• W terminie do 9 października 2020 r. wśród uczniów ZSA-E w Weryni, kształcących się w Technikum w klasach od 1 do 4 prowadzona będzie rekrutacja do udziału w projekcie pn. ,,Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość”. 

     Łącznie w projekcie weźmie udział ok.80 uczniów z naszej szkoły.

     Uczniowie do projektu rekrutowani będą na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń z uwzględnieniem równości szans. Wszyscy mają taką samą możliwość wzięcia udziału w projekcie. Głównym kryterium rekrutacyjnym będzie motywacja do realizacji zaplanowanych działań projektowych.

     Dla uczestników projektu czekają interesujące formy wsparcia edukacyjnego o tematyce ekonomicznej.

     Szczegółowe informacje zamieszczone są w ,,Regulamin uczestnictwa i rekrutacji do projektu Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość”.

     Formularze zgłoszeniowe są dostępne w sekretariacie oraz do pobrania na głównej stronie szkoły w zakładce projekty - Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość.

     Informacji nt. projektu udzielają:

     p. Ewa Serafin – koordynator projektu

     p. Beata Bryk – z-ca koordynatora projektu

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie