• Szkolne Koło Ekologiczne

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni znajduje się w jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc całego Powiatu Kolbuszowskiego. To taki obszar, w którym przyroda oddycha pełną piersią, a społeczność szkolna z pełnym zaangażowaniem dba o miejscowe środowisko naturalne i jego rozwój. W naszej szkole od 20 lat działa Szkolne Koło Ekologiczne którego działalność przyrodniczo-ekologiczna stanowi formę pracy lekcyjnej jak i pozalekcyjnej.

     Główne cele działań ekologicznych:

     • pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony,
     • kształtowanie szacunku dla przyrody i wrażliwości na jej piękno,
     • uświadomienie zagrożeń wynikających z działalności człowieka,
     • wypracowanie aktywnej postawy uczniów wobec problemów ochrony środowiska,
     • uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.

     Podejmujemy różnorodne formy działań proekologicznych na terenie szkoły i powiatu:

     • organizujemy działania promujące zdrowy styl życia: np. Różowa wstążeczka, Znamię! Znam je?, Podstępne WZW, Dzień bez papierosa, Światowy dzień walki z AIDS,
     •  uczestniczymy w konkursach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich np. Powiatowy Konkurs wiedzy o Ochronnie Przyrody na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, Olimpiada ekologiczna, Geo- Planeta, Eko- Planeta i inne,
     • podejmujemy działania na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, zbiórka nakrętek, baterii, a przy współpracy z Nadleśnictwem Kolbuszowa prowadzimy akcje sprzątania lasu, dokarmiania ptaków itp.,
     • organizujemy wycieczki krajoznawcze.

     Każdy z nas jest maleńką cząstką świata, ale to, jak traktujemy otaczające nas środowisko, wpływa na ten świat, na nasze zdrowie i życie. Żyjemy w czasach, kiedy na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane, zagrożone są niektóre gatunki zwierząt i roślin, towarzyszy nam globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, nadmierny hałas i smog.

     Dlatego wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do naszej ekologicznej działalności na rzecz środowiska w myśl słów Davida Gatesa:

     „Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć

     Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. "

      

     Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie