• Koło dziennikarskie

    • Żyjemy w XXI wieku, w świecie różnych mass mediów, dlatego też przekaz masowy jest sprawą powszechną i ważną. Każdy młody człowiek ZSA-E w Weryni, który chce być przygotowany do świadomego korzystania z środków masowego przekazu, który chce uczyć się odpowiedzialności za słowo nie tylko to wypowiedziane, ale tez pisane, może działać w szkolnych warsztatach dziennikarskich.

     Spotykamy się z reguły na długich przerwach, a czasami w wyznaczonych terminach - w ostatnim roku szkolnym był to czwartek na lekcji siódmej. Dyskutujemy, szukamy ciekawych tematów, aby potem tworzyć kolejne numery gazetki szkolnej Wydarzenia. Działalność owej gazetki trwa od 10 lat. Początkowo tytuł był angielski Events, ale w trakcie trwania został zmieniony na Wydarzenia. W ramach warsztatów dziennikarskich współtworzyliśmy także powiatową gazetkę Nasza Kulturka.

     Jest to idealne miejsce dla osób, które mają coś do powiedzenia, które chcą mieć wpływ na wiele istotnych spraw (nie tylko w środowisku szkolnym) oraz szlifować swój tzw. warsztat dziennikarski.

     Cele działalności koła dziennikarskiego:

     - kształtowanie odpowiedzialności za słowo,

     - przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu,

     - motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, jak również rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w zborach bibliotecznych, Internecie, encyklopediach multimedialnych,

     - przygotowanie do życia publicznego, poznawanie różnych strategii dziennikarskich,

     - kształtowanie postaw zainteresowania otaczającym światem poprzez korzystanie z mediów, poznanie różnych gatunków publicystycznych,

     - bogacenie słownictwa związanego z prasą, opanowanie pracy z komputerem i z Internetem,

     - umiejętność argumentowania i formułowania sądów,

     - samodzielne przygotowywanie wywiadów, pisanie artykułów, sprawozdań i recenzji, a później zamieszczanie ich w gazetce szkolnej.

     Koło dziennikarskie jest przeznaczone dla tych uczniów,  którzy wykazują zainteresowanie dziennikarstwem i pragną dowiedzieć się na czym polega praca dziennikarza oraz mają łatwość swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie.

     Opracowała: Katarzyna Wachowska, opiekun koła dziennikarskiego

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie