• Uczymy przedsiębiorczości

    • W maju br. w ZSA-E w Weryni w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski pt. ,, Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość” odbyły się spotkania z przedstawicielami różnych instytucji finansowych i bankowych, a także z przedsiębiorcami powiatu kolbuszowskiego. W spotkaniach, które były głównie zorganizowane już w szkole uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej i trzeciej Technikum. W ramach przeprowadzonych prelekcji i warsztatów uczniowie mogli poszerzyć wiadomości oraz zdobyć dodatkowe doświadczenie praktyczne z  zakresu:  praw i obowiązków konsumentów, systemu podatkowego oraz bankowego,  dotacji i szkoleń realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy czy też księgowości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

     Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna oraz praktyczna, którą zdobyli uczniowie podczas spotkań, będzie dla nich przydatna już w dorosłym życiu, kiedy to wkroczą na rynek pracy, a ich kariera zawodowa zacznie się rozwijać.

     Uczestnikami spotkań, którzy wzięli udział w działaniu projektowym byli:

     • Pan Mirosław Baran, pracownik Santander Bank Polska S.A. wprowadził uczniów w świat życia bankowego. Wytłumaczył jak założyć konto bankowe oraz opowiedział jakie korzyści wynikają z jego posiadania. Uczniowie dowiedzieli się również co nieco o kredytach, lokatach oraz o ogólnym funkcjonowaniu banku.
     • Pan Jan Wlazło, Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił  problematykę konsumencką. Opowiedział o ich prawach i obowiązkach oraz o pracach spoczywających na rzeczniku konsumenckim. Wyjaśnił także takie terminy jak: gwarancja czy rękojmia .
     • Pani Halina Reguła – główna księgowa Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wprowadziła uczniów od strony praktycznej w świat księgowości, kadr i płac. Omówiła tematykę sprawozdawczości finansowej, zaprezentowała elementy sprawozdania finansowego takie jak bilans czy rachunek zysków i strat. Uczniowie z bardzo dużym skupieniem i zaciekawieniem uczestniczyli w tym spotkaniu. Tematyka prezentowana przez panią Halinę była najbardziej bliska ekonomistom z naszej szkoły.
     • Pan Jan Kochanowicz i Pan Andrzej Sudoł, przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej uświadomili uczniom jaka jest rola podatków. Przedstawili z czego wynika obowiązek ich płacenia, a także na co są przeznaczane. Wykład był przeprowadzony w oparciu o wyświetloną prezentację multimedialną na temat systemu podatkowego. 
     • Pani Izabela Karkut oraz pan Tomasz Malinowski przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej przekazali przydatne informacje na temat pomocy, którą oferuje PUP. Uczniowie dowiedzieli się jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz z jakich świadczeń może skorzystać osoba bezrobotna - zarejestrowana w urzędzie. Spotkanie zostało zorganizowane online.
     • Pan Kazimierz Pierzchała, reprezentujący zakłady ubezpieczeniowe opowiedział na temat ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Pokazał od strony praktycznej na co zwrócić uwagę podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej. Lekcja również była bardzo atrakcyjna i ciekawa, została wyświetlona prezentacja multimedialna.
     • Pan Stanisław Kubiś, który reprezentował Urząd Gminy w Dzikowcu opowiedział uczniom na temat zasad funkcjonowania placówki działającej na terenie naszego powiatu: Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach.  Przedstawił uczniom, że głównym jego  celem, jest zapewnienie uczestnikom możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, które przynosi ogólne zadowolenie, zacieśnia więzi z bliskimi, daje akceptację. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych oraz zespołowych treningów. Tematyka poruszona przez pana Stanisława dla wielu uczniów nie była znana, tym bardziej z dużym zaciekawieniem uczestniczyli w wykładzie i prezentacji multimedialnej.
     • Pani Kinga Mazur przedstawicielka Nadleśnictwa Kolbuszowa przedstawiła  strukturę organizacyjną Lasów Państwowych. Zwróciła uwagę na znaczenie lasów dla gospodarki i człowieka.  Wykład został wzbogacony o prezentację multimedialną.

     Tegoroczne spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych i bankowych oraz z przedsiębiorcami były bardzo interesujące, zawierały dużo przykładów praktycznych, które zapewne na długo pozostaną w pamięci uczniów. Zaproszeni goście wypowiadali się w sposób jasny i zrozumiały, a przy tym bazując na własnych doświadczeniach zawodowych, skupiali uwagę słuchaczy – uczniów naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy tego działania projektowego, którzy brali udział w spotkaniach zgodnie twierdzą, że tego typu projekty powinny odbywać się częściej, gdyż pomagają poszerzać horyzonty - szczególnie ekonomiczne!

     Autor: Ewa Serafin

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie