie prezydenta RP Andrzeja Dudy. Cieszmy się i doceniajmy, że mimo problemów w naszej ojczyźnie żyjemy w okresie pokoju. Miejmy nadzieję , że prezydentura Andrzeja Dudy jest klamrą zamykającą okres ciężkich wydarzeń w naszej historii. Jesteśmy pokoleniem , które w pokoju może budować swoją przyszłość osobistą i ojczyzny. Pamiętajmy jednak o naszych bohaterach z różnych wydarzeń sierpniowych, którzy ponieśli najwyższą cenę, oddając życie za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom!

      Autor: B. Olszówka

      Opr: dzieje.pl

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • zswerynia@zswerynia.pl
    • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
    • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • Logowanie