• Technik architektury krajobrazu

   • Technik architektury krajobrazu jest obecnie bardzo poszukiwanym pracownikiem. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych specjalistów w zawodzie, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firm prowadzących działalność w zakresie architektury krajobrazu. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale internetowe prowadzące wyszukiwanie ofert pracy wykazuje, że obszarem, w którym stosunkowo łatwo można znaleźć pracę, jest właśnie szeroko rozumiana architektura krajobrazu. to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

     

    Informacje dodatkowe 

    W szkole organizowane są warsztaty florystyczne, bożonarodzeniowe oraz wiele okolicznościowych, powiązanych z aktualnym harmonogramem prac szkoły

     

    1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
    1. Kwalifikacja 1:

    RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

    1. Kwalifikacja 2:

    RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

    4. Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: 

    1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
    2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
    3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
    4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

    1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia (opisy, zdjęcia, prezentacje, filmy itp.)

     

    Zawód technika architektury krajobrazu stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i otoczenia. Przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności.

    Architektura krajobrazu jest dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. Szczególną i z pewnością jedną z najważniejszych ról architektury krajobrazu jest kształtowanie i przekształcanie istniejących przestrzeni otwartych, a także inwentaryzacja i rewaloryzacja założeń krajobrazowych oraz architektonicznych (ogrodów, parków, skwerów, ulic), co ma szczególne znaczenie w dobie rozwijającej się infrastruktury na terenach zurbanizowanych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie