• Rekrutacja

    • 20.10.2017
     Autor: U.Kuna


      

     Ogłoszenie o rekrutacji do projektu ,,Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” 

     Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023829 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia.
     Ogłaszamy termin rekrutacji do projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” dla 17 uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii.
     Tym razem, do projektu zapraszamy osoby z obecnych klas II i III Czteroletniego Technikum  w zawodzie technik ekonomista. Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo – kulturowo - pedagogicznym.
     Nabór rozpoczyna się 23 października 2017 r. i będzie trwał do 8 listopada 2017 r. Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.
     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”.
     Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać w terminie od 23 października 2017 r. do 8 listopada 2017 r. w sekretariacie szkoły.


     Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Zbigniew Bogacz oraz Urszula Kuna i Kazimiera Gul.


     „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”

     - kolejny nabór kandydatów do projektu

     Od 17 lutego do 3 marca 2017 r. będzie prowadzony kolejny nabór uczniów z klas: I i II Czteroletniego Technikum oraz I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej do projektu „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”, który jest w 100% finansowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

     Procedury rekrutacyjne skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach:

     • technik architektury krajobrazu
     • technik żywienia i usług gastronomicznych
     • kucharz

      

     17 uczniów zakwalifikowanych podczas procesu rekrutacyjnego odbędzie praktykę zawodową w Wielkiej Brytanii.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowym, kulturowym, pedagogicznym oraz konsultacjami z nauczycielami przedmiotów zawodowych.

     UWAGA!  Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata formularza zgłoszeniowego do projektu oraz oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu.

     Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 17 lutego do 3 marca  2017 r. w bibliotece szkolnej.

     Dokumenty dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie szkoły

     Szczegółowych informacji o projekcie udzielają nauczyciele: Zbigniew Bogacz, Urszula Kuna i Kazimiera Gul.


      

     Kolejny projekt

     Projekt pt. „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy” w ramach „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  zakłada wyjazdy mobilności naszych uczniów w ramach praktyk zawodowych do Wielkiej Brytanii w latach 2017-2019. 

     Tym razem, do projektu zapraszamy  osoby z obecnych klas II i III  Czteroletniego Technikum w zawodach:

     • technik żywienia i usług gastronomicznych,
     • technik architektury krajobrazu
     • oraz klasę II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz.

      

     Grupa 17 uczniów odbędzie praktyki zagraniczne w firmach brytyjskich w miejscowości Stafford w Anglii.
     Te miesięczne wyjazdy przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy jakości szkolenia zawodowego i osobistego naszych wychowanków.  Wyjazd na staż zagraniczny poprzedzony będzie szkoleniem językowo-kulturowo-pedagogicznym.

     Udział w projekcie jest darmowy i w 100% finansowany ze środków europejskich.


     Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce POWER-WET projekt „Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy”.

     Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji) do udziału w projekcie należy składać
     w terminie od 7 listopada  2016r. do 28 listopada  2016r. w bibliotece szkolnej.

     Szczegółowych informacji udzielają: Zbigniew Bogacz, Urszula Kuna, Kazimiera Gul


     Ogloszenie o wynikach G1


      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie