• Stypendium Starosty Kolbuszowskiego

   • Joanna Rzeszut - uczennica klasy III Technikum ZSA-E w Weryni, uzyskała średnią ocen 5,28. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Jest laureatką II miejsca w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Okno na świat”, ponadto brała udział w II Podkarpackim Festiwalu Piosenki Misyjnej im. Kard. A. Kozłowieckiego „Serce bez granic”.

    Małgorzata Materska - uczennica klasy II Technikum w ZSA-E w Weryni, uzyskała średnią ocen 5,06. Uczennica chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych, olimpiadach oraz konkursach. Jest laureatką: II miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Poezji i prozy obcojęzycznej”, I miejsca w Szkolnym Konkursie „Żołnierze Wyklęci” w kategorii plastycznej oraz II miejsca w Szkolnym Konkursie z Języka Angielskiego. Otrzymała również wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Wiedzy o krajach anglojęzycznych”. Brała także udział w Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w lasach Europy” i Powiatowym Konkursie „Mistrz języka angielskiego”. Wykazuje duże zdolności i zainteresowania plastyczne oraz językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego.

    Beata Ofiara - uczennica klasy II Technikum w ZSA-E w Weryni, uzyskała średnią ocen 5,06. Jest laureatką I miejsca drużynowo w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, I miejsca w Szkolnym Konkursie „Eko – Planeta”, II miejsca w Szkolnym Konkursie „Żołnierze Wyklęci”. Brała udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Międzynarodowym Konkursie „Młodzież w lasach Europy”, otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy „Okno na świat”. Wykazuje duże zainteresowania zagadnieniami związanymi z geografią, biologią, ekologią i ochroną środowiska.

    Autor: I.Pogoda

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie