• Kwalifikacje zawodowe

   • Czym są kwalifikacje zawodowe?

    Mówiąc człowiek wykwalifikowany mamy na myśli osobę wykształconą, posiadajacą wiedzę i praktykę oraz uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Uczeń technikum lub szkoły branżowej, po zdanym egzaminie zawodowym, uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

    TECHNIKUM kształcące w zawodach:

    Technik inżynierii sanitarnej, kwalifikacje:

    BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
    BUD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych                   

    Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacje:

    HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
    HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

    Technik architektury krajobrazu, kwalifikacje:

    OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
    OGR.04
    Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

     

    Technik ekonomista, kwalifikacje:

    EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

    EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
     

    Technik handlowiec, kwalifikacje:

    HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
    HAN.02  Prowadzenie działań handlowych

     

    Technik agrobiznesu, kwalifikacje:

    ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej.
    R0L.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     

    Technik usług kelnerskich, kwalifikacje:

    HGT.10 Wykonywanie usług kelnerskich
    HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych

     

    Technik ochrony środowiska, kwalifikacje:

    CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
     

    Technik technologii żywności, kwalifikacje:

    SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
    SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
    SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
    SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
    SPC.05 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
    SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

     

    3-letnia SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąca w zawodach:         

     

    Monter sieci i instalacji sanitarnych, kwalifikacja:

    BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych     

    Kucharz, kwalifikacja:

    HGT.02  Przygotowanie i wydawanie dań

    Cukiernik, kwalifikacja: 

    SPC.01  Produkcja wyrobów cukierniczych

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie