• Atuty szkoły

   • Praktyki i staże zagraniczne

    Zrealizowane projekty:

    Anglia - Wypłyń na głębię

    Włochy - Comenius


    Portugalia - Comenius

    Belgia - Comenius

    Polska - Comenius

    Realizujemy projekty z funduszy unijnych. Współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Włoch, Grecji i Portugalii. Uczniowie ZSA-E w Weryni wyjeżdżają na staże i praktyki do Wielkiej Brytanii i Niemiec.

    Ciekawe zawody

    Kształcimy w atrakcyjnych zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

    Dodatkowe kwalifikacje

    Organizujemy w ramach projektów liczne kursy dla uczniów np.: prawa jazdy, carvingu (sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach), barmański, kelnerski, sommeliera, baristy, podstaw księgowości, rachunkowości, spawacza metodą MAG-TIG, operatora wózków widłowych, udzielania pierwszej pomocy i inne.

    Zdana matura i egzaminy kwalifikacyjne

    Pracujemy dla dobra uczniów i ich sukcesów edukacyjnych organizując dodatkowe zajęcia, które przygotowują do zdania egzaminów maturalnych i zawodowych.

    Kontynuacja nauki na studiach

    Współpracujemy z uczelniami wyższymi i przygotowujemy do podjęcia nauki na studiach.

    Rozwijanie talentów -
    Zespół Concordia

    Proponujemy bogaty wachlarz zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb i zainteresowań. Rozwijamy talenty muzyczne - Zespół Concordia.

    Bezpieczeństwo

    Dbamy o bezpieczeństwo uczniów - kurs pierwszej pomocy.

    Przyjazna atmosfera

    Charakteryzujemy się wysoką integracją społeczności szkolnej oraz dobrymi relacjami między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

    Atrakcyjna lokalizacja

    Umożliwiamy aktywny wypoczynek i rekreację.

    Pracownie

    Uczymy się w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych i przedmiotowych.

    Stypendyści

    Mamy licznych stypendystów, laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych.

    Kadra nauczycielska

    Posiadamy wykwalifikowaną, twórczą, kreatywną i pełną inicjatyw kadrę nauczycielską.

    Stołówka szkolna

    Serwujemy smaczne i dietetyczne posiłki w szkolnej stołówce.

    Samorząd uczniowski Społeczność uczniowską reprezentuje prężnie działający samorząd uczniowski, który zajmuje się również działalnością wolontariacką.

    Prace sezonowe

    Pomagamy w podejmowaniu prac sezonowych za granicą w okresie wakacji.

    Wycieczki dydaktyczne

    Organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe i turystyczne.

    Warsztaty zawodowe

    Udział w programie "Szkoła na widelcu".

    Wycieczki turystyczno-rekreacyjne

    Dbamy nie tylko o umysł, ale także o ciało.


     

    Pozostałe

    Dysponujemy Szkolnym Centrum Informacyjnym, wyposażonym w komputery ze stałym dostępem do Internetu.
    Posiadamy bibliotekę z bogatym i skatalogowanym księgozbiorem.
    Zapewniamy uczniom stałą opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej.
    Udostępniamy bezpieczne, zamykane na klucz szafki szatniowe.
    Umożliwiamy bezpłatne korzystanie z basenu.
    Oferujemy dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów.
    Uzyskaliśmy certyfikaty: Szkoła Przedsiębiorczości i Szkoła Promująca Zdrowie.
    Posiadamy dziennik elektroniczny, szkolną pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną oraz strony internetowe wszystkich nauczycieli.
    Mamy jednozmianowy rozkład zajęć.

    70 lat działalności - ponad 10 000 Absolwentów!

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie