• Dlaczego technikum?

   • JEDNA SZKOŁA – WIELE MOŻLIWOŚCI

    TECHNIKUM:

    Przygotowuje do założenia i prowadzenia własnej firmy oraz oferowania usług zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami.
     

    Daje możliwość zaplanowania swojej dalszej kariery edukacyjnej  i zawodowej zgodnie z potrzebami rynku pracy.
     

    Umożliwia kontynuację nauki na studiach.
     

    Dysponuje bardzo dużym wyborem zawodów.
     

    Doskonale przygotowuje do zawodu i spełnienia oczekiwań przyszłych pracodawców.
     

    Uczy konkretnego zawodu - pracodawcy poszukują wykwalifikowanych fachowców.
     

    Łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną.
     

    Umożliwia w trakcie praktyk nawiązanie kontaktu z przyszłym pracodawcą, co zwiększa szanse na zatrudnienie.
     

    w TECHNIKUM:

    Każdy zawód jest podzielony na kwalifikacje (dwie lub trzy).
     

    Po potwierdzeniu kwalifikacji otrzymujesz świadectwo.
     

    Dzięki świadectwu jeszcze podczas kształcenia masz prawo do zatrudnienia na stanowisku, na którym będą wykonywane czynności z tego zakresu.
     

    Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji dla zawodu otrzymujesz państwowy dyplom technika.
     

    Różne zawody mogą mieć wspólne kwalifikacje, co oznacza, że nie jesteś "przywiązany" do wykonywania tej samej pracy przez całe życie.
     

    Jesteś przygotowany na dynamiczny rozwój kariery zawodowej.
     

    Po uzupełnieniu dodatkowych kwalifikacji zdobywasz kolejny zawód.
     

    Absolwenci technikum otrzymują dyplom Europass, czyli kwalifikacje potwierdzone na całą Europę.
     

    Warto wybrać kształcenie zawodowe!


    Autor: I.Pogoda
    10.11.2018

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie