• O projekcie

    • 03.09.2019
     Autorzy: A.Stąpor, S. Olszówka, K. Wachowska

     Projekty europejskie to niewątpliwie tzw. ,,okno na świat" dla współczesnych uczniów. W ten sposób mogą oni poznawać inne kraje, odkrywać różne kultury, a także doskonalić swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego. Dlatego wielkim sukcesem ZSA-E w Weryni jest możliwość realizacji kolejnego już, tym razem pt. Robopreneur – robotyka, kodowanie i przedsiębiorczość

     Nabywanie i opanowanie nowych, także tych trudnych sprawności, które zakłada projekt - jak na przykład: kodowanie, robotyka lub druk 3D - jest bardzo poszukiwane na obecnym rynku pracy. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasi uczniowie będą mieli okazję nauczyć się tego wszystkiego i w teorii, i w praktyce. Na pewno dzięki takim działaniom lepiej przyswoją język angielski, jak również otrzymają certyfikaty, które umożliwią im łatwiejsze znalezienie pracy w przyszłości.

     W ramach projektu odbędą się cztery spotkania w szkołach partnerskich:

     listopad 2018 – Hiszpania – Girona

     marzec/kwiecień 2019 – Portugalia – Lizbona

     październik 2019 – Polska – Werynia

     kwiecień/maj 2020 – Włochy – Sycylia.

     Każda z zaangażowanych szkół będzie odpowiedzialna za inną dziedzinę. Zgodnie z doświadczeniem i kształconymi kierunkami uczniowie z Hiszpanii będą odpowiedzialni za prototypowanie przy pomocy drukarek 3D, a także tworzenie aplikacji; uczniowie z Portugalii będą odpowiedzialni za kodowanie Arduino; uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni będą uczyć partnerów marketingu i finansów; uczniowie z Włoch będą odpowiedzialni za komunikację i programowanie robotów Lego.

     W każdej placówce, młodzież będzie podzielona na osiem grup. Co ciekawe, jeden uczeń z każdej grupy będzie uczestniczył we wszystkich planowanych mobilnościach. Takie ekipy będą musiały opracować projekt społeczny z wykorzystaniem tych narzędzi, o których uczyli się podczas wyjazdów, czego efektem będą specjalnie stworzone materiały, samouczki i przewodniki.

     Podsumowując, realizacja tego projektu zwiększy szanse uczniów na rynku pracy poprzez zapewnienie szkoleń w dziedzinie kodowania, opracowywania aplikacji i robotyki, poprawi motywację uczniów do nauki czy zmniejszy absencję szkolną. Chcemy także rozwijać u młodych ,,ducha przedsiębiorczości" ucząc jak realizować biznesplan, kształtować umiejętności pracy w zespole, pokazać zalety wspólnego działania.

     Biorąc pod uwagę fakt, że jest to projekt na szeroką skalę, jego realizacja wpłynie na całą społeczność szkolną wszystkich z  czterech zaangażowanych szkół: uczniów, nauczycieli, rodziców, a także niektóre instytucje lokalne.

     Środki  przyznane na realizację projektu dla strony polskiej to 29 296 euro, a całkowita kwota projektu wynosi 123 100  euro.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie