• Regulamin rekrutacji do projektu

    •  

     Regulamin uczestnictwa w projekcie

      


      

     OGŁOSZENIE O REKRUTACJI - GRUPA 2

      

     Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-036221 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  program: Wiedza, Edukacja, Rozwój.

     Ogłaszamy  termin rekrutacji
     do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”
     dla 13  uczniów,
     którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii
     w październiku 2020 r.


     Do projektu zapraszamy  uczniów z obecnych klas I i II  czteroletniego technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy I trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie kucharz
     Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym oraz pedagogicznym.

     Nabór odbywa się w dniach: od 3 lutego 2020 r. - do 17 lutego 2020 r.
     Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.
     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”.
     Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie 3 lutego 2020 r. - do 17 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły.
     Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.


      

     OGŁOSZENIE O REKRUTACJI - GRUPA 1
     /rekrutacja uzupełniająca/

     Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063047 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Nabór uzupełniający do projektu
     „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”


     staż zagraniczny  w Hiszpanii
     w dniach 10 maja  – 31 maja 2020 r.


              Do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas II i III  czteroletniego technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz klasy II trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym oraz pedagogicznym.
     Nabór uzupełniający rozpoczyna się 2 stycznia 2020 r.
     i będzie trwał do 3 stycznia 2020 r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.
     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”.
     Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie od 2 stycznia do 3 stycznia 2020 r. w sekretariacie szkoły.
     Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.


     OGŁOSZENIE O REKRUTACJI - GRUPA 1
     /rekrutacja uzupełniająca/

     Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063047 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

      Nabór uzupełniający do projektu
     „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”


     staż zagraniczny  w Hiszpanii
     w dniach 10 maja  – 31 maja 2020 r.


     Do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas II i III  czteroletniego technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz klasy II trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym oraz pedagogicznym.
     Nabór uzupełniający rozpoczyna się 12 grudnia 2019 r.
     i będzie trwał do 16 grudnia 2019r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.
     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”.
     Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie od 12 grudnia 2019 r. i będzie trwał do 16 grudnia 2019r. w sekretariacie szkoły.
     Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.


     OGŁOSZENIE O REKRUTACJI - GRUPA 1

     Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063047 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

     Ogłaszamy  termin rekrutacji do projektu „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”
     dla 13  uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny  w Hiszpanii
     w dniach 10 maja  – 31 maja 2020 r.


              Do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas II i III  czteroletniego technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz klasy II trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowym oraz pedagogicznym.
     Nabór rozpoczyna się 30 października 2019 r. i będzie trwał do 14 listopada 2019r. Udział w projekcie jest bezpłatny i w całości finansowany z funduszy europejskich.
     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Nasza szkoła Twoją szansą na sukces”.
     Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. w sekretariacie szkoły.

     Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Kuna, Bogusława Sobowska-Rekut i Anna Kwiecień.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie