• Technik ekonomista

    1. Technik ekonomista to zawód ponadczasowy, niezwykle atrakcyjny i popularny na rynku pracy. Szeroka wiedza i umiejętności stwarzają elastyczne możliwości zatrudnienia ekonomisty, począwszy od prowadzenia własnej działalności poprzez pracę w firmach produkcyjnych i w bankach. Jako ekonomiści sprawdzają się zarówno osoby spokojne, systematyczne w pracy np. na stanowiskach administracyjno-biurowych, w księgowości, planowaniu, również osoby energiczne, poszukujące wyzwań, nie bojące się ryzyka np. w marketingu, w instytucjach finansowych, także na stanowiskach kierowniczych.
      
    2. Informacje dodatkowe
     Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych, obsługi urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów komputerowych: kadrowo-płacowych, magazynowo-zaopatrzeniowych i finansowo-księgowych. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.
      
    3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
     EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
     EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
    4. Sylwetka absolwenta
     Absolwent kończący szkołę zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
     a) prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej,
     b) sporządzania dokumentacji i sprawozdań we wszystkich podmiotach gospodarczych na rynku pracy,
     c) biegłej obsługi programów komputerowych do obsługi firmy i biura rachunkowego,
     d) posługiwania się technicznymi środkami biurowymi i organizowania pracy biura,
     e) działań marketingowych, reklamy, zarządzania,
     f) organizowania zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania produkcji, sprzedaży towarów i usług,
     g) obliczania podatków,
     h) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
     i) obliczania, interpretacji i prezentacji miar statystycznych,
     j) obliczania wskaźników niezbędnych do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firmy, analizy kosztów przychodów,
     k) ewidencjonowania (księgowania) operacji gospodarczych,
     l)
     prowadzenia rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
     m) prowadzenia korespondencji w sprawach pracowniczych, finansowych i handlowych,
     n) sporządzania planów działania i organizowania procesów logistycznych jednostki organizacyjnej,
     o) stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
      
    5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie: w każdym podmiocie gospodarczym produkcyjnym, handlowym, usługowym, jednostkach budżetowych, urzędach i bankach jako:
     a) pracownik administracyjno-biurowy,
     b) pracownik działu kadr i płac,
     c) księgowy,
     d) specjalista ds. inwentaryzacji,
     e) specjalista ds. rozliczeń podatkowych,
     f)  specjalista ds. marketingu i reklamy,
     g) planista,
     h) analityk,
     i)  referent,
     j) zaopatrzeniowiec,
     k) pracownik magazynów, hurtowni i sklepów,
     l) pracownik biur rachunkowych,
     m) agent ubezpieczeniowy
     n) asystent prezesa

     Może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing, logistyka i innych oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  uzyskując tytuł technika rachunkowości.

     

    1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
     Pracownie ekonomiczne wyposażone są w sprzęt audiowizualny oraz komputery z programami finansowo-księgowymi, magazynowymi, kadrowo-płacowymi, a także programami do obsługi małej i średniej firmy i rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK.
      

    Aktualizacja: I. Pogoda
    10.11.2018

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie