• 2020/2021

   Informujemy, że 21 uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni  z technikum (10) oraz szkoły branżowej (11) uzyskało stypendium. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie w kwocie 4000 zł.

   Nasi uczniowie są zdolnymi, młodymi ludźmi, którzy doceniają wartość edukacji. Lubią się uczyć, co przekłada się na osiągane wyniki. Ambitnie podejmują wyzwania i doskonalą umiejętności zawodowe. Uczestniczą w licznych konkursach oraz olimpiadach uzyskując wysokie lokaty.

   Zdają sobie doskonale sprawę z tego, że tylko wysokie wyniki w nauce, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w trakcie kursów, warsztatów, a także zagranicznych praktyk zawodowych będą decydowały o ich zatrudnieniu nie tylko na krajowym ale również na europejskim rynku pracy.

   Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   Lista stypendystów

   TECHNIKUM:
   Kl. II
   Gabriela Ofiara / technik ekonomista/
   Agata Snopek / technik ekonomista/
   Ewelina Sitarz / technik ekonomista/

   Kl. III
   Barbara Guźda / technik żywienia i usług gastronomicznych
   Kinga Wilczyńska / technik żywienia i usług gastronomicznych/
   Kinga Margańska / technik ekonomista/
   Ewa Rzeszut / technik ekonomista/ 
   Natalia Snopek / technik ekonomista/

   Kl. IV
   Natalia Preneta / technik ekonomista/
   Konrad Świątek / technik ekonomista/


   SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
   Kl. II
   Natalia Gul /kucharz/
   Sylwia Jemioło /kucharz/
   Jarosław Lewicki /kucharz/
   Mateusz Róg /kucharz/
   Alicja Czachor /kucharz/

   Kl. III
   Kacper Nowak /monter/ 
   Małgorzata Dziuba /kucharz/
   Sylwia Motyl /kucharz/
   Magdalena Dziuba /kucharz/
   Anna Bemebenek /kucharz/
   Dawid Iskra /monter/


   2017/2018

   W dniach 8-15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej Uchwałą Nr 356/7565/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017 r. mającej na celu przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018.

   Ocenie merytorycznej podlegały wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym w liczbie 446 wniosków.

   Członkowie Komisji Stypendialnej (Eksperci) oceniali przydzielone im wnioski zgodnie z zasadami przyznawania punktacji określonymi w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów, zatwierdzonego Uchwałą Nr 308/6234/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2017 r.

   W wyniku obrad Komisji sporządzono listę rankingową wniosków ułożonych według uzyskanej punktacji w kolejności malejącej.

   Lista rankingowa została zatwierdzona Uchwałą Nr 369/7766/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 22 listopada 2017 r.

   Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 385 stypendiów.

   Oznacza to, że stypendium w kwocie 4 000,00 zł otrzymają:

   Gabriela Augustyn
   Karolina Czachor
   Patrycja Gielarowska
   Patrycja Ofiara
   Karolina Olejarz
   Krzysztof Ptaś
   Agata Pyryt
   Katarzyna Róg
   Elżbieta Ślęzak
   Justyna Witas

   Serdecznie gratulujemy!

   źródło: www.podkarpackie.edu.pl


   2016/2017

   Na posiedzeniu 17 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017. Stypendium w wysokości 4 tys. zł otrzyma 350 uczniów/uczennic w tym:

   Marzena Materska
   Beata Ofiara
   Krzysztof Ptaś
   Małgorzata Materska
   Klaudia Maciąg 
   Kinga Cisło
   Justyna Witas
   Ryszard Wilczyński

   Serdecznie gratulujemy!

   źródło: www.podkarpackie.edu.pl

   Autor: I.Pogoda

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie