• Technik żywienia i usług gastronomicznych ZUMBA FITNESS, DIETETYKA I ESTETYKA POTRAW

   • Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. 

    Informacje dodatkowe

    W szkole organizowane są następujące kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji: kurs barmański, kurs sommeliera, kurs cukiernika, kurs carvingu. W ramach projektów unijnych uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mają możliwość wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do krajów Unii Europejskiej.  W toku nauki uczniowie uczestniczą w 4-tygodniowych praktykach zawodowe w wybranych zakładach branżowych.

   • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
    HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


    Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

    • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
    • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
    • planowania i oceny żywienia,
    • organizowania produkcji gastronomicznej,
    • planowania i realizacji usług gastronomicznych.
   • Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:

    • zakładach żywienia zbiorowego takich jak stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.
    • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
    • placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (sanatoriach, żłobkach, szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych itp.),
    • na statkach jako pracownik ruchomej bazy gastronomicznej,
    • menadżer do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych i jako pracownik firmy cateringowej.
     

    Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

    Szkoła posiada pracownię gastronomiczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych. Zajęcia praktyczne odbywają się w kilkugodzinnych blokach lekcyjnych, podczas których uczniowie przygotowują potrawy, dokonują ich oceny a następnie konsumują. Młodzież kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się zasad podawania do stołu, prawidłowej obsługi konsumenta oraz organizacji imprez okolicznościowych.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie