• Monter sieci i instalacji sanitarnych

    1. Monter sieci i instalacji sanitarnych zajmuje się montowaniem sieci cieplnych podziemnych i nadziemnych, sieci gazowych i wodnokanalizacyjnych. Do jego zadań należy również wykonywanie z rur (stalowych lub innych tworzyw) przewodów sieci cieplnych, instalowanie urządzeń technicznych na sieciach deszczownianych oraz urządzeń technicznych przepompowni, a także wykonywanie bloków oporowych sieci deszczownianych naziemnych i podziemnych.
      
    2. Informacje dodatkowe
     Monter sieci i instalacji sanitarnych układa przewody gazowe w otwartym wykopie, prowadzi prace związane z wykonywaniem przejść tunelowych z użyciem sprzętu mechanicznego oraz montuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne układane poza budynkami w ramach prowadzonej budowy. Może wykonywać zadania zawodowe dotyczące wyposażenia sanitarnego obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, magazynowych.

      
    3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
     a) Kwalifikacja 1:
     BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

      
    4. Sylwetka absolwenta
     Absolwent kończący szkołę zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
     a) robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
     b) robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
     c) montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
     d) robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

      
    5. Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w: 
     a) zakładach przemysłowych i usługowych,
     b) placówkach administracyjnych i oświatowych,
     c) przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
     d) innych zakładach usługowych.

     Absolwent może prowadzić własną działalność usługową.

      
    6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
     Uczniowie kształcący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych uczestniczą w praktykach zawodowych w warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.

     

     

    Aktualizacja: I. Pogoda
    10.11.2018

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie